Dziś jest 23 listopada 2017 r. imieniny obchodzą Adela, Klemens, Klementyna, Felicyta.
Kontakt Mapa strony Strona główna Wersja kontrastowa
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości Sadowie
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie
    Listopad 2017
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Ogłoszenie - Pomoc materialna dla uczniów


Urząd Gminy Sadowie informuje, iż do dnia 15 września 2013 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014.

Stypendium szkolne przysługuje:
•    uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (licea, szkoły zawodowe), słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium nie przysługuje studentom.

Podstawowym warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego w rodzinie tj. gdy dochód netto w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 456,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony pomniejszony o:

•    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
•    składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
•    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Sadowie pokój nr 5, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1 do 15 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Sadowie pokój nr 5, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody:
•    zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
•    odcinek renty, emerytury lub wypłaty alimentów,
•    decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,
•    zaświadczenie, oświadczenie lub decyzję Powiatowego Urzędy Pracy o prawie
i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sadowie w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 5 lub telefonicznie (15) 86 92 436 w.36


Dodał: P.Wójtowicz dnia 05-08-2013
Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie Gminy Sadowie zastrzeżone dla Gminy Sadowie.