Projekty UE,  Zrealizowane

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Sadowie

image_pdfimage_print

Całkowita wartość projektu:  93 333,33 zł

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.1: 83 533,33 zł

Wkład własny Gminy Sadowie: 9 800,00 zł

Termin realizacji: 01.07.2011 r. – 31.12.2011 r.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Sadowie” jest Gmina Sadowie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu.

Skip to content