INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Sadowie

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Dokumenty do pobrania: 

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie o niekaralności

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych + informacja

5. Informacje dodatkowe dla osób składających oferty 
Zapraszamy do konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Sadowie

Zapraszamy Mieszkańców do konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Sadowie. Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać pisemnie na ankiecie konsultacyjnej w terminie od 16 do 30 grudnia 2019r., w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 9, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w Sadowiu (Sadowie 86, 27-580 Sadowie) lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: urzad@sadowie.pl

Szczegółowe informacje
Informacja dla mieszkańców

W związku z planowym na rok 2020 odbiorem wyrobów zawierających azbest w załączeniu zamieszczamy informację o sposobie przygotowania eternitu do odbioru.

pobierz plik
Zaproszenie dla przedsiębiorców na spotkanie

Zaproszenie dla przedsiębiorców na spotkanie informacyjne organizowane przez
Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach projektu „Popytowy
system innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez
profesjonalne usługi doradcze”. Spotkanie odbędzie się 10 grudnia w
Staszowie. Szczegóły w załączeniu.

pobierz plik
Czyszczone kominy to mniejszy smog

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli,
zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Czyszczone
kominy to mniejszy smog”.

pobierz plik

Skip to content