Służba przygotowawcza

Trwa nabór na I turnus szkolenia

Pobierz plik
CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

13 LISTOPADA 2019 r. godz. 09:00
PARTER STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE SALA NR. 12

AKCJA SKIEROWANA JEST DO MIESZKAŃCÓW POWIATU OPATOWSKIEGO, KTÓRZY NARAŻENI SĄ NA ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA. SPOŚRÓD ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW – ZGODNIE Z REGULAMINEM PROGRAMU – WYLOSOWANYCH ZOSTANIE 15 OSÓB, KTÓRYM ZOSTANĄ PRZEKAZANE I ZAMONTOWANE DETEKTORY CZADU.

Plakat czujka – pobierz plik

Zaproś kominiarza – pobierz plik
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok…

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Na Wasze uwagi czekamy w dniu 14.11.2019 r.

INFORMACJA – BIP
Sprawozdanie z badań jakości wody – wodociąg Wszechświęte-Sadowie

Sprawozdanie z okresowych badań jakości wody.

Wodociąg Wszechświęte – Sadowie.

pobierz plik

 
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowie

W dniu 09.10.2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowie”
Planowany koszt całkowity zadania wynosi 40 000,00 zł, w tym planowane koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość 40 0000,00 zł.
Na kwotę dotacji składają się:
1) Środki WFOŚiGW w Kielcach – 10 000,00 zł, tj. 25 % kosztów kwalifikowanych zadania.
2) Środki NFOŚiGW w Warszawie – 10 000,00 zł, tj. 25 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

 

Skip to content