Pożyczki na rozwój turystyki

Pożyczki na rozwój turystyki
12 mln złotych w formie niskooprocentowanych pożyczek czeka na mikro-, małe i średnie firmy
z województwa świętokrzyskiego, prowadzące działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie województw Polski Wschodniej. Pożyczka na rozwój turystyki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to niskooprocentowane wsparcie, które pomoże poszerzyć ofertę firmy, podnieść jakość produktów i usług świadczonych bezpośrednio dla turystów. Przyczyni się do stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.
Przedsiębiorca może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, o wartości do 500 tys. zł. Wsparcie może zostać przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub remont obiektów noclegowych i gastronomicznych, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, turystyki zdrowotnej, kultury i rozrywki, transport turystyczny, pośrednictwo turystyczne, czy na wytwarzanie produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych oraz przywracanie tradycyjnych zawodów (rękodzieło i rzemiosło). Z pomocą Pożyczki finansowane mogą być również wydatki związane z wykorzystywaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych – e-turystyka) oraz wydatki związane z finansowaniem kapitału obrotowego powiązanego z inwestycją (max. 50% kwoty pożyczki inwestycyjnej).
O Pożyczkę na rozwój turystyki, która finansowana jest ze środków Ministra Funduszy, Finansów
i Polityki Regionalnej, można wnioskować w Świętokrzyskim Funduszu Rozwoju z siedzibą w Kielcach. Fundusz nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą Pożyczki . Pożyczki udzielane są nawet na 7 lat, w określonym przypadku bez wkładu własnego, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Podstawowe zasady i wymogi udzielania pożyczek znaleźć można na stronie www.sfr-kielce.pl. Szczegółowych informacji udzielają Doradcy w Kielcach, w siedzibie Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy Al. IX Wieków Kielc 4.
Informacja na temat wsparcia dla startupów
Wypełniamy wnioski o dopłaty bezpośrednie do ARiMR na 2021 rok!

Wójt Gminy Sadowie wspólnie z Stowarzyszeniem RoSa podjęli decyzję o pomocy rolnikom w uzupełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

 Zdajemy sobie sprawę, że w związku z panującą epidemią koronawirusa (COVID-19), mieszkańcy mają trudności z ich uzupełnieniem. Dodatkowo teraz wszyscy rolnicy musza złożyć takie wnioski bez względu na wielkość gospodarstwa, nie obowiązują już oświadczenia o braku zmian. Dlatego w porozumieniu  z Zarządem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” podjęliśmy decyzję, że będziemy BEZPŁATNIE pomagać uzupełniać wnioski do Agencji. Natomiast przy tej okazji będzie można dokonać dobrowolnej wpłaty na rzecz Ani Jagiełło w ramach wspieranej przez Urząd akcji charytatywnej #Zaangażowani dla Ani#  – nad którym patronat objęła Wójt Marzena Urban-Żelazowska. Pomoc skierowana jest do Rolników posiadających mniejsze gospodarstwa maksymalnie do 15 ha fizycznych gruntów ornych, nie posiadających zobowiązań rolnośrodowiskowych oraz ekologicznych.

Żeby uzupełnić wniosek potrzebny jest login (czyli nr producenta) oraz hasło do aplikacji eWniosek Plus. Osoby, które nie pamiętają hasła, bądź nie są zarejestrowane w systemie Agencji powinny z sobą posiadać:

 Nr producenta, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego  (chodzi o 8 ostatnich cyfr konta bankowego podanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów,ewentualnie nr rachunku bankowego na, który są przelewane płatności z Agencji) oraz wypłacona kwota – kwota ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w roku 2020. Wówczas login ten również nadamy bezpłatnie – zapewnia Grzegorz Frejlich Prezes Stowarzyszenia RoSa.

Aby skorzystać z pomocy należy telefonicznie umówić się na dyżur, który będzie pełniony w Bibliotece-Ośrodku Kultury Gminy Sadowie w każdy wtorek i czwartek od godziny 13 00 do  16 00 począwszy od 4 maja do odwołania. Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr telefonu Urzędu Gminy Sadowie – 15 869 24 37.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy, jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności w związku z panującą epidemią koronawirusa!
Życzenia z okazji Dnia Strażaka
Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Zapraszamy koła gospodyń wiejskich do wzięcia udziału w organizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  szóstej  edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.

Regulamin Bitwa Regionów