Deklaracja dostępności

Zamieszczamy link do deklaracji dostępności strony internetowej Gminy Sadowie na 2020 rok:

http://www.bip.sadowie.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=1&id=1340&x=10&y=1&n_id=4403
Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Szanowni Państwo,

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19 oraz wprowadzeniem ograniczeń poruszania się po budynku Urzędu Gminy Sadowie, zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej znak: ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. (w załączeniu) mogą zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Na adres:

Urząd Gminy Sadowie – urzad@sadowie.pl

Urzędnik Wyborczy – urz-260606-1@pkw.gov.pl

Szczegółowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń będą udzielane w godz. od 7.00 – 13.00 pod numerem telefonu (15) 86 – 92-437 wew. 36.

STANOWISKO PKW – 1

STANOWISKO PKW – 2
Szanowni Mieszkańcy. W załączeniu zamieszczamy komunikat Firmy Kuczyński – administratora sieci wodociągowej na terenie Gminy Sadowie
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem!

Szanowni Mieszkańcy Gminy. W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, na której poinformowano o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń.

  Zamieszczamy dodatkowe zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Apelujemy o stosowanie się opisanych niżej zasad. Pamiętajmy, że swoim odpowiedzialnym zachowaniem chronimy przed zakażeniem  siebie oraz swoich bliskich.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
Informacja na temat nauczania na odległość

Informujemy, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, o czym poinformował gminy Minister Edukacji Narodowej.
Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Dziękujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz dyrekcji naszej Szkoły za zaangażowanie w organizowanie i prowadzenia zdalnego sposobu nauczania. Prosimy jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość, wspólnie przetrwamy ten trudny dla wszystkich czas.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej szkoły:
https://zssadowie.szkolnastrona.pl/

Skip to content