Gmina Sadowie po raz kolejny uczestniczy w Sportowym Turnieju Miast i Gmin! Tegoroczny XXVI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2020 zostanie rozegrany w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w terminie od 14 do 20 września 2020 r.

Tegoroczny XXVI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2020 zostanie rozegrany w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w terminie od 14 do 20 września 2020 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału! Zaplanowaliśmy szereg imprez o charakterze sportowym. Niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej każdy znajdzie coś dla siebie.
Odbędą się między innymi ćwiczenia ruchowe na siłowni plenerowej, biegi, aerobik, turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej marsze Nordic Walking, Turnieje gier i zabaw dla dzieci, całych rodzin i wiele wiele innych wydarzeń. Będą też niespodzianki! (2020-STMiG-KALENDARZ IMPREZ)

Głównym celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu.

W ubiegłym roku zajęliśmy bardzo dobre 8 miejsce w kraju pod względem ilości uczestników w kategorii gmin do 5 tys. mieszkańców. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zorganizuje w zwycięskich miastach/gminach, we współpracy z tymi miastami i gminami, 18 pikników sportowo-rekreacyjnych w ramach promocji hasła „Sport kluczem do zdrowia”

Wójt Gminy Sadowie Marzena Urban-Żelazowska:
„Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w organizowanym Tygodniu Sportu dla Wszystkich. Jak mówi znana maksyma Sport to zdrowie! Sport bez wątpienia jest nie tylko podstawą sprawności fizycznej, atrakcyjnej sylwetki, przyjemnego spędzenia czasu, ale przede wszystkim zdrowia przez długie lata! Dajmy zdrowy przykład naszym dzieciom, a dzieci niech dadzą przykład dorosłym.”

2020-STMiG-KALENDARZ IMPREZ
2020 STMIG Regulamin
Rusza pomoc ARiMR dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Pracownicy Urzędu Gminy Sadowie pomogą uzupełnić wnioski!

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Pracownicy Urzędu Gminy Sadowie pomogą uzupełnić wnioski.

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
  1. 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy
   i nie więcej niż 24 miesiące lub
  2. 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  3. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  4. 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  5. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń,
   które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

   • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub
  6. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
  7. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
   1. kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
   2. gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
   3. indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
    • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
   4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
    1. szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
    2. tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć
7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Szczegóły na temat uzyskania pomocy w wypełnianiu wniosków można uzyskać pod numerem telefonu Urzędu Gminy Sadowie 15 86 92 437 wew. 42

 

 

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Zaproszenie od Wojewody Świętokrzyskiego
Rozpoczął się odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Sadowie.

Realizacja zadania odbywa się w ramach umowy podpisanej przez Gminę Sadowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Informacja o wolnym miejscu w Klubie Seniora we Wszechświętych

Informacja o wolnym miejscu w Klubie Seniora we Wszechświętych w ramach projektu

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”

Drodzy Seniorzy, informujemy, iż dysponujemy jednym wolnym miejscem w Klubie Seniora we Wszechświętych.
Zachęcamy wszystkich chętnych do składania formularzy zgłoszeniowych. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu – siedzibie Urzędu Gminy w Sadowiu, Sadowie 131C, 27 – 580 Sadowie.
Klub Seniora funkcjonuje w ramach projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Skip to content