W dniu wczorajszym odbyło się „przekazanie” fotela Wójta Gminy Sadowie!😉

W dniu wczorajszym odbyło się „przekazanie” fotela Wójta Gminy Sadowie!

Przypomnijmy, że przekazanie sprawowania urzędu Wójta na jeden dzień, było jedną z wielu atrakcji licytowanych w ramach akcji #Zaangażowani dla Ani#. Atrakcję tą wylicytowała za najwyższą kwotę Pani Agnieszka Nowocień.

W ramach sprawowania tej zaszczytnej funkcji odbyła się między innymi narada z pracownikami, wizyta w podległych jednostkach, wizytacja dróg jak na włodarza gminy przystało. Nie obyło się również bez udzielenia wywiadu dla przedstawicieli mediów.

Dziękujemy Pani Agnieszce Nowocień za przyłączenie się do pomocy na rzecz Ani Jagiełło i zachęcamy wszystkich do dalszego wspierania akcji poprzez:

Wpłatę 1% podatku na Fundację  Zdrowia i Kulimy „KOCHAJ ŻYCIE”: numer KRS:0000280475 tytułem: „094 Anna Jagiełło„.

Wpłaty dowolnej kwoty na stronie Fundacji: https://fundacjakochajzycie.pl/podopieczny/anna-jagiello/?fbclid=IwAR1UIlmb9Lla9lMJdBpFWuZKy7-S234FVp_O2TaKDtFYDIEuVlUL5C4T7Q0

oraz za pośrednictwem portalu siepomaga: https://www.siepomaga.pl/ania-jagiello?fbclid=IwAR0d8PM3n24PSvhePMn8egOrGNWyuO1hOf5yA8pb71ZHTmM-KmaiiecQA4s

W imieniu Ani dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie!
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informujemy o pomocy prokuratury w ramach  Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na nowe kwalifikacje!”

Zapraszamy do udziału w projekcie pn.: Czas na nowe kwalifikacje!

Celem projektu jest nabycie nowych umiejętności z zakresu  informatyki.
Lista Zalecanych Odmian roślin (ŁZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2021

Szanowni Rolnicy i Producenci rolni.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy
z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (tj. Dz. U. 2021, poz. 129) oraz porozumieniami
zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym
Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian
w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego oraz
Świętokrzyską Izbą Rolniczą, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO,
Dyrektor COBORU SDOO w Słupi podjął decyzję o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian
(ŁZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2021 dla pszenicy ozimej,
pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków:
bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych, średniopóźnych i późnych, łubinu
wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego, grochu siewnego, bobiku i soi.
Ważny komunikat w sprawie choroby ptasiej grypy!

Szanowni Mieszkańcy. Zgodnie z Zarządzeniem  Wojewody za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (RPA!),uznaje się część miejscowości z terenu powiatu opatowskiego i ostrowieckiego.

W związku z powyższym zamieszczamy ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

ROZP. NR 1_2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

Skip to content