Projekty UE,  Zrealizowane

Chcieć razem, to móc więcej

image_pdfimage_print

Całkowita wartość projektu:  142 600,00 zł

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.1: 127 627,00 zł

Wkład własny Gminy Sadowie: 14 973,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu „Chcieć razem, to móc więcej” jest Gmina Sadowie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu.

Partnerem realizacji projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Skip to content