PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
Adres: ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

E-mail: opatow@straz.kielce.pl
Tel: (15) 8682071
Fax: (15) 8684101