1

Ośrodek Zdrowia

PRAKTYKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA
W OŚRODKU ZDROWIA
STANISŁAW ZIOŁO
27-580 Sadowie 93
tel. 15-86-92-428