Niemienice

image_pdfimage_print

Przez tę miejscowość przechodzi czerwony szlak rowerowy „Przez Góry Świętokrzyskie” z Cedzyny (miejscowość pod Kielcami) m.in. przez Truskolasy, Biskupice, Łężyce do Opatowa, o długości ok. 83 km.
Dawniej, w 1827 roku liczyły 122 mieszkańców, stało tu wtedy 17 domów, a w 1880 roku w Niemienicach było 29 domów, 153 mieszkańców i 391 mórg ziemi chłopskiej (1 morga, dawna jednostka miary odpowiadająca ok. 0,55 ha). Folwark niemienicki posiadał wtedy 681 mórg obszaru, w tym 607 mórg stanowiły grunty orne i ogrody, 21 mórg łąki, 26 mórg pastwiska, pozostałych 19 mórg to były nieużytki. W folwarku było 5 budynków murowanych i 5 domów drewnianych, najczęściej pokrytych strzechą. W 1873 roku, podobnie jak Jałowęsy i Karsy, folwark niemienicki został oddzielony od dóbr Opatowa. Według danych z 2004 roku w Niemienicach mieszkało 286 osób. Ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 413 hektarów, a działa tu 46 gospodarstw rolnych.
Obecnie w Niemienicach działa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. W skład SOSW w Niemienicach wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, oraz Szkoła Przysposabiająca. Placówka ta została założona w 1981 roku. Wcześniej działał tu dom dziecka. Obecnie uczniowie SOSW w Niemienicach aktywnie uczestniczą w zajęciach w ramach m.in.: koła sportowego, klubu wędrownika, koła plastycznego oraz koła muzycznego. Ośrodek ten zaangażował się w realizację projektu „Ślady przeszłości – uczniowie adaptują zabytki” w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ponadto SOSW w Niemienicach zaadaptował lapidarium cmentarza żydowskiego w Opatowie.
W obrębie Ośrodka znajduje się park dworski z unikatowymi pomnikami przyrody – chodzi o jeden klon oraz pięć lip szerokolistnych i drobnolistnych (klon i dwie lipy w parku dworskim, trzy lipy wśród alei drzew rosnących wzdłuż dawnej drogi dojazdowej do tegoż parku), które w 1957 roku zostały wpisane na listę pomników przyrody, chronionych prawem.
Ponadto w Niemienicach znajdują się trzy figury przydrożne. Jedna z nich – krzyż kamienny z 1841 roku. Druga figura to krzyż kamienny z 1849 roku, umiejscowiony jest przy drodze powiatowej nr 119 z Opatowa do Truskolas, na trasie Opatów-Sarnia Zwola-Nowa Słupia. Trzecia figura to krzyż kamienny pomalowany na czerwono z 1889 roku, jest położony przy drodze gminnej w pobliżu stawu niemienickiego.

Skip to content