Aktualności,  Projekty UE

Dzięki funduszom unijnym wyremontowaliśmy świetlicę w miejscowości Ruszkowiec

image_pdfimage_print

Świetlica wiejska w Ruszkowcu oddana do użytku!

Na remont budynku udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej. W ramach Operacja pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec” stworzony został nowoczesny obiekt,  który będzie dla mieszkańców gminy doskonałym miejscem do spotkań, zbaw, różnego rodzaju zajęć, ofert kulturalnych i wszelkiej aktywności.  W ramach prac budynek został wyremontowany, wyposażony w meble oraz sprzęt audiowizualny. Na zewnątrz zagospodarowano teren wraz z utworzeniem miejsc parkingowych. Zainstalowano też instalację fotowoltaiczną, która zaopatruje budynek w energię elektryczną, a ogrzewany jest nowoczesnym piecem na gaz ziemny. Obydwa źródła energii są nie tylko ekologiczne ale i oszczędne!

Zapraszamy mieszkańców do korzystania i życzymy udanego użytkowania!

 

Operacja pn. Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec

mająca na celu Stworzenie innowacyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców poprzez przebudowę istniejącego obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość pomocy  178 108 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych zero groszy), tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Podpisanie protokołu odbioru, od lewej: Marzena Urban-Żelazowska -Wójt Gminy Sadowie, Dorota Koprzywnicka – Sołtys Ruszkowca, Bogusława Kania – Radna Gminy Sadowie, Grzegorz Zieja – wykonawca

 

Skip to content