Aktualności,  Projekty UE,  W trakcie realizacji

Funkcjonowanie projektu pn. „Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie” w ramach trwałości

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „ROSA” wraz z partnerem Gminą Sadowie informuję, iż w ramach okresu trwałości projektu „Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie” (projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych) na terenie gminy funkcjonuje:


Świetlica Środowiskowa
• Siedziba placówki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Sadowiu (adres: Sadowie 94, 27-580 Sadowie).
• Świetlica czynna jest przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo zwolnionych od pracy, od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie, w godzinach od 11.30 do 15.30.
• Świetlica dysponuje 24 miejscami dla uczestników oraz 2 specjalistami świadczącymi usługi społeczne i usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „ROSA” wraz z partnerem Gminą Sadowie
Działania realizowane do 17.02.2024 r.
W przypadku zainteresowania skorzystaniem z powyższych działań prosimy o wypełnienie
i złożenie w Urzędzie Gminy Sadowie załączonego formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji oraz aktualna dostępność wolnych miejsc pod numerem telefonu: 15 869 24 37.

formularz zgłoszeniowy dziecka

formularz zgłoszeniowy rodzica

Regulamin

Zapraszamy!

Skip to content