Aktualności

Gmina Sadowie wyremontuje drogę dojazdową do gruntów rolnych. Na ten cel otrzymała dofinasowanie.

image_pdfimage_print

W czwartek  29 sierpnia 2019 r.  w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podpisano umowę pomiędzy Gminą Sadowie  reprezentowaną przez Panią Marzenę Urban-Żelazowską  – Wójta Gminy Sadowie, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Pana Marka Jońcę – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwola”. Wysokość dofinansowania w wynosi 14 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Świętokrzyskiego  w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Całkowity  szacowny koszt przedsięwzięcia  67 030, 70 zł, z czego wkład własny gminy 53 030,70 zł.

Skip to content