Aktualności

„Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”!

image_pdfimage_print

Prosimy o  składanie oświadczeń!

Drodzy Mieszkańcy, Gmina Sadowie zamierza ubiegać się o grant w ramach programu „Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Termin na złożenie wniosku upływa 5 listopada.

Jest to pomoc dla dzieci, których rodzice lub dziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR. W jej ramach Gmina zakupi sprzęt komputerowy, który zostanie nieodpłatnie przekazany uczniom od klas „0” szkoły podstawowej do szkoły średniej.

Aby Gmina mogła ubiegać się o pomoc Opiekun dziecka musi w Urzędzie Gminy złożyć stosowne oświadczanie Prosimy o pilne złożenie do Urzędu gminy w Sadowiu osobiście lub na adres e-mail urzad@sadowie.pl

 Szczegóły na temat pomocy oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie

Skip to content