Aktualności

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w I półroczu 2022 r.

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Sadowie informuje, że od 1 lutego 2022 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać w terminie:
od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
Odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku tj.
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku tj.
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 roku – 110 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2022 roku – 1,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 – 30 kwietnia 2022 r.

Wzór_wniosku_akcyza_2019

Skip to content