Aktualności,  Projekty UE,  W trakcie realizacji

Informacja o wolnym miejscu w Klubie Seniora we Wszechświętych

image_pdfimage_print

Informacja o wolnym miejscu w Klubie Seniora we Wszechświętych w ramach projektu

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”

Drodzy Seniorzy, informujemy, iż dysponujemy jednym wolnym miejscem w Klubie Seniora we Wszechświętych.
Zachęcamy wszystkich chętnych do składania formularzy zgłoszeniowych. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu – siedzibie Urzędu Gminy w Sadowiu, Sadowie 131C, 27 – 580 Sadowie.
Klub Seniora funkcjonuje w ramach projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Skip to content