Polska pomoc

Inteligentna chłodnia do warzyw i owoców

image_pdfimage_print

Pomimo zajętego okresu przedświątecznego udało nam się odbyć drugi w ramach projektu Inteligentna chłodnia do warzyw i owoców: optymalizacja łańcucha dostaw i zwiększenie dochodowości drobnej produkcji rolnej w Mołdawii. Podczas wyjazdu przeprowadziliśmy ostatnie sesje warsztatów dla przedstawicieli władz lokalnych oraz szkoleń dla rolników i przetwórców z Crocmaz i okolicznych wsi. Gminę reprezentowała Małgorzata Kasprzyk i Grzegorz Frejlich – dodatkowo udało nam się zaangażować dwójkę ekspertek zewnętrznych – Panią Katarzynę Kondziołkę i Panią Annę Bojek. Znaczna część podjętych działań, dzięki uprzejmości partnera lokalnego, Primaria Crocmaz, odbyła się w urzędzie gminy partnerskiej.

W trakcie szkoleń, warsztatów i rozmów poruszyliśmy wiele kluczowych tematów, takich jak modele wsparcia rolnictwa – szczególnie ważne w perspektywie dołączenia Mołdawii do Unii Europejskiej, zarządzanie projektami finansowanymi w ramach środków zewnętrznych oraz potencjał produkcji bio i eko w małych gospodarstwach i regulacje cerytikacji bio w prawie UE.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt i zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecz nościowych i strony internetowej – w związku z zakończeniem Modułu 1 projektu niebawem ukaże się na nich podsumowanie naszych dotychczasowych osiągnięć.

Projekt Inteligentna chłodnia do warzyw i owoców: optymalizacja łańcucha dostaw i zwiększenie dochodowości drobnej produkcji rolnej w Mołdawii współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content