Polska pomoc

Inteligentna chłodnia do warzyw i owoców

image_pdfimage_print

Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt Gminy Sadowie pod tytułem Inteligentna chłodnia do warzyw i owoców: optymalizacja łańcucha dostaw i zwiększenie dochodowości drobnej produkcji rolnej w Mołdawii został nagrodzony w konkursie Polskiej Pomocy Rozwojowej 2022. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2022-2023.

W ramach podejmowanych działań edukacyjnych podjętych we współpracy z partnerem mołdawskim – gminą Crocmaz – przeprowadzony zostanie szereg szkoleń dla lokalnych rolników, mający na celu zwiększenie wartości dodanej lokalnego rolnictwa, oraz wymiana doświadczeń w ramach warsztatów dla samorządowców mołdawskich, poświęconych pozyskiwaniu środków na rozwój lokalny w gminach wiejskich.

Kluczową częścią projektu jest zapewnienie współdzielonej infrastruktury chłodzącej dla mieszkańców gminy Crocmaz i okolic. Planowana infrastruktura będzie oparta o odnawialne źródła energii i dostępna za niewielką opłatą. Działać będzie na podstawie non-profit – zyski zostaną przekazane przez partnera lokalnego na rzecz jej utrzymania. W rezultacie obu modułów, lokalni przetwórcy i producenci żywności uzyskają dostęp do szaf chłodniczych o dostosowalnych warunkach przechowania, co pozwoli im oprzeć strukturę upraw o produkty o większej wartości dodanej (szparagi, warzywa zielone), a tym samym w pełni wykorzystać ogromny potencjał występujących w regionie Stefan Voda czarnoziemów.

Zapraszamy do śledzenia realizacji projektu na naszych mediach społecznościowych i stronie internetowej!

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content