1

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Pliki do pobrania:

Zarzadzenie 0050.43.2021

program na 2022 – projekt