Aktualności

Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

image_pdfimage_print

Aktualizacja z dnia 29-12-2020 r.

Pod wskazanym likiem Zamieszczamy protokół  z konsultacji:

Protokół z konsultacji

 


Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
Konsultacje odbywać się będą poprzez złożenie w dniach 10-11 grudnia 2020r. przez uprawione organizacje opinii i uwag drogą elektroniczną na adres: g.frejlich@sadowie.pl, lub bezpośrednio na piśmie w kancelarii UG Sadowie (Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie), przy czym dopuszcza się wyrażanie stanowiska także w terminie wcześniejszym. Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół zawierający w szczególności: daty przeprowadzenia konsultacji, wykaz organizacji zgłaszających opinie i uwagi, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.

Załączniki:

http://www.bip.sadowie.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=13&id=1321&x=1&n_id=4694

Skip to content