Projekty UE,  Zrealizowane

@KTYWNE

image_pdfimage_print

2015 ROK

Całkowita wartość projektu:  74 000,00 zł

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.1: 66 230,00 zł

Wkład własny Gminy Sadowie: 7 770,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2015 r. – 31.08.2015 r.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu „@KTYWNE” jest Gmina Sadowie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu.

2014 ROK

Całkowita wartość projektu:  121 920,00 zł

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.1: 109 118,00 zł

Wkład własny Gminy Sadowie: 12 802,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu „@KTYWNE” jest Gmina Sadowie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu.

Partnerem realizacji projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Skip to content