Aktualności

Laptopy zakupione w ramach programu „Zdalna Szkoła” zostały przekazane Szkole w Sadowiu

image_pdfimage_print

Nie tak dawno pisaliśmy, że Gmina Sadowie uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów w ramach programu ”Zdalna Szkoła”. Sprzęt komputerowy został już zakupiony i w tym tygodniu  Pani Wójt Marzena Urban-Żelazowska przekazała go do Szkoły Podstawowej w Sadowiu, a następnie jak obiecała Pani Dyrektor Anna Nowak niezwłocznie  zostanie on użyczany dzieciom. Sprzęt jest bezpłatnie użyczany uczniom Szkoły w celu umożliwienia zdalnej nauki w związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa. Po wznowieniu zajęć, sprzęt wróci do szkoły w celu wyposażenia pracowni informatycznej.

Sprzęt zakupiono w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła ”, a zakup w całości sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 44943,99 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Skip to content