Aktualności

Lista Zalecanych Odmian roślin (ŁZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2021

image_pdfimage_print

Szanowni Rolnicy i Producenci rolni.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy
z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (tj. Dz. U. 2021, poz. 129) oraz porozumieniami
zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym
Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian
w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego oraz
Świętokrzyską Izbą Rolniczą, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO,
Dyrektor COBORU SDOO w Słupi podjął decyzję o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian
(ŁZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2021 dla pszenicy ozimej,
pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków:
bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych, średniopóźnych i późnych, łubinu
wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego, grochu siewnego, bobiku i soi.

Skip to content