Aktualności

Młodzieżowa Rada Gminy Sadowie w pełni ukonstytuowana…

image_pdfimage_print

Młodzieżowa Rada Gminy Sadowie w pełni ukonstytuowana…

W dniu 30 grudnia 2019 roku w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie kadencji 2019 – 2021. Obrady do momentu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady poprowadził Pan Mieczysław Podczasi – Przewodniczący Rady Gminy Sadowie, dokonał otwarcia obrad, przekazał gratulacje wybranym członkom oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów.

Radę stanowi 15 radnych w składzie:

Dumania Karolina

Firmanty Natalia

Gawlik Dawid

Grabkowska Kornelia

Kaczmarski Hubert

Najdo Sandra

Niedbała Nikola

Pawlicki Kacper

Piotrowski Jakub

 Polak Kinga

 Pyza Aleksandra

 Słapek Magdalena

 Snop Roksana

 Wójcik Nadia

 Wójtowicz Bartosz

 

Młodzi Radni otrzymali z rąk Pań Małgorzaty Chudzik – Przewodniczącej Komisji Wyborczej, Marzeny Urban – Żelazowskiej – Wójta Gminy Sadowie oraz Pana Mieczysława Podczasiego –  Przewodniczącego Rady Gminy Sadowie zaświadczenia o wyborze.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

Komisja skrutacyjna w składzie: Pan Dariusz Duda – Przewodniczący, Pani Dorota Pokrzywnicka i Pan Mariusz Kaczmarski przeprowadzili procedurę głosowania.

W wyniku wyborów tajnych, zdecydowaną większością głosów, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie została Natalia Firmanty, Wiceprzewodniczącą Nadia Wójcik, Sekretarzem zaś Karolina Dumania.

Pan Mieczysław Podczasi przekazał prowadzenie obrad sesji Przewodniczącej Natalii Firmanty, która podziękowała za wybór i zaufanie, podkreśliła wolę wszystkich członków Młodzieżowej Rady do współpracy i działania na rzecz społeczności Gminy Sadowie ze szczególnym uwzględnieniem pomysłów i potrzeb dzieci i młodzieży.

Po gratulacjach i zakończeniu sesji wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Druga sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie odbyła się w dniu 18 stycznia 2020 roku.

W porządku obrad znalazło się ślubowanie członka nieobecnego na pierwszych obradach oraz dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wyboru opiekunów Młodzieżowej Rady Gminy. Do Przewodniczącej MGR wpłynęły trzy wnioski o sprawowanie opieki nad funkcjonowaniem młodej Rady, które zostały poddane głosowaniu. Jednogłośnie opiekunami MRG Sadowie zostali Państwo: Małgorzata Niedbała, Karolina Jurys i Michał Kosowski.

Drugą uchwałą zostało przyjęte logo Rady. Zaproponowano dwa wzory, z których nr 2 został wybrany jednogłośnie (wzór logo wśród załączonych zdjęć).

W wolnych wnioskach zabrali głos zaproszeni goście: Mieczysław Podczasi – Przewodniczący Rady Gminy Sadowie, Wiceprzewodniczący Pani Bogusława Kania oraz Pan Tomasz Rzepka, Marzena Urban – Żelazowska – Wójt Gminy i Anna Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadowiu,  gratulując opiekunom wyboru i deklarując dobrą współpracę ze strony „dorosłego” Samorządu gminy oraz Szkoły. Podziękowania członkom Rady za zaufanie i wybór złożyli również nowo wybrani opiekunowie.

Galeria zdjęć w załączeniu.

Skip to content