Aktualności

Można już składać wnioski o dodatek węglowy!

image_pdfimage_print
 
Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 
Wnioski o dodatek węglowy – należy złożyć do Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór jest jednolity dla całej Polski. W Urzędzie Gminy Sadowie, wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.
 
 
Skip to content