Kontakt   Mapa strony   Wersja kontrastowa   Wersja graficzna  
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości SadowiePrzedszkole w SadowiuKompetencje Kluczowe w Szkole w SadowiuProgram wsparcia osób niesamodzielnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie

Informacja o przedłużonej rekrutacji do projektu

         Informacja o przedłużonej rekrutacji do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”   Informujemy, iż Gmina Sadowie prowadzi obecnie uzupełniającą rekrutację do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”. Projekt (...)

Opłaty za odbiór odpadów od 1 stycznia 2020 r.

        Drodzy mieszkańcy od 1 stycznia 2020 roku zmieni się sposób naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z podziałem na gospodarstwa domowe: 1- osobowe, 2- osobowe, 3- osobowe i większe.Poniżej ulotka informacyjna (...)

Powiat Opatowski w czerwonej i żółtej strefie ASF

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż w dniu 4 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. (...)

Szczepienie ochronne lisów

        Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 12-18 września 2019 r. (...)

Ochotnicza Straż Pożarne we Wszechświętych otrzymała dofinasowanie na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.

         W dniu 29 sierpnia 2019 r.  W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podpisano umowę pomiędzy Gminą Sadowie  reprezentowaną przez Panią Marzenę Urban-Żelazowską  – Wójta Gminy Sadowie, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Andrzeja Bętkowskiego (...)

Gmina Sadowie wyremontuje drogę dojazdową do gruntów rolnych. Na ten cel otrzymała dofinasowanie.

         W czwartek  29 sierpnia 2019 r.  w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podpisano umowę pomiędzy Gminą Sadowie  reprezentowaną przez Panią Marzenę Urban-Żelazowską  – Wójta Gminy Sadowie, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Andrzeja Bętkowskiego (...)

XIX Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie

        Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Sadowie na XIX Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. (...)

Uwaga Rolnicy !!! Rozpoczął się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, który będzie trwał do 2 września br.

         Producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinni złożyć wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu. Do wniosku (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 22.08.2019 r.

        Z A W I A D O M I E N I E W dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 13oo  w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się zwyczajna Sesja (...)

Wybory uzupełniające sołtysa Sołectwa Porudzie.

        Wójt Gminy Sadowie zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia o godz. 18.00 w B-GOK Sadowie odbędą się wybory uzupełniające sołtysa Sołectwa Porudzie. (...)

Farmy fotowoltaiczne - dzierżawa gruntów

         (...)

Konkurs Fotograficzny "Świętokrzyskie dla Europy"

        Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek powstał projekt "Świętokrzyskie dla Europy". (...)

Informacja dla mieszkańców

        „W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)”. (...)

Odbiór odpadów zawierających azbest 2019.

        Drodzy mieszkańcy :) Przypominamy o trwającym naborze wniosków na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest.Zapraszamy do składania wniosków. Odbiór jest bezpłatny dla mieszkańca i odbędzie się na (...)

ARiMR: Nowości w portalu IRZplus

         Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stale rozwija portal IRZplus. Właśnie wyposażyła go w kolejne funkcje przydatne rolnikom korzystającym z tego internetowego narzędzia.   (...)

Projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

        Projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychCelem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i (...)

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” – Gmina Sadowie otrzyma kwotę 499.920,19

         W piątek 28 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Lipnik wójt Marzena Urban – Żelazowska oraz skarbnik Irena Nowakowska – reprezentując Gminę Sadowie -  podpisały z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i Członkiem Zarządu Markiem Jońcą (...)

Konkurs fotograficzny "Unowocześniamy obszary wiejskie - 25 lat ARiMR"

        W związku z jubileuszem 25-lecia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. (...)

Komunikat Komendy Powiatowej Paśństwowej Straży Pożarnej w Opatowie

        Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej w Opatowie przypomina o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru płodów rolnych. (...)

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

        Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo z zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym (...)

MISTRZOWIE AGRO - wybór Sołtysa, Rolnika i Gospodyni Roku

        Gazeta "Echo Dnia" oraz serwis www.echodnia.eu informuje, iż pod koniec sierpnia 2019 roku przeprowadzi akcję redakcyjną połączoną z wielkim plebiscytem MISTRZOWIE AGRO. W ramach tego plebiscytu Czytelnicy oraz użytkownicy serwisu przyznają (...)

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sadowiu

         (...)

Sesja absolutoryjna

                 W ubiegły czwartek 27 czerwca br. w świetlicy Biblioteki - Ośrodka  Kultury Gminy Sadowie odbyła się sesja Rady Gminy Sadowie. W sesji udział wzięli uczestnicy wizyty studyjnej z Ukrainy: Oleksy (...)

Komunikat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie zwraca się z szczególną prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa wypoczynku na wodą. (...)

Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie - rekrutacja osób chętnych

         Rekrutacja do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”   Informujemy, iż Gmina Sadowie prowadzi obecnie rekrutację do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”. Projekt jest współfinansowany przez (...)

Wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w 2019 roku

         Wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w 2019 roku   Świętokrzyska Izba Rolnicza uprzejmie informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art.25 ust.1 (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.06.2019 r.

         W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 13oo  w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się zwyczajna Sesja Rady Gminy Sadowie. Porządek posiedzenia: 1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 2.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w (...)

List Prezes KRUS Pani Aleksandry Hadzik

        List Prezes KRUS Pani Aleksandry Hadzik skierowany do Rodziców, Opiekunów i dzieci z okazji wakacji 2019. (...)

OT BRD - Dwie drużyny z Sadowia na podium

         W dniach 27 – 28 maja 2019 r. w Nowinach odbyły się finały wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu (...)

Konkurs "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku"

        Wójt Gminy Sadowie Marzena Urban-Żelazowska serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku". Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2019 r. w Urzędzie (...)

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

         Wójt Gminy Sadowie informuje, że od dnia 10 czerwca 2019 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach (...)

Cytobus ŚCO

        W dniu 18 czerwca 2019 r (wtorek) w godzinach 10.00 – 16.00 cytobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie stacjonował w Sadowiu, na parkingu przy Urzędzie Gminy. Zapraszamy panie w wieku 25 – 59 lat na bezpłatnie (...)

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nowy nabór

        Nowy nabór wniosków, informacje w rozwinięciu: (...)

Konkurs fotograficzny pn. "Polska smakuje"

        Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, w załączniku przesyła informację dotyczącą konkursu fotograficznego skierowanego do osób, które ukończyły 18 lat  pn. „Polska smakuje”. (...)

Punt przyjmowania wniosków "Czyste Powietrze" w Starostwie Powiatowym w Opatówie

        Drodzy Mieszkańcy na parterze Starostwa Powiatowego w Opatowie czynna jest placówka terenowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30 tel. kontaktowy: 788-686-942 e-mail: (...)

Festyn pn. " Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka".

        Drodzy Mieszkańcy Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka pn. "Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka.". Festyn odbędzie się 1 czerwca (sobota) o godz 11.00-16.00, przed (...)

Odbiór końcowy 4 nowych dróg

        W dniu 27.05.2019 r. miał miejsce odbiór 4 kolejnych wyremontowanych odcinków dróg gminnych. Zrealizowano następujące zadania: 1. Remont drogi gminnej Nr 372024T w m. Obręczna o dł. 680 mb.  2. Remont (...)

Spotkanie w/s Masztu telefonii komórkowej

        Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Gminy Sadowie na spotkanie informacyjne dotyczące budowy masztu telefonii komórkowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 29.05.2019 r. (środa) o godz 13.00 w budynku Biblioteki - Ośrodka (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 30.05.2019 r.

         W dniu 30 maja 2019 r. o godz. 13.00 (czwartek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2018 - 2023.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.Rozpatrzenie wniosków (...)

XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH - XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN - 26 maja – 1 czerwca 2019 r.

        W dniach 26 maja - 1 czerwca 2019 r. odbędzie się XXV edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2019. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach XI (...)

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sadowie

        Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sadowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Sadowie raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem. Na sesji Rady Gminy Sadowie, która odbędzie (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne

        Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 20.05.2019 r.: burze z gradem (...)

Kominkat 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej o dostępnych terminach szkoleń.

         (...)

Świętokrzyska Konferencja Programu "Równać szanse"

         (...)

KAMPANIA "NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ"...

        Zapraszamy do zapoznania się z materiałami. (...)

Informacja - dyżur Urzędnika Wyborczego w dniu 26.04.2019 r...

         URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE SADOWIE1. ADAM KMIECICKI2. SIEDZIBA: Budynek Wielofunkcyjny – Segment C, Sadowie 131 (I piętro), 27-580 Sadowie3. Dyżur – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w obwodzie: piątek 26 kwietnia 2019 (...)

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków na realizację inicjatywy lokalnej w roku 2019...

        Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o rozstrzygnięciu naboru wniosków na realizację inicjatywy lokalnej w roku 2019.TUTAJWszystkim Wnioskodawcom gratulujemy. (...)

Blisko 500 tys. dotacji...

         Gmina Sadowie otrzyma 499 920,19 zł na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu". Środki będą pochodzić z Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury (...)

Spotkanie podsumowujace projekt "Nowa Era Komputera"...

        Uczestników Projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Sadowie - „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e – usług” zapraszamy serdecznie na Uroczyste Spotkanie podsumowujące realizację projektu, połączone (...)

Ruszamy z budową kanalizacji w Bogusławicach...

        W dniu 21.03.2019 r., w Bogusławicach, odbyło się przekazanie placu budowy pod inwestycję pn. "Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie - część 1 - Bogusławice", którego dokonała Wójt Gminy - (...)

Promesa na 328 tys. ...

        W dniu 21.03.2019 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które przekazał Wicewojewoda Pan Bartłomiej Dorywalski. Promesę dla (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.03.2019 r.

         (...)

Uwaga Rolnicy...

        Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podjął decyzję o utworzeniu Listy Odmian Zalecanych na rok 2019 dla województwa świętokrzyskiego.Lista zalecanych odmian do pobrania (...)

KS "MAROL" Jacentów podpisał umowę z Wykonawcą modernizacji boiska...

        W dniu 14.03.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. "Modernizacja boiska sportowego w Jacentowie - szansą na poprawę stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (...)

Terminale płatnicze w Urzędzie Gminy Sadowie...

        Informujemy, że nasz Urząd Gminy przystąpił do Programu "Polska Bezgotówkowa". Od dnia 14.03.2019 r. za wszystkie opłaty skarbowe w UG Sadowie zapłacicie Państwo wyłącznie bezgotówkowo. Dla Państwa wygody, na terenie (...)

Gmina Sadowie zakwalifikowana do Programu "Umiem Pływać 2019"...

        Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sadowiu, jako jedna z 73 szkół w województwie, po raz kolejny została zakwalifikowana do udziału w Rządowym Programie Powszechnej Nauki Pływania "Umiem (...)

OTWP 2019...

        W dniu 06.03.2019 r. w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie odbyły się Eliminacje Gminne "Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2019". W konkursie udział wzięło 12 osób, po 6 w dwóch kategoriach: (...)

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2024 za nami...

        W dniu 05.03.2019 r. zakończyły się Zebrania Wiejskie zwołane w związku z Wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2024. Wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy wzięli w nich udział, (...)

Program stypendialny HORYZONTY...

         Ogłoszenie dla uczniów Niedługo kończysz ten etap edukacji i pewnie zastanawiasz się nad tym, co dalej, jaką wybrać szkołę, jak i gdzie realizować swoje pasje. Dlatego serdecznie zachęcam Cię do (...)

Ponad 178 tys. złotych dla świetlicy w Ruszkowcu...

        W dniu 28.02.2019 r. Wójt Gminy Sadowie - Pani Marzena Urban-Żelazowska oraz Skarbnik Gminy Sadowie - Pani Irena Nowakowska podpisały w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim umowę dofinansowania realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i (...)

Zapraszamy do składania wniosków o inicjatywę lokalną w 2019 roku...

        JAK UZYSKAĆ WSPARCIE GMINY SADOWIE DLA INICJATYWY LOKALNEJ?Na podstawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy1. Wnioskodawcą może być grupa mieszkańców Gminy Sadowie (minimum dwójka mieszkańców).2. (...)

Finał Akcji UNICEF "Wszystkie kolory świata"...

        W dniu 28.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Sadowiu odbył się Wspaniały Finał Akcji UNICEF "Wszystkie Kolory Świata"."Wszystkie kolory świata” to akcja, której celem jest przygotowanie specjalnej charytatywnej laleczki UNICEF.Laleczka ta (...)

Promesa na 713 tys. złotych...

        W dniu 27.02.2019 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Pan (...)

Zaproszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych...

        Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla (...)

Obowiązek opracowania Planu Nawożenia Azotem...

        Uwaga Rolnicy! W związku z wejściem w życie dnia 27.07.2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 08.02.2019 r.

        W dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 13.00 (piątek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2018 - (...)

Ważna informacja dotycząca zasad odbioru śmieci z terenu Gminy Sadowie...

         (...)

Gmina Sadowie po raz dziewiąty i rekordowo zagrała dla WOŚP...

        13.01.2019 r. w sali gimnastycznej SP w Sadowiu odbył się Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Sadowie zagrała z WOŚP po raz dziewiąty. W tym roku cała Polska zbierała pieniądze (...)

Odbiór dróg w Ruszkowie, Jacentowie i Czerwonej Górze...

        W dniach 31.12.2018 r. i 03.01.2019 r. miał miejsce odbiór końcowy kolejnych inwestycji drogowych na terenie Gminy Sadowie. Zrealizowano następujące zadania:Przebudowa drogi wewnętrznej Ruszków - Jacentów o długości 330 mb.Przebudowa (...)

Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z OSI na terenie powiatu opatowskiego..

         Informujemy, iż w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dla pracowników Urzędu Gminy Sadowie oraz jednostek podległych realizowany jest projekt:  „Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z OSI na terenie powiatu opatowskiego”   Oś Priorytetowa (...)

KS "MAROL" Jacentów podpisał umowę dofinansowania...

        W dniu 03.01.2018 r. KS "MAROL" Jacentów, reprezentowany przez Prezesa: Pana Mariusza Kaczmarskiego oraz Sekretarza - Pana Dariusza Klimkowskiego, podpisał w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach umowę na realizację projektu (...)

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sadowie na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku...

        Treść Zarządzenia Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sadowie na realizację zadań w zakresie rozwoju (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 28.12.2018 r.

        W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 (piątek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2018 - (...)

Ponad 1,9 mln dotacji dla Gminy Sadowie...

        Ponad 1,9 mln złotych dotacji, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, otrzyma Gmina Sadowie na realizację projektu "Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie (...)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Sadowie na rok 2019...

        Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Sadowie na rok 2019 dostępny do pobrania: TUTAJ (...)

Podwyżka opłat za gopodarowanie odpadami komunalnymi...

         Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach  informuje, iż od 1 stycznia 2019 r. nastąpił wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na które my - jako Związek nie mamy wpływu.  Podwyżka opłaty związana (...)

Droga w Zochcinie odebrana...

        W dniu 12.12.2018 r. miał miejsce odbiór końcowy kolejnej, w 2018 r., inwestycji drogowej na terenie Gminy Sadowie. Odbiór techniczny zadania oraz niezbędne odwierty zostały wykonane w dniu 10.12.2018 r. Zrealizowano (...)

Wspaniałe Jasełka w Sadowiu...

        W dniu 14.12.2018 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sadowiu odbyły się coroczne "Jasełka Bożonarodzeniowe", które prócz społeczności szkolnej, dzieci, młodzieży i Rodziców, zgromadziły liczną rzeszę znamienitych Gości.Swoją obecnością zaszczycili (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 20.12.2018 r.

        W dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 (czwartek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2018 - (...)

Ponad 5 km dróg gminnych wyremontowanych...

        W dniu 29.11.2018 r. miał miejsce odbiór 5 kolejnych wyremontowanych odcinków dróg gminnych. Zrealizowano następujące zadania: 1. Remont drogi gminnej Ruszków przez wieś o dł. 970 mb. 2. Remont drogi gminnej (...)

Jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego...

        W dniu 28.11.2018 r. odbył się Jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego Par z terenu naszej Gminy.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Księży Ryszarda Reja i Rafała Boryckiego, w Kościele (...)

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej...

         (...)

Dodatkowa rekrutacja do projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Sadowie”...

        Ogłaszamy dodatkową rekrutację do udziału w projekcie „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Sadowie”. Potrwa ona do 31.12.2018 r. Zapraszamy chętne osoby do składania w UG Sadowie niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej.Dokumentacja (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 29.11.2018 r.

        W dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 13.00 (czwartek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2018 - (...)

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok...

        Zapraszamy Organizacje pozarządowe do konsultacji "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok". Na Wasze uwagi czekamy do 28.11.2018 r.Szczegóły TUTAJ (...)

Za nami I Sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2018 - 2023...

        W dniu 21.11.2018 r. miała miejsce I Sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2018 - 2023. Radni otrzymali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej - Pani Doroty Pokrzywnickiej zaświadczenia o wyborze (...)

Pracownicy KRUS z wizytą u pierwszaków...

        W dniu 16.11.2018 r. klasy pierwsze Szkoły Podstawowej w Sadowiu odwiedzili Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy przeprowadzili pogadankę z zakresu zasad bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rolnych. Spotkanie odbyło się w (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 21.11.2018 r.

        W dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 13.00 (środa) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się pierwsza zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2018 - (...)

Postanowienie Komisarza Wyborczego IV w Kielcach o I Sesji Rady Gminy Sadowie w kadencji 2018 - 2023...

         (...)

Komunikat - ćwiczenie systemów alarmowania ludności...

         (...)

Spotkanie dla Mieszkańców msc. Sadowie - konsultacje Studium...

        Wójt Gminy Sadowie zaprasza mieszkańców miejscowości Sadowie na Konsultacje społeczne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie.Konsultacje poprowadzi Pan Karol Skuza (architekt, urbanista).Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2018 r. (piątek) (...)

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodłegłości...

        W dniu 09.11.2018 r. w Szkole Podstawowej w Sadowiu odbyły się Uroczyste Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.Wszystkich Uczestników Święta przywitała Dyrektor Szkoły - Pani Anna Nowak.W Obchodach wzięli udział: społeczność (...)

Rekrutacja do udziału w projekcie "Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Sadowie"...

        Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania ------> TUTAJ (...)

Wspólne świętowanie 100 - lecia Niepodległości Polski...

        100 - lecie Niepodległości Polski to wspaniała okazja do złożenia hołdu wszystkim tym, którzy przyczynili się do powrotu Naszej Ojczyzny na mapy Europy i świata. Zapraszamy serdecznie Państwa do wspólnego (...)

Rolniczy Handel Detaliczny - informacje...

         (...)

Uwaga - zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych...

        Urząd Gminy Sadowie na prośbę Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż odbiór odpadów komunalnych który przypada na dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) zostaje przeniesiony na dzień kolejny tj. 13 listopada 2018 r. (wtorek). (...)

Wyniki wyborów samorządowych z dnia 21.10.2018 r.

        W głosowaniu, w dniu 21.10.2018 r. Mieszkańcy Gminy Sadowie wybrali swoich Radnych oraz Wójta.Mandaty Radnych otrzymali: 1. Jedlikowska Barbara 2. Jurys Przemysław 3. Wolański Piotr 4. Kania Bogusława 5. Duda Dariusz (...)

Ratujemy i Uczymy Ratować 2018...

        16.10.2018 r. (w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca) Szkoła Podstawowa w Sadowiu po raz kolejny wzięła udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, organizowanym w całej Polsce (...)

Ostatnia Sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018...

        W dniu 10.10.2018 r. odbyła się ostatnia, w kadencji 2014 - 2018, Sesja Rady Gminy Sadowie.Sesja, prócz spraw bieżących, była również okazją do podsumowania działań samorządu w ostatnich 4 latach.Wójt Gminy (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 10.10.2018 r.

        W dniu 10 października 2018 r. o godz. 13.00 (środa) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się ostatnia zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Ogrodzenie świetlicy w Rżuchowie gotowe...

        W dniu 02.10.2018 r. odbył się odbiór zadania "Wymiana ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Rżuchowie pełniącej funkcje społeczno - kulturalne". Inwestycja została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w ramach programu (...)

Rowery od powiatu...

        W dniu 28.09.2018 r. w Szkole  Podstawowej w Sadowiu miało miejsce bezpłatne przekazania Gminie Sadowie trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych przez Powiat Opatowski i Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w OpatowieNaszą Gminę (...)

Zwiększona rządowa dotacja na drogi w naszej Gminie...

        Bardzo dobre wiadomości napłynęły w dniu 18.09.2018 r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rządowe dofinansowanie 5 inwestycji drogowych na naszym terenie: 1. "Remont drogi gminnej Nr 372015T Niemienice - (...)

Dotacja WFOŚ na usuwanie azbestu...

        W dniu 19.09.2018 r. Gmina Sadowie, (reprezentowana przez Wójt - Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnik - Panią Irenę Nowakowską), podpisała w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej (...)

Ogłoszenie o naborze wniosków - Czyste Powietrze...

        Ogłoszenie o naborze ------> pobierz (...)

Internetowa Giełda Pracy...

        Pracodawco, szukasz pracownika?Jeśli korzystałeś już z wielu tradycyjnych sposobów poszukiwania kandydatów do pracy i nadal masz problem ze znalezieniem zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, zgłoś swoją ofertę pracy na Internetową Giełdę Pracy (...)

Remonty dróg gminnych w Obręcznej i Truskolasach zakończone...

        W dniu 14.09.2018 r. miał miejsce odbiór 3 kolejnych wyremontowanych odcinków dróg gminnych. Zrealizowano następujące zadania: 1. "Remont drogi gminnej w m. Obręczna o dł. 700 mb"; 2. "Remont drogi gminnej (...)

Spotkanie informacyjne - Czyste Powietrze...

        W imieniu Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka oraz Zarządu WFOŚiGW w Kielcach zapraszamy na spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze (Biblioteka - Ośrodek Kultury Gminy Sadowie, 18.09.2018 r. - wtorek - godz. (...)

Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Sadowiu z dnia 12.09.2018 r.

        Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sadowiu o jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy ----> pobierzInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w (...)

Inicjatywa Lokalna w Bogusławicach...

        W kwietniu 2018 r. grupa mieszkańców z Bogusławic z inicjatywy radnej Rady Gminy pani Marii Jarosz opracowała i złożyła wniosek do Gminy Sadowie o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (...)

Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony...

        KURIER GMINY SADOWIE W dniach 3 - 7.09.2018 r. Marcin Pyza - Członek Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Redaktor "Kuriera Gminy Sadowie" uczestniczył w XIII Forum (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 14.09.2018 r.

        W dniu 14 września 2018 r. o godz. 13.00 (piątek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Ponad 33 tys. złotych na szkolenia komputerowe dla mieszkańców...

        W dniu 04.09.2018 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójt Gminy – Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnik Gminy – Panią Irenę Nowakowską, podpisała z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu umowę (...)

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadowie...

        Wójt Gminy Sadowie informuje, że dnia 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), w godz. od 9.00 do 17.00 w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie odbędzie się kolejne spotkanie mające na (...)

Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadowiu...

        Na dobre ruszyły prace związane z realizacją termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sadowiu, dofinansowanej w ramach RPO WŚ na lata 2014 - 2020. Obecnie trwają działania związane z branżą sanitarną, (...)

Konkurs fotograficzny KOWR...

        Konkurs fotograficzny KOWR „Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 23.08.2018 r.

        W dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 (czwartek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Ostrzeżenie meterologiczne z dnia 14.08.2018 r.

         (...)

Zaproszenie na konferencję...

        Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”, organizowanej w ramach projektu „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na (...)

Ostrzeżenie meterologiczne z dnia 10.08.2018 r.

         (...)

Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego...

        Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy  Sadowie. Wnioski w tej sprawie są (...)

I Bieg Rolnika...

        Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach wraz z Gminą Masłów będzie organizatorem I Biegu Rolnika. Impreza zostanie zorganizowana podczas dożynek gminnych - docelowo co roku w innej gminie. (...)

Konkurs - Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie świętokrzyskim...

        Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis (...)

Uczczenie 74 rocznicy Powstania Warszawskiego...

        W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 01.08.2018 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny system alarmowy (syrena). (...)

807 tys. dotacji na drogi gminne...

        W dniu 25.07.2018 r. Wójt Gminy Sadowie - Marzena Urban - Żelazowska odebrała w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach promesę ministerialnego dofinansowania 5 inwestycji drogowych na naszym terenie. Są to: 1. (...)

Umowa w ramach "Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018" podpisana...

        W dniu 25.07.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Opatowie, Wójt Gminy Sadowie - Marzena Urban - Żelazowska podpisała umowę dofinansowania projektu "Wymiana ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Rżuchowie pełniącej funkcje społeczno (...)

Cztery inwestycje drogowe odebrane...

        W dniu 23.07.2018 r. odbyły się odbiory czterech kolejnych inwestycji drogowych na terenie Gminy Sadowie:1. „Remont drogi wewnętrznej w m. Biskupice o długości 110 mb od km 0+000 do km 0+110”Łączna (...)

Święto Chleba 2018...

        W dniu 22.07.2018 r. na boisku sportowym w Jacentowie odbył się Cykliczny Piknik Regionalno - Kulinarny "Święto Chleba".Organizatorami imprezy byli: Gmina Sadowie i Lokalna Grupa Działania "Powiatu Opatowskiego".Przez cały dzień odbywały (...)

Kolejna droga na terenie Gminy Sadowie wyremontowana...

        W dniu 20.07.2018 r. odbył się odbiór kolejnej inwestycji drogowej realizowanej na terenie naszej Gminy, której inwestorem było Starostwo Powiatowe w Opatowie.Jest to zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 0698T Rżuchów (...)

Ministerialna dotacja dla KS "MAROL" Jacentów...

        KS "MAROL" Jacentów otrzyma dotację MSiT w wysokości 10 000,00 zł z Programu KLUB na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.Łączna (...)

Dotacja w ramach konkursu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok"

        Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia "Nasz Rżuchów i KROPKA" oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie przez Gminę Sadowie, zostanie wymienione ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej we Rżuchowie. Projekt uzyskał dotację w wysokości 6 300,00 (...)

Komunikat PSP w Opatowie - zbiór płodów rolnych...

         (...)

Podpisano umowy na Inicjatywy Lokalne...

        W dniu 06.07.2018 r. w Urzędzie Gminy Sadowie miało miejsce podpisanie umów na realizację Inicjatyw Lokalnych w roku 2018.Dzięki aktywności mieszkańców i stowarzyszeń z naszego terenu oraz środkom budżetowym Gminy Sadowie, (...)

Sadowie sportem stoi...

        W XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2018, odbywającym się w całym kraju, w dniach 26.05 - 01.06.2018 r. Gmina Sadowie, w grupie gmin do 5 tys. mieszkańców, okazała się NAJLEPSZĄ (...)

OBWIESZCZENIE - SUSZA 2018

        Wójt Gminy Sadowie  informuje rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Sadowie o wystąpieniu zjawiska suszy i o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – SUSZA. Składanie wniosków (...)

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

         19 czerwca 2018 r. Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie (...)

I Świętokrzyskie Forum Rolnicze

         Urząd Gminy Sadowie informuje że 24 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, mieszczącym się przy ulicy księdza Piotra Ściegiennego 2 odbędzie się I Świętokrzyskie Forum (...)

Konsultacje społeczne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie

        Wójt Gminy Sadowie zaprasza do udziału w konsultacjach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie Zapraszamy Państwa do rozmowy o przyszłym zagospodarowaniu naszej gminy. W trakcie konsultacji chcemy się skupić na kwestii nowych terenów inwestycyjnych, które mogą pojawić (...)

Ogłoszenie - Projekty Parasolowe

         Ogłoszenie Wójt Gminy Sadowie uprzejmie informuje, że nadal istnieje możliwość przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej (...)

Nabór do II EDYCJI projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

        Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór do II EDYCJI projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się w dniach od 02.07.2018- 06.07.2018r, (...)

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych...

         Informujemy, o wzmożonej aktywności kornika ostrozębnego. Gatunek ten wykazuje skłonność do atakowania zupełnie zdrowych drzew sosen starszych klas wieku, opanowane przez szkodnika drzewa charakteryzują się przebarwieniem igieł od koloru seledynowego do rudego. Drzewa zaatakowane należy (...)

Rowerowe warsztaty "Aktywni i Zdrowi"...

        W dniu 07.06.2018 r. w Szkole Podstawowej Sadowiu odbyły się warsztaty pn. "Aktywni i Zdrowi", prowadzone przez Członków Stowarzyszenia "Ostrower".Sebastian Majewski i Bartosz Karcz w bardzo ciekawy sposób przedstawili Uczniom historię (...)

Zapraszamy do udziału w Biegu "Drogi do Niepodległości"...

        Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sadowiu oraz Gmina Sadowie zapraszają Mieszkańców do udziału w biegu ulicznym - sztafecie "Drogi do Niepodległości".Bieg odbędzie się w dniu 12.06.2018 r. (wtorek) w godzinach 9.30 (...)

Konkurs na inicjatywę lokalną rozstrzygnięty...

        Informujemy, że w prowadzonym, w dniach 09 – 30.04.2018 r., naborze na realizację inicjatywy lokalnej, przy udziale środków budżetowych Gminy Sadowie w roku 2018,  wpłynęło 5 wniosków:1. „Wyposażenie „Zielonej Klasy” w (...)

Uroczysta Gala 20 - lecia Województwa Świętokrzyskiego...

        W dniu 05.06.2018 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójt Gminy - Marzenę Urban - Żelazowską oraz Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie - Marcina Pyzę, wzięła udział w Uroczystej Gali Jubileuszu 20 (...)

142 tys. rządowej dotacji na drogę w Truskolasach...

        W dniu 05.06.2018 r. Wójt Gminy Sadowie - Marzena Urban - Żelazowska odebrała z rąk Wojewody Świętokrzyskiego promesę dofinansowania remontu drogi w Truskolasach.Wartość promesy to 142 tys. zł, a inwestycja zostanie (...)

Informacje - szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny...

        W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy (...)

Marcin Pyza Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego...

        W dniu 25.05.2018 r. odbyło się historyczne pierwsze spotkanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jednym z Radnych został Marcin Pyza - uczeń Gimnazjum w Sadowiu oraz Członek Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.Młodzi ludzie (...)

Zmiany w ustawie pomocnik rolnika...

        W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy (...)

Turniej BRD – drużyna z Sadowia na podium...

        17 maja 2018 r. w Nowinach odbył się wojewódzki finał XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM w kategorii szkół podstawowych. Organizatorami turnieju byli: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Motorowego, Automobilklub Kielce, (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 30.05.2018 r.

        W dniu 30 maja 2018 r. o godz. 13.00 (środa) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Zapraszamy do Programu "Liderzy dla Młodzieży"...

        Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów realizuje drugą edycję Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów "Liderzy dla młodzieży".Program będzie trwał do grudnia i ma w sobie elementy sieciowania - (...)

Spotkanie - Regionalizm wobec integracji europejskiej...

        W dniu 09.05.2018 r. w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie miało miejsce spotkanie "Regionalizm wobec integracji europejskiej". Jego organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo - Zachodniego Mazowsza, które cyklicznie organizuje (...)

Zaproszenie na spotkanie...

        Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu animacyjno-inkubacyjnym, które odbędzie się w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90A) w dn. 18.05.2018 r. (piątek) w godz. 11:00 – 14:00. Spotkanie ma (...)

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH...

        Szanowni Państwo, Apelujemy i prosimy wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonywanie obowiązku ich konserwacji i bieżącym utrzymaniu w stanie (...)

Rekonesans historyczno-krajoznawczy „DROGI KU NIEPODLEGŁEJ”...

        Gmina Sadowie może poszczycić się co najmniej kilkoma „ludźmi stąd”, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach naszej historii w walce o niepodległość Polski. Szczególnie teraz w (...)

142 000,00 zł na dofinansowanie remontu drogi w Obręcznej...

        W dniu 18.04.2018 r. w Kielcach, Wójt Gminy Sadowie - Pani Marzena Urban-Żelazowska odebrała z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pana Joachima Brudzińskiego promesę dofinansowania zadania pn.: "Remont drogi (...)

Komunikat - pszczoły...

         (...)

Zapytanie ofertowe - doposażenie jednostek OSP...

        Zamawiający: Gmina Sadowie, Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: "Działania w zakresie nabycia wyposażenia i dostawę: Sprzętu ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na (...)

Umowa podpisana...

        W dniu 12.04.2018 r. w Kielcach Gmina Sadowie reprezentowana przez Wójt - Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnik - Panią Irenę Nowakowską podpisała umowę dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim - Panią (...)

W Sadowiu odbyły się bezpłatne badania USG dla dzieci...

        13.04.2018 r. w Sadowiu miały miejsce bezpłatne badania USG dla dzieci, które przeprowadzali Lekarze Fundacji Ronalda McDonalda: Pani Magdalena Kunach i Pan Albert Matera. W sumie przebadanych zostało 72 dzieci. (...)

Parafia w Ruszkowie podpisała umowę o dofinansowanie...

        W dniu 09.04.2018 r. Parafia p.w. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ruszkowie (reprezentowana przez Proboszcza ks. Ryszarda Reja) podpisała umowę z Województwem Świętokrzyskim (reprezentowanym przez Członka Zarządu - Pana Marka Szczepanika) (...)

Szachy od Urzędu Marszałkowskiego...

        W dniu 09.04.2018 r. Szkołę Podstawową w Sadowiu odwiedzili: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Pan Marek Szczepanik oraz Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Pani Ewelina Bień.Goście przekazali do placówki 10 zestawów (...)

Komunikat WIORiN...

         (...)

Zapraszamy do składania wniosków o inicjatywę lokalną...

        JAK UZYSKAĆ WSPARCIE GMINY SADOWIE DLA INICJATYWY LOKALNEJ?Na podstawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy1. Wnioskodawcą może być grupa mieszkańców Gminy Sadowie (minimum dwójka mieszkańców).2. (...)

Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej...

        Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i (...)

Spotkanie informacyjne - bezpłatne badania USG dla dzieci - Fundacja Ronalda McDonalda...

        Informujemy, że w dniu 10.04.2018 r. (wtorek) o godzinie 15.30, w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie, odbędzie się spotkanie informacyjne dla Rodziców i Opiekunów dzieci zapisanych na BEZPŁATNE badania USG (...)

Ochronne szczepienia lisów...

         (...)

Dni otwarte w ARiMR...

         (...)

Uczennica gimnazjum laureatką XV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego...

        21 marca 2018 r. Kuratorium w Kielcach opublikowało wyniki III etapu XV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018 (po części pisemnej i ustnej). Wśród (...)

Komunikat dla producentów surowca tytoniowego...

         (...)

Wizyta Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego...

        W dniu 28.03.2018 r. Gminę Sadowie odwiedził Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Pan Marek Szczepanik. Spotkał się z władzami Gminy, a następnie odwiedził jednostki organizacyjne: Bibliotekę - Ośrodek Kultury Gminy Sadowie (...)

Gmina Sadowie w Programie "Umiem Pływać"...

        Gmina Sadowie w roku 2018, po raz kolejny, będzie realizować Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla dzieci z klas I, II, III Szkół Podstawowych z terenu Gmin województwa świętokrzyskiego. Deklaracja (...)

Dotacja na sprzęt dla OSP...

        W dniu 27.03.2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Gmina Sadowie (reprezentowana przez Wójt Gminy - Panią Marzenę Urban - Żelazowską i Skarbnik Gminy - Panią Irenę Nowakowską) podpisała (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 28.03.2018 r.

        W dniu 28 marca 2018 r. o godz. 14.00 (środa) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Eliminacje gminne OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom 2018"...

        W dniu 20.03.2018 r. w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W konkursie udział wzięło 10 osób, po 5 w (...)

"Wiosna bez pneumokoków"...

         (...)

Bezpłatne badania USG dla dzieci...

         (...)

Informacje Lekarza Weterynarii...

         (...)

Badanie ankietowe dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim...

        Urząd Marszałkowski uprzejmie zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim. Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do opracowania rocznej analizy transportowej, (...)

Centrum Wsparcia Fundacji ITAKA...

        Na prośbę Fundacji ITAKA udostępniamy informację o Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. (...)

Gmina Sadowie otrzyma środki na OZE...

        Informujemy, że wniosek składany w partnerstwie, w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe RPOWŚ na lata 2014 - 2020, (...)

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu PIT - ów...

        Informujemy, że podobnie jak w latach poprzednich, w ramach współpracy Stowarzyszenia "RoSa" oraz Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie, dostępna jest BEZPŁATNA pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (PIT) za rok (...)

Super spotkanie z Mistrzynią Anitą Włodarczyk...

        Pani Anita Włodarczyk – dwukrotna mistrzyni olimpijska, trzykrotna mistrzyni świata i wielokrotna rekordzistka świata w rzucie młotem prowadziła w naszej szkole pokazową lekcję wychowania fizycznego! Przyjechała do nas w sobotę, 10 (...)

eWniosekPlus...

         (...)

Pokazowa lekcja W-F z Panią Anitą Włodarczyk...

        Miło nam zaprosić zainteresowane osoby do obejrzenia pokazowej lekcji W-F, którą poprowadzi Pani Anita Włodarczyk - dwukrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich, trzykrotna mistrzyni świata oraz wielokrotna rekordzistka świata, Europy i kraju (...)

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

        Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni (...)

Rekrutacja do projektu "Kompetencje Kluczowe w Szkole w Sadowiu"...

        Informujemy, iż z dniem 15.01.2018 r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Kompetencje Kluczowe w Szkole w Sadowiu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 01.02.2018 r.

        W dniu 01 lutego 2018 r. o godz. 13.00 (czwartek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Projekt „Biznes na Start”...

        Projekt „Biznes na Start” ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze OSI województwa świętokrzyskiego, obszarze najmniej rozwiniętym pod względem gospodarczym. Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren (...)

Ostrzeżenie meteo z dnia 18.01.2018 r.

         (...)

Informacja o zagrożeniu ASF...

         (...)

Służba przygotowawcza 2018

         (...)

Gmina Sadowie po raz ósmy grała dla WOŚP...

        14.01.2018 r. w sali gimnastycznej SP w Sadowiu odbył się Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Sadowie zagrała z WOŚP po raz ósmy. W tym roku cała Polska zbierała pieniądze (...)

Dyżury specjalisty ds. lasów niepaństwowych w roku 2018...

        W roku 2018 r. nadzór nad wyżej wymienionymi lasami w imieniu Starosty Opatowskiego prowadził (...)

"Dotacja na start" - II nabór formularzy...

        Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości pragnie poinformować, iż w dniach 22 stycznia – 2 lutego 2018 roku rozpoczyna II nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu ,,Dotacje na start” dofinansowany z Funduszy Europejskich. (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 28.12.2017 r.

        W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 (czwartek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

"Zimowe przedstawienie" w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sadowiu...

        13.12.2017 r. w  Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sadowiu, prowadzonym w ramach projektu "Przedszkole w Sadowiu" odbyło się "Zimowe Przedstawienie". Dzieci pięknie zaprezentowały się przed licznie zgromadzonymi Rodzicami, Dziadkami i Zaproszonymi (...)

Gmina Sadowie podpisała umowę o dofinansowanie projektu...

        01.12.2017 r. Gmina Sadowie - reprezentowana przez Panią Wójt - Marzeną Urban - Żelazowską oraz Panią Skarbnik - Irenę Nowakowską - podpisała w Kielcach umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach (...)

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko...

         (...)

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie w kadencji 2017 - 2019...

        W dniu 24.11.2017 r. odbyła się Uroczysta Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie w kadencji 2017 - 2019. W trakcie obrad Młodzi Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, złożyli Ślubowanie oraz wybrali (...)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie dla Hodowców bydła...

         (...)

Nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów...

        Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i realizuje działania mające na celu zwiększenie aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc (...)

Akademia biznesu – II edycja...

        Projekt „Akademia biznesu – II edycja” jest skierowany do osób powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy, zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego tj: na terenie gmin: (...)

Odbiór remontu drogi gminnej w Niemienicach...

        W dniu 13.11.2017 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi gminnej w msc. Niemienice na odcinku o długości 500 mb.Wartość zrealizowanej inwestycji to 109 969,23 zł brutto.Dotację na ten cel pozyskano ze (...)

Odbiór remontu drogi Szczucice - Wszechświęte...

        W dniu 08.11.2017 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi gminnej Szczucice - Wszechświęte na odcinku o długości 1 165 mb.Wartość zrealizowanej inwestycji to 258 248,32 zł brutto.Dotację na ten cel pozyskano (...)

Piątoklasiści z Sadowia na podium...

        16 listopada 2017 r. na hali Targów Kielce odbył się XI finał wojewódzki Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”, który kierowany do uczniów klas piątych.Celem konkursu  jest promowanie zasad bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa (...)

Zaproszenie na I Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie II kadencji w dniu 24.11.2017 r.

        W dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 14.30 (piątek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się I zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie II  kadencji.Wszystkich zainteresowanych (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 24.11.2017 r.

        W dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 13.00 (piątek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Rok dla Niepodległej...

        ,,Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma (...)

Zapraszamy do udziału w projekcie...

         (...)

Informacja o wyborze partnera...

        W dniu 03.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych  w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnera – firmy o statusie MŚP w celu wspólnej realizacji projektu (...)

Zaproszenie na spotkania - Wtorki z JPK...

         (...)

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej...

         (...)

Pasowanie przedszkolaków...

        26.10.2017 r. odbyło się "Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka" dzieci biorących udział w realizacji Projektu "Przedszkole w Sadowiu". Przedszkolakom życzymy powodzenia w dalszej drodze edukacji :-) Projekt „Przedszkole w Sadowiu” (...)

"Bezpieczeństwo na piątkę" - Sadowie będzie reprezentować powiat opatowski...

         26 października br. w SZS nr 2 w Opatowie odbyły się powiatowe eliminacje XI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”, który skierowany jest do piątoklasistów. W tym roku do konkursu przystąpiło 16 drużyn z (...)

Medal Komisji Edukacji Narodowej...

        Około 200 nauczycieli wzięło udział w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Najlepszym pedagogom z naszego regionu wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej za długoletnią pracę (...)

Projekt „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”...

        Projekt „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, (...)

Projekt "Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji"...

        Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (...)

Informacja dla hodowców drobiu...

        INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 24.10.2017 r.

        W dniu 24 października 2017 r. o godz. 16.00 (wtorek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Ponad 354 tys. dofinansowania na projekt dla Szkoły w Sadowiu...

         Wniosek Gminy Sadowie o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Kompetencje Kluczowe w Szkole w Sadowiu" złożony w ramach naboru RPSW.08.03.02-IZ.00-26-096/17 został pozytywnie oceniony merytorycznie i otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 354 (...)

Biliśmy rekord w resuscytacji...

        Dziś, tj. 16 października, w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca, Szkoła Podstawowa w Sadowiu po raz kolejny wzięła udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej organizowanym (...)

Szkoła Podstawowa w Sadowiu weźmie udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej...

        16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji, co roku w połowie października WOŚP organizuje rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość (...)

Projekt "Grant na start"...

        Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 09.10.2017 r.

        W dniu 9 października 2017 r. o godz. 13.00 (poniedziałek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Służba przygotowawcza...

         (...)

Gdzie po pomoc medyczną w niedziele i święta?

        ZMIANA PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJOd 1 października w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) nastąpi zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej (...)

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2017”...

        Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00. Celem konkursu jest (...)

Kolejne odcinki dróg gminnych przebudowane...

        W dniu 20.09.2017 r. miał miejsce odbiór przebudowanych odcinków dróg gminnych. Zrealizowano następujące zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 372002T Jacentów przez wieś" "Przebudowa drogi gminnej nr 372003T Sadowie - Ruszków" (...)

Tort czekoladowo - orzechowy z Rżuchowa otrzymał prestiżową nagrodę...

        Podczas Finału XVII edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu "Perły 2017", który się odbył w dniu 24 - ego września, w trakcie targów "Smaki Regionów", na terenie Międzynarodowych Targów (...)

III Wystawa - Kwalifikacja Ogierów Rasy Zimnokrwistej w Łagowie

         (...)

Akademia Biznesu - II edycja...

        Projekt „Akademia biznesu – II edycja” jest skierowany do osób powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy, zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego tj: na terenie gmin: (...)

Gmina Sadowie podpisała pre-umowę...

        W dniu 12.09.2017 r. w Kielcach Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta - Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnika - Panią Irenę Nowakowską, podpisała pre-umowę dotyczącą realizacji zadania pn. "Poprawa efektywności (...)

Świetlica w Ruszkowcu otwarta...

        W dniu 09.09.2017 r. w Ruszkowcu został uroczyście otwarty budynek Świetlicy Wiejskiej. Wydarzenia swoją obecnością zaszczyciło Wielu Gości, a wśród Nich: Starosta Opatowski - Pan Bogusław Włodarczyk, Radna Powiatu Opatowskiego - (...)

Nieodpłatna pomoc prawna - informacje...

        SZCZEGÓŁY (...)

Wielkie Otwarcie Książkodzielni za nami...

        W dniu 08.09.2017 r. (Światowy Dzień Umiejętności Czytania) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie odbyło się "Wielkie Otwarcie Książkodzielni".Idea została zaczerpnięta z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie pomysłodawcą tego typu działań (...)

Diagnoza lokalna dotycząca wyzwań społecznych na terenie powiatu opatowskiego...

        Zapraszamy do zapoznania się z "Diagnozą lokalna dotycząca wyzwań społecznych na terenie powiatu opatowskiego".Dokument dostępny jest TUTAJ (...)

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadowie...

        OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II.Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest TUTAJ (...)

Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018...

        Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Sadowiu. Nowa reforma i zasady, nowe wyzwania...Galeria (...)

KS MAROL Jacentów z rządową dotacją...

        40 klubów sportowych z regionu świętokrzyskiego, w tym KS "MAROL" Jacentów" uzyskało wsparcie w ramach II naboru rządowego programu "Klub".Łącznie klubom z naszego województwa przyznano 435 tysięcy złotych.Klub z Jacentowa otrzyma (...)

Gmina Sadowie laureatem XXIII STMiG 2017...

         (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 05.09.2017 r.

        W dniu 5 września 2017 r. o godz. 13.00 (wtorek) w Bibliotece - Ośrodku Kultury Gminy Sadowie (Sadowie 90a) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Utrudnienia w ruchu...

        Urząd Gminy Sadowie informuje, że w związku z przebudową drogi gminnej w miejscowości Jacentów w dniach od 31.08.2017 r. do 08.09.2017 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku o długości (...)

100 000,00 zł dla KS "MAROL" Jacentów...

         Wniosek KS "MAROL" Jacentów złożony do Lokalnej Grupy Działania "Powiatu Opatowskiego" na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Modernizacja boiska sportowego w Jacentowie – szansą na poprawę stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej (...)

Wyniki powtórnego naboru na stanowiska pracy - projekt "Przedszkole w Sadowiu"...

        Wójt Gminy Sadowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 18 - 25.08.2017 r. powtórnego naboru na stanowiska pracy w projekcie "Przedszkole w Sadowiu", propozycje zatrudnienia zostaną przedstawione następującym osobom:Psycholog:Pani Aldona (...)

Utrudnienia w ruchu...

        Informujemy, że w związku z przebudową drogi gminnej Sadowie – Ruszków odcinek ten będzie zamknięty w terminie od 28.08.2017 r. (poniedziałek) do 01.09.2017 r. (piątek) oraz zostaną wyznaczone objazdy. Za utrudnienia (...)

Wyniki naboru na stanowiska pracy - projekt "Przedszkole w Sadowiu"...

        Wójt Gminy Sadowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 07 - 16.08.2017 r. naboru na stanowiska pracy w projekcie "Przedszkole w Sadowiu", propozycje zatrudnienia zostaną przedstawione następującym osobom:Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego:1. (...)

Wyniki rekrutacji do projektu "Przedszkole w Sadowiu"...

        Wójt Gminy Sadowie informuje, że w wyniku przeprowadzonej w dniach 01 - 16.08.2017 r. rekrutacji do projektu "Przedszkole w Sadowiu", zostały do niego zakwalifikowane następujące osoby:1. Lena Wosik2. Igor Kowalski3. Natalia (...)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej...

        Gmina Sadowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Sadowie” (...)

List Prezesa KRUS do Rolników...

        Poniżej prezentujemy list Prezesa KRUS skierowany do Rolników w związku z zaistniałymi wichurami i nawałnicami.Treść listu (...)

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy - Projekt "Przedszkole w Sadowiu"...

        Sadowie, 18.08.2017 r.                                              OGŁOSZENIE O NABORZEWójt Gminy Sadowie w związku z realizacją projektu „Przedszkole w Sadowiu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i (...)

Pismo Ministra Środowiska - czujnikowe pomiary powietrza...

        Zamieszczamy do pobrania pismo Ministra Środowiska w sprawie czujnikowych pomiarów powietrza.Pismo dostępne jest TUTAJ. (...)

Informacja - 14.08.2017 r.

        Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Sadowie Nr 120.11.2017 z dnia 31.05.2017 r. Urząd Gminy Sadowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu oraz Biblioteka - Ośrodek Kultury Gminy Sadowie będą w (...)

Trzy umowy o dofinansowanie podpisane...

        W dniu 07.08.2017 r. w Dworze "Wichrowe Wzgórza" w Przybysławicach, Gmina Sadowie, reprezentowana przez Panią Wójt - Marzenę Urban - Żelazowską, podpisała trzy umowy dofinansowania zadań realizowanych na naszym terenie. Dwie (...)

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy - Projekt "Przedszkole w Sadowiu"...

        Sadowie, 07.08.2017 r.                                              OGŁOSZENIE O NABORZEWójt Gminy Sadowie w związku z realizacją projektu „Przedszkole w Sadowiu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i (...)

Ankieta preferencji przewozowych...

        Wojewódzki Zarząd Transportu wychodząc naprzeciw wyzwaniom zbiorowego transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim przygotował ankietę preferencji przewozowych pasażerów. Uprzejmie zapraszamy wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Ankietę (...)

Będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...

        Uchwałą nr 2880/17 z dnia 2 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru 53 projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16 w ramach Działania 3.3 (...)

Promesa na drogę w Niemienicach...

        W dniu 04.08.2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach podziału środków budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2017. Informujemy, że (...)

Zaproszenia do złożenia ofert cenowych...

        Gmina Sadowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie (...)

Dwa projekty z dofinansowaniem...

        W dniu 24.07.2017 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę rankingową projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok" finansowanego ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.Miło nam (...)

Informacja o naborze do Punktu Przedszkolnego...

        Wójt Gminy Sadowie informuje o naborze dzieci 3 – 4 - letnich z terenu Gminy Sadowie do punktu przedszkolnego w Sadowiu, prowadzonego w ramach projektu „Przedszkole w Sadowiu” na rok szkolny (...)

Upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego...

        W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena). (...)

Trwa remont świetlicy w Ruszkowcu...

        Trwa remont budynku świetlicy wiejskiej w Ruszkowcu. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie "Rozwijamy Ruszkowiec" w ramach projektu "Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ruszkowcu w celu stworzenia miejsca integracji społecznej oraz (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 31.07.2017 r.

        W dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 13.00 (poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia "Głowa do Góry” (Rżuchów 90) odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Wyniki - XXIII STMiG...

        Miło nam poinformować, że w prowadzonej klasyfikacji generalnej "IX Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin" Gmina Sadowie - w grupie gmin do 5 tys. mieszkańców - (...)

"Święto Chleba 2017" za nami...

        W dniu 16.07.2017 r. na boisku sportowym w Jacentowie odbył się Cykliczny Piknik Regionalno - Kulinarny "Święto Chleba".Organizatorami imprezy byli: Gmina Sadowie, Biblioteka - Ośrodek Kultury Gminy Sadowie, KS "MAROL" Jacentów, (...)

Informacja o terminie naboru do punktu przedszkolnego...

        Urząd Gminy Sadowie informuje, że nabór do punktu przedszkolnego, który prowadzony będzie w ramach realizacji projektu "Przedszkole w Sadowiu", rozpocznie się w dniu 01.08.2017 r. (wtorek) i potrwa do dnia 16.08.2017 (...)

114 000,00 zł na drogę gminną...

        Informujemy, iż zgodnie z promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2017 r., Gmina Sadowie otrzyma dofinansowanie w wysokości 114 000,00 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk (...)

Odbiór remontów dróg w Biskupicach, Truskolasach i Zwoli...

        W dniu 11.07.2017 r. miał miejsce odbiór wyremontowanych odcinków dróg gminnych. Zrealizowano następujące zadania:1. "Remont drogi gminnej Biskupice - Truskolasy o długości 1 200 mb."Wartość zrealizowanej inwestycji to 237 842,48 zł (...)

Komunikaty PSP w Opatowie...

         (...)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie...

         (...)

Sołtys Jacentowa wyróżniony...

        Gratulacje dla Sołtysa Wsi Jacentów - Pana Kazimierza Kozła, który otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu "Sołtys roku 2017" Województwa Świętokrzyskiego.Więcej informacji... (...)

Wyróżniono produty lokalne z terenu Gminy Sadowie...

        Serdeczne gratulacje dla: Pani Moniki Pasterczyk - „Pracownia Tortów Artystycznych Kraina Tortów” - Rżuchów Pana Romana Bojka - „PPHU Bojek Roman i Czesława” - Jacentów Pana Jarosława Nawrota - Pasieka „Pod (...)

Wakacje, znowu są wakacje...

        Uczniowie Zespołu Szkół w Sadowiu pożegnali uroczyście rok szkolny 2016/2017. Najpierw odbyła się msza święta w kościele parafialnym w Ruszkowie, a następnie wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęto (...)

Archipelag Skarbów - nawigacja ku marzeniom...

         W dniach 25 - 26 maja 2017 r. młodzież Gimnazjum w Sadowiu uczestniczyła w bardzo pouczających i inspirujących zajęciach profilaktycznych pod nazwą Archipelag Skarbów. Program prowadzony był przez 4 - (...)

Moja firma - mój sukces...

        Zapraszamy do udziału w projekcie OPiWPR w Sandomierzu.Szczegóły TUTAJ (...)

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

         Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły (...)

NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2017

          NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2017  Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży zapraszają grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu (...)

Umowa o współpracy ze słoweńską Gminą Tišina...

        W dniu 08.06.2017 r. Przedstawiciele Gminy Sadowie wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych oraz spotkaniu "Regionalizm wobec integracji europejskiej", które odbywały się w Konstantynowie Łódzkim i Ujeździe. (...)

Drużyna z Sadowia na podium...

         W dniu 29 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Bilczy rozegrano wojewódzkie eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kategorii szkół podstawowych. W eliminacjach wzięło udział 11 (...)

Parafia w Ruszkowie otrzyma dofinansowanie ze środków UE...

        Bardzo dobre wiadomości dla Parafii w Ruszkowie napłynęły z Kielc. Wniosek pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac konserwatorskich Kościoła Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ruszkowie" został wybrany przez Zarząd (...)

Rekrutacja do projektu „SPARK - Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji"...

        OGŁOSZENIE O REKRUTACJI ---- > KLIKNIJ (...)

"Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Sadowie" - umowa podpisana...

        17.05.2017 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta - Panią Marzenę Urban - Żelazowską, podpisała w Kielcach umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotyczącą dofinansowania powstania "Pracowni (...)

Umowa na remont drogi podpisana...

        W dniu 12.05.2017 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta - Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnika - Panią Irenę Nowakowską, podpisała w Kielcach umowę z Wojewodą Świętokrzyskim - Panią Agatą (...)

Stowarzyszenia podpisały umowy...

        W dniu 09.05.2017 r. dwa stowarzyszenia z terenu Gminy Sadowie podpisały w Kielcach umowy na realizację zadań dofinansowanych w ramach PROW na lata 2016 - 2020.Stowarzyszenie "Rozwijamy Ruszkowiec" było reprezentowane przez (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 09.05.2017 r.

        W dniu 09 maja 2017 r. o godz. 13.00 (wtorek) w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - (...)

Spotkanie integracyjno - informacyjne Przedszkolaków...

        25.04.2017 r. w ZS w Sadowiu odbyło się spotkanie integracyjno - informacyjne klas zerowych oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "PRZEDSZKOLANDIA" w Sadowiu. Spotkanie było okazją do podsumowania działań podejmowanych na terenie Gminy (...)

Informacje - Dzień Flagi - 02.05...

        W związku ze zbliżającym się "Dniem Flagi" (02.05.) zamieszczamy poniżej link do publikacji zawierającej zasady prezentowania Barw Narodowych w przestrzeni publicznej:Publikacja "BIAŁO - CZERWONA" (...)

Gmina Sadowie na IX AGROTRAVEL...

        W dniach 7 - 9.04.2017 r. Gmina Sadowie aktywnie uczestniczyła w IX Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Nasze stoisko, w ramach prezentacji terenu Lokalnej Grupy Działania (...)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków!

        Z dniem 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (...)

Wydłużamy termin składania ankiet na odnawialne źródła energii!

        Gmina Sadowie wydłuża termin składania ankiet na odnawialne źródła energii do dnia 15 kwietnia 2017 roku.Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie o nazwie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Sadowie” przy udziale (...)

STOP pożarom traw...

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie w związku z dużym zagrożeniem pożarowym związanym z procederem wiosennego wypalania suchych traw informuje o szkodliwości takiego działania i zagrożeniach z tym związanych. Poniżej (...)

Formularz "zwrotu/odbioru odpadu"...

        Zachęcamy do pobierania i stosowania Formularza "zwrotu/przyjęcia odpadu" niezbędnego do wywiązania się z obowiązków wskazanych w art. 43 ust. 2 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.Formularz dostępny jest TUTAJ (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 30.03.2017 r.

        W dniu 30.03.2017 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych (...)

UM Ostrowiec Św. zaprasza...

         (...)

Uczniowie z Gminy Sadowie wezmą udział w programie "Umiem Pływać"...

        Wzorem lat ubiegłych, Uczniowie z terenu Gminy Sadowie wezmą udział w Programie "Umiem Pływać".Program funkcjonuje już czwarty rok. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie I, II i III klas szkół podstawowych. W (...)

Informacja dla mieszkańców Gminy Sadowie - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Sadowie...

        Gmina Sadowie zakończyła w dniu 10.03.2017 r. cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami w ramach etapu przygotowawczego do złożenia Projektu o nazwie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Sadowie”. Podczas spotkań mieszkańcy otrzymywali (...)

Broszura - Sens hierarchii postępowania z odpadami...

        Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z broszurą, która dostępna jest TUTAJ (...)

Służba przygotowawcza...

         (...)

Eliminacje gminne OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom"...

        W dniu 15.03.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W konkursie udział wzięło 10 osób, po 5 (...)

Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej...

        Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. MOJA FIRMA MÓJ SUKCESW ramach projektu mieszkańcy powiatów: buskiego, kazimierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, i staszowskiego mogą ubiegać się (...)

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie...

        Załącznik nr 3do Zarządzenia nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Sadowiez dnia 06 marca 2017r.   Wójt Gminy Sadowie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie Sadowie 90A, 27-580 Sadowie   1.      Wymagania kwalifikacyjne: NIEZBĘDNE a) obywatelstwo (...)

Harmonogram spotkań dla mieszkańców Gminy Sadowie w sprawie możliwości pozyskania środków na Odnawialne Źródła Energii...

        Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań, który dostępy jest: TUTAJ. (...)

Umowa na przedszkole podpisana...

        W dniu 20.02.2017 r. Gmina Sadowie (reprezentowana przez Wójta - Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnika - Panią Irenę Nowakowską) podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu "Przedszkole w Sadowiu". (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.02.2017 r.

        W dniu 27.02.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych (...)

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu PIT - ów...

        Informujemy, że podobnie jak w latach poprzednich, w ramach współpracy Stowarzyszenia "RoSa" oraz GOKiS w Sadowiu, dostępna jest BEZPŁATNA pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (PIT) za rok 2016, dla mieszkańców (...)

W Sadowiu powstanie przedszkole...

        Dzięki pozytywnie ocenionemu (II miejsce na liście rankingowej) projektowi złożonemu w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla (...)

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych...

        Zapraszamy do zapoznanie się z „Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych” stanowiącą element „Programu Rewitalizacji Gminy Sadowie na lata 2016-2023”.Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag/sugestii do diagnozy wg załączonego formularza do dnia 8 (...)

Ostrzeżenie w związku z ptasią grypę (HPAI)...

         (...)

Nabór wniosków w programie "Razem Bezpieczniej"...

        Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w programie "Razem Bezpieczniej". Termin mija 13.02.2017 r.Szczegóły i dokumenty dostępne są TUTAJ. (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 24.01.2017 r.

        W dniu 24.01.2017 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych (...)

Rekordowy Finał WOŚP w Sadowiu...

        15.01.2017 r. w sali gimnastycznej ZS w Sadowiu odbył się Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Sadowie zagrała z WOŚP po raz siódmy. W tym roku cała Polska zbierała pieniądze (...)

Na własne konto...

        Gimnazjaliści z Gminy Sadowie po raz kolejny wezmą udział w programie "Na Własne Konto".Program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto" to dodatkowe zajęcia z podstaw ekonomii i przedsiębiorczości, które realizowane są w (...)

Dwie dotacje dla stowarzyszeń z Gminy Sadowie...

        Dzięki współpracy Gminy Sadowie i dwóch stowarzyszeń z naszego terenu - do końca wakacji 2017 - zostaną zrealizowane dwa bardzo ciekawe projekty.Dotacje na oba zadania udało się pozyskać, dzięki wnioskom złożonym (...)

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa...

        Na prośbę Wojewody Świętokrzyskiego publikujemy poniżej rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związane z długotrwałym utrzymywaniem się niskich temperatur. (...)

Zapraszamy do udziału w projekcie...

         Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.1.Cel projektuStaropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. (...)

Wycinka drzew bez zezwolenia – nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

         Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie nie może być związane z prowadzeniem działalności (...)

Kościół w Ruszkowie - Boże Narodzenie 2016

        Zapraszamy do obejrzenia galerii, która dostępna jest TUTAJ (...)

Spotkanie informacyjne...

        Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna  realizację projektu ,,Moja firma (...)

Świętokrzyska Wigilia w Sadowiu...

        W dniu 14.12.2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół odbyło się spotkanie wigilijne pod tytułem "Świętokrzyska Wigilia" przygotowane przez społeczność szkolną w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Gminę Sadowie (...)

Piątoklasiści na podium...

        30 listopada br. na hali Targów Kielce odbył się finał X edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”. Konkurs jest organizowany dla uczniów klas piątych szkół podstawowych.Celem konkursu jest utrwalanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa osobistego, w gospodarstwie rolnym (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 19.12.2016 r.

        W dniu 19.12.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych (...)

Rozpoczęła się realizacja nowego projektu: Moja firma – mój sukces...

         Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna  realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie (...)

Konkurs "MALUCH plus" - edycja 2017...

        Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs "MALUCH plus" - edycja 2017. Informacje i szczegóły:http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/programy/7139,Program-quotMaluchquot-2013.html (...)

Ruszają nabory w LGD Powiatu Opatowskiego...

        Informujemy, że w dniu 06.12.2016 r. ruszają trzy pierwsze nabory wniosków, w ramach PROW na lata 2014 - 2020, ze środków będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania "Powiatu Opatowskiego". Nabory potrwają (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 25.11.2016 r.

        W dniu 25.11.2016 r. (piątek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych (...)

Edukacja ekologiczna dla województwa świętokrzyskiego na rok 2017 ...

        Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przystępuje do prac nad opracowaniem oferty programowej pt. "Edukacja ekologiczna dla województwa świętokrzyskiego na rok 2017". W związku z powyższym Urząd Marszałkowski zwrócił się do (...)

Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej - Samoobrona kobiet...

        Zapraszamy do zapoznania się z informacji na temat cyklu szkoleń dla kobiet, w zakresie walki wręcz - samoobrony, organizowanych w całym kraju przez Ministerstwo Obrony Narodowej.Wszelkie informacje dostępne są pod poniższym (...)

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego...

        W dnu 10.11.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbyła się uroczystość Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Została ona poprzedzoną Uroczystą Mszą Świętą, którą w intencji Szanownych Jubilatów, koncelebrowali (...)

Obchody Dnia Niepodległości...

        Na terenie Gminy Sadowie odbyły się Uroczyste Obchody Święta Niepodległości. Zespół Szkół w Sadowiu przygotował z tej okazji Akademię, w której udział wzięły Władze Gminy, społeczność szkoły oraz mieszkańcy. Po (...)

Zapraszamy na szkolenie - tworzenie i prowadzenie stowarzyszeń...

         (...)

Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna Ministerstwa Finansów...

         Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i (...)

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA O ZAGROŻENIU...

        Nadleśnictwo Ostrowiec Św. pełniące nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu opatowskiego informuje, że w lasach pojawił się szkodnik drzewostanów sosnowych o nazwie kornik ostrozębny. Zasięg jego występowania (...)

Informacje dla hodowców zwierząt...

         (...)

Konsultacje programu współpracy z NGO...

        Projekt UchwałyProjekt Programu Współpracy (...)

Niemieckie mogiły w Szczucicach...

         Na terenie Szczucic trwają prace wykopaliskowe mające na celu ekshumację szczątek niemieckich żołnierzy z czasów II WŚ. W okolicach budynku po byłej szkole odnaleziono w sumie 32 mogiły, usytuowane w dwóch rzędach. Wszystko zaczęło się od (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 04.11.2016 r.

        W dniu 04.11.2016 r. (piątek) o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych (...)

Obwieszczenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej...

         (...)

Pod koniec września ruszył nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników...

        29 września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 19.10.2016 r.

        W dniu 19.10.2016 r. (środa) o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Badania archeologiczne na terenie Sadowia...

        We wrześniu 2016 roku na starożytnym cmentarzysku mieszczącym się na terenie Sadowia zostały przeprowadzone archeologiczne badania wykopaliskowe. Miejsce to zostało odkryte przypadkowo przez jednego z mieszkańców - Dariusza Kudasa, który w (...)

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadowie...

        Gmina Sadowie w 2016 roku uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadowie”.Koszt całkowity zadania wynosi 4 942,08 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści (...)

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego pod nazwą "Potrzebuję Rodziców od Zaraz"...

        *Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba.— Algernon Charles Swinburne Powiat Opatowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie informuje, że jak co roku włącza się w akcję Wojewody  Świętokrzyskiego pod nazwą „Potrzebuję Rodziców (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 11.10.2016 r.

        W dniu 11.10.2016 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Reprezentanci Gminy Sadowie na Regionalnym Kongresie Młodzieżowych Rad Województwa Świętokrzyskiego...

        W dniach 1-2 października 2016 r. odbył się Regionalny Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Świętokrzyskiego.  Udział w nim wzięli młodzieżowi Radni  oraz ich opiekunowie z 13 gmin województwa świętokrzyskiego. Obecne były reprezentacje (...)

Informacja o dofinansowaniu opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej...

         Gmina Sadowie w 2016 roku uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sadowie”. Koszt całkowity zadania wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści (...)

Utylizacja padłych sztuk trzody chlewnej - informacja...

        Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do utylizacji w zakładach kat. 2 lub 1. W (...)

Odbiór remontu drogi w Zochcinie...

        W dniu 21.09.2016 r. miał miejsce odbiór wyremontowanego odcinka drogi gminnej. Zrealizowano następujące zadanie:"Remont drogi gminnej nr 003301T Zochcin przez wieś o długości odcinka 1,650 km"Łączna wartość zrealizowanej inwestycji to 237 (...)

Ministerstwo Ochrony Środowiska informuje...

         Ministerstwo Ochrony Środowiska informuje, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2018 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe ramach zadania pn.:  "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem (...)

Ogłoszenie o konkursie...

         (...)

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy...

         (...)

Obwieszczenie o wyłożeniu...

        Sadowie, dnia 13.09.2016 r.GŚ.6162.3.2016Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy SadowieNa podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach (...)

Szczepienie ochronne lisów wolno żyjących...

         (...)

Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym "Równać szanse"...

        Termin składania wniosków mija 25 października 2016 r.Wszystkie informacje o konkursie na stronie www.rownacszanse.plOsobą do kontaktu w województwie świętokrzyskim  jest Pan Jacek Piwowarski, jacekpiwowarski@onet.pl, tel: 516 788 118 (...)

Spotkanie z Posłem na Sejm RP - Jarosławem Sachajko...

         (...)

Darmowe leki dla osób 75+ ...

        Od 1 września 2016 r. osoby po 75 roku życia mogą za darmo realizować recepty na ponad tysiąc leków. Co seniorzy powinni wiedzieć na ten temat?Dla kogo bezpłatne leki?Są trzy warunki (...)

Dożynki Parafialne i Jubileusz 60 - lecia OSP Biskupice...

        W dniu 28.08.2016 r. w Biskupicach miały miejsce dwie Uroczystości. Odbyły się tam Dożynki Parafialne oraz Jubileusz 60 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach zorganizowane przez Radę Parafialną, OSP Biskupice, (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 08.09.2016 r.

        W dniu 08.09.2016 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Odebrano remonty dróg w miejscowościach Sadowie, Biskupice i Bukowiany...

        W dniu 24.08.2016 r. miał miejsce odbiór wyremontowanych odcinków dróg gminnych. Zrealizowano następujące zadania:"Remont drogi gminnej w msc. Sadowie o długości 500 mb.""Remont drogi gminnej nr 003304T Biskupice - Bukowiany o (...)

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii - afrykański pomór świń...

         (...)

Przedsiębiorczość bez barier...

        Poszukujesz środków finansowych  na założenie firmy? Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich ,,PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER”.W ramach projektu mieszkańcy powiatu  opatowskiego, którzy ukończyli 30 lat mogą (...)

Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim...

        Wychodząc naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym zbiorowego transportu publicznegow Województwie Świętokrzyskim, Wojewódzki Zarząd Transportu przygotował ankietę preferencji przewozowych pasażerów. Badanie preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego wpłynie pozytywnie na poprawę dotychczas świadczonych usług (...)

Jubileusz 85 - lecia OSP Wszechświęte...

        W dniu 14.08.2016 r. miał miejsce Jubileusz 85 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wszechświętych. Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem Pododdziałów do Kościoła Parafialnego we Wszechświętych i Uroczystą Mszą Św. Następnie, po (...)

Bezpłatne spotkanie informacyjne - "Wzór na konkurencję - Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe oraz podnieść innowacyjność firmy”...

        W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy Państwa do  udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym Działanie 1.4 POPW „Wzór na konkurencję - "Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe oraz podnieść (...)

Spotkanie informacyjne o możliwości szerokiego wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej i OZE...

        Wójt Gminy Sadowie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne o możliwości szerokiego wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej i OZE, które odbędzie się w dniu 19.08.2016 r. w godzinach od 9.00 – (...)

Ogłoszenie o likwidacji organizacji...

         Podaje się do publicznej wiadomości, że, na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), rozdział 5 oraz Uchwały (...)

List Pana Jacka Dubińskiego Prezesa KRUS...

        Przedstawiamy list Pana Jacka Dubińskiego Prezesa KRUS skierowany do rolników i dotyczący podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, o których nie wolno zapominać podczas intensywnych prac w (...)

Trening akustyczny systemu alarmowego...

        Informujemy, że w dniu 01.08.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 na terenie Gminy Sadowie zostanie przeprowadzony trening akustyczny systemu alarmowego (zostaną uruchomione syreny alarmowe) celem upamiętnienia 72 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.W (...)

Spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty unijne...

        Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem:http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/595 (...)

Gimnazjum w Sadowiu otrzyma środki z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”...

        Miło nam poinformować, że Gimnazjum w Sadowiu otrzyma środki z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2016.Gimnazjum za pośrednictwem Gminy Sadowie złożyło do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.07.2016 r.

        W dniu 27.07.2016 r. (środa) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Gmina Sadowie świętowała...

        W dniach 16 - 17.07.2016 r. na boisku sportowym w Jacentowie odbył się Piknik Regionalno - Kulinarny "Święto Chleba". Organizacja imprezy była elementem realizacji przez Gminę Sadowie projektu "Podzielmy się tradycją!", (...)

Wypoczywaj bezpiecznie nad wodą...

        Komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. (...)

Dwie dotacje dla podmiotów z Gminy Sadowie...

        W dniu 29.06.2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.Oba wnioski złożone przez podmioty z (...)

Sadowie sportem stoi...

        W dniach 26 maja - 1 czerwca odbyła się XXII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2016. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach VIII Europejskiego Tygodnia (...)

Poradniki dotyczące upału i burz

        W załączeniu dwa poradniki dotyczące zachowania się podczas wysokich upałów oraz w czasie burz.Jak przygotować się na UPAŁ?Jak przygotować się na BURZĘ? (...)

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2016 ROKU ...

        WARUNKIKolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone (...)

Zawiadomienie o taksacji terenowej ...

        ZAWIADOMIENIE O TAKSACJI TERENOWEJlasów niestanowiących własności Skarbu PaństwaZawiadamiam, że w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r. na terenie Gminy Sadowie, będzie prowadzona taksacja terenowa lasów niestanowiących (...)

Ogłoszenie - spotkanie w sprawie kanalizacji...

        Wójt Gminy Sadowie informuje, że dnia 14 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Jacentów z udziałem Wójta Gminy (...)

Gmina Sadowie przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)...

        Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa czystości powietrza na terenie gminy. Stworzenie PGN jest konieczne do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014  –2020 na działania obejmujące (...)

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sadowiu na podium...

        W dniach 30-31 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Sukowie odbył się Wojewódzki Finał XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Drużyna ze Szkoły Podstawowej  w Sadowiu w składzie: Katarzyna (...)

Szóstoklasiści z Sadowia najlepsi w powiecie...

        "Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2016 w powiecie opatowskim. Najlepszy średni wynik uzyskali uczniowie z gminy Sadowie, tak samo jak w tamtym roku. Najgorzej wypadli uczniowie z gminy Iwaniska, w ubiegłym roku (...)

Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych...

        Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).  W celu realizacji mechanizmu ARR poszukuje dodatkowych powierzchni magazynowych. Magazyny te powinny (...)

Kolejna dotacja na inwestycję drogową w Gminie Sadowie...

        Informujemy, że Gmina Sadowie, w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", otrzymała dotację w wysokości 195 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 31.05.2016 r.

        W dniu 31.05.2016 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

I miejsce drużyny ze Szkoły Podstawowej w Sadowiu...

        10 maja 2016 r. w SZS nr 2 w Opatowie odbyły się powiatowe eliminacje  XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowym.Drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów rozwiązywały test wiedzy o ruchu (...)

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH - XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN - 26 maja – 1 czerwca 2016 r.

        W dniach 26 maja - 1 czerwca 2016 r. odbędzie się XXII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2016. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach VIII (...)

Zjazd Gminny ZOSP RP...

        W dniu 12.05.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbył się Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz ustępującego Zarządu oraz Delegatów z poszczególnych jednostek OSP (...)

Polska Biega 2016...

        Corocznie w miesiącu maju w całej Polsce organizowana jest akcja "POLSKA BIEGA". W tym roku biegacze na terenie całego kraju wezmą w niej udział już po raz dwunasty.Także podmioty z terenu (...)

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw w IX edycji Programu „Działaj Lokalnie”...

        Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w powiatach opatowskim i sandomierskim  (woj. świętokrzyskiego) zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw. W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które (...)

Ćwiczenia na obiekcie Gospodarstwa Warzywniczego w Bogusławicach...

        26, 27, 28 kwietnia 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia na terenie Gospodarstwa Warzywniczego w Bogusławicach.W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie zmiany służbowe jednostki ratowniczo – gaśniczej w Opatowie, a w dniu 27 kwietnia (...)

Sukces Gimnazjalistów z Sadowia...

        Ponad 60 gimnazjalistów z województwa świętokrzyskiego wzięło udział w III Świętokrzyskim Konkursie Języków Obcych "My w Europie", którego gospodarzem był Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Św.W rywalizacji udział wzięło 62 (...)

Podpisanie umowy - 28.04.2016 r.

        W dniu 28.04.2016 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta Gminy - Panią Marzenę Urban - Żelazowską i Skarbnika Gminy - Panią Irenę Nowakowską, podpisała w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 28.04.2016 r.

        W dniu 28.04.2016 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Gmina Sadowie na AGROTRAVEL 2016...

        Tańce ludowe, regionalne smakołyki i mnóstwo pozytywnej energii – tak w skrócie opisać można VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się od 8 do 10 kwietnia w (...)

Zapraszamy do udziału w projekcie "Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości"...

        Zapraszamy do udziału w projekcie "Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości".Szczegóły i informacje - TUTAJ (...)

227 000,00 zł na drogi gminne...

        Informujemy, iż zgodnie z promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.04.2016 r., Gmina Sadowie otrzyma dofinansowanie w wysokości 227 000,00 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk (...)

Dotacja w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"...

        Gmina Sadowie otrzyma dotację w wysokości 12 000,00 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".Dzięki wnioskowi, złożonemu w grudniu 2015 do Wojewody Świętokrzyskiego, udało się pozyskać środki, które zostaną przeznaczone na (...)

Gmina Sadowie otrzyma środki z Programu "Góry Świętokrzyskie..."

        Informujemy, że Gmina Sadowie otrzyma środki z Programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością"w wysokości 46 750,00 zł.Program "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" realizowany jest w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1: Bezpieczeństwo, (...)

PIORiN ostrzega...

        Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Opatowie informuje, że na stronie internetowej PIORiN ukazały się komunikaty sygnalizacyjne:1. Zwalczanie chowacza brukwiaczka na plantacjach rzepaku.2. Zwalczanie chowacza czterozębnego na (...)

Dotacje na rozpoczęcie działałności gospodarczej...

         (...)

PIORiN ostrzega...

        Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Opatowie informuje, że na stronie internetowej PIORiN ukazały się komunikaty sygnalizacyjne:1. Zwalczanie parcha jabłoni.2. Zwalczanie kwieciaka jabłkowca na jabłoniach. Komunikaty dostępne (...)

Gmina Sadowie weźmie udział w Programie "Umiem Pływać"...

        Podobnie jak w ubiegłym roku Gmina Sadowie weźmie udział w Programie "Umiem Pływać".W projekcie uczestniczą uczniowie z klas I, II i III szkół podstawowych. To już trzeci rok funkcjonowania programu "Umiem (...)

Zachęcamy do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej "Porządek Musi Być"...

         Zachęcamy do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej "Porządek Musi Być" w Sadowiu. Aktualny cennik prezentujemy poniżej: CENNIK WYKONYWANYCH USŁUG (podane ceny są cenami brutto): -Koszenie mechaniczne poboczy (...)

Projekt "Sukces z własną firmą" - dotacje na złożenie własnej działalności w województwie świętokrzyskim...

        Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje w ramach Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ projekt pt "Sukces z własną firmą".Projekt skierowany jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia  bezrobotni, bierni zawodowo, rolnicy odchodzący z (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 30.03.2016 r.

        W dniu 30.03.2016 r. (środa) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Słuzba przygotowawcza - WKU Sandomierz

        Informacja do pobrania.Strona internetowa WKU Sandomierz (...)

Informacja - przemieszczanie się trzody chlewnej...

         (...)

Gmina Sadowie otrzymała dofinansowanie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej...

        Gmina Sadowie informuje, że zadanie pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sadowie" przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz w dniu 04.03.2016 r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Środowiska (...)

Pozyskaj środki unijne na rozwój IT w swojej firmie - konferencja...

        Zapraszamy na organizowaną przez CSK ZETO SA wspólnie z Partnerami COMARCH SA i Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości bezpłatną konferencję pod hasłem: Pozyskaj środki unijne na rozwój IT w swojej firmieTematyka szczególnie (...)

Raport - Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością...

        Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej jako Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pn. „Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. (...)

Informacje dla producentów świń i mleka...

        http://www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/4725-nadzwyczajne-wsparcie-w-sektorze-mleka-i-wieprzowiny-16022016 (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 29.02.2016 r.

        W dniu 29.02.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu PIT - ów...

        Informujemy, że podobnie jak w latach poprzednich, w ramach współpracy Stowarzyszenia "RoSa" oraz GOKiS w Sadowiu, dostępna jest BEZPŁATNA pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (PIT) za rok 2015, dla mieszkańców (...)

Informacje o planowych wyłączeniach energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. oraz w Tauron Dystrybucja S.A. ...

        Uprzejmie informujemy, że  przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funkcję operatorów systemu dystrybucyjnego w województwie świętokrzyskim tj.:PGE Dystrybucja S.A oraz TAURON Dystrybucja S.A uruchomiły strony internetowe, na których zamieszczane są z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkie (...)

Instytut OZE zaprasza na konsultacje społeczne...

        W ramach realizacji zadania p.n.: "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki" odbędą się  konsultacje społeczne w dniu 11.02.2016 r. o godz. 11:00, na zamku "KRZYŻTOPÓR" w Ujeżdzie. Serdecznie (...)

Zapraszamy na debatę publiczną o bezpieczeństwie na terenie Gminy Sadowie...

        Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Sadowie na debatę publiczną o bezpieczeństwie na terenie Gminy Sadowie. Organizatorem debaty jest Komenda Powiatowa Policji w Opatowie oraz Urząd Gminy Sadowie.Debata odbędzie się w dniu (...)

Oferta szkoleń chemizacyjnych...

         (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 21.01.2016 r.

        W dniu 21.01.2016 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Bezpłatne porady prawne - LGD Powiatu Opatowskiego

        Informujemy, że począwszy od 01.01.2016 r. mieszkańcy Powiatu Opatowskiego mogą skorzystać nieodpłatnie z "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej" prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego.Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w (...)

Wyniki zbiórki WOŚP na terenie Gminy Sadowie - 10.01.2016 r.

        Podajemy poniżej wyniki zbiórki WOŚP na terenie Gminy Sadowie w dniu 10.01.2016 r. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tej akcji. Opiekunem Wolontariuszy z SP Sadowie (...)

VIII Edycja Nagrody "Świętokrzyska Victoria"...

        Do 15 stycznia 2016 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. „Świętokrzyska Victoria” uhonoruje najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osobowości. Nagroda przyznana zostanie w trzech kategoriach:"Osobowość” – dla osób (...)

Wojewoda apeluje...

        W związku ze wzmożonym zainteresowaniem, przed Nowym Rokiem, materiałami pirotechnicznymi, wojewoda apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w użytkowaniu petard i fajerwerków.Wojewoda apeluje w szczególności o:- zapoznanie się z instrukcją użytkowania materiałów (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 30.12.2015 r.

        W dniu 30.12.2015 r. (środa) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Zaproszenie na spotkanie "Europa dla Obywateli"...

        W imieniu Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli" zapraszamy serdecznie na bezpłatne spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli", które odbędzie się 19 stycznia 2016 r. w Kielcach. Program jest adresowany do samorządów, (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 11.12.2015 r.

        W dniu 11.12.2015 r. (piątek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Sukces Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie...

         Miło nam poinformować, że reportaż pn. "Czym jest Fair Trade?" przygotowany przez Członków Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie w konkursie na reportaże młodzieżowe pt. „Kurs na Południe” otrzymał I miejsce w kategorii "reportaż multimedialny" i otrzyma (...)

I miejsce piątoklasistów...

         20 listopada 2015 r. odbył się na terenie Targów Kielce  finał IX edycji  Wojewódzkiego  Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”. Do turnieju przystąpiło 12 drużyn z województwa świętokrzyskiego. Powiat opatowski reprezentowała drużyna naszej szkoły w składzie: Kamil (...)

Trwa realizacja projektu "TEATRALNIE - REGIONALNIE"...

        Trwa realizacja projektu "TEATRALNIE - REGIONALNIE" w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Projekt realizuje Ochotnicza (...)

Zawiadomienie - nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

        Poniżej prezentujemy link do informacji na temat nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapraszamy do zapoznania się.http://ezgdk.pl/aktualnosci/309-zawiadomienie (...)

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie - 19.11.2015 r.

        W dniu 19.11.2015 r. odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie - kadencja 2015 - 2017. Oprócz nowo wybranych Radnych wzięło w niej udział wielu zaproszonych Gości: Wójt Gminy Sadowie (...)

Bezpłatny kurs kwalifikacyjny "Wykonywanie usług krawieckich"...

        Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św. serdecznie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM 10 - miesięcznym kursie kwalifikacyjnym "Wykonywanie usług krawieckich". Kurs rozpocznie się z początkiem roku 2016.Ukończenie kursu i zdobycie kwalifikacji (...)

Odebrano remont drogi w miejscowości Truskolasy...

        W dniu 13.11.2015 r. miał miejsce odbiór wyremontowanego odcinka drogi transportu rolniczego w msc. Truskolasy o długości 340 mb.Łączna wartość zrealizowanej inwestycji to  44 339, 93 zł brutto.Dotację na ten cel (...)

Pomogliśmy Zbyszkowi...

        W dniach 05.10 - 08.11.2015 r. na terenie Gminy Sadowie prowadzona była zbiórka publiczna na rzecz Zbyszka - jednego z naszych mieszkańców, dotkniętego chorobą nowotworową. Finał całej akcji odbył się w (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 19.11.2015 r.

        W dniu 19.11.2015 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

X Kongres Obywatelski...

        X Kongres Obywatelski„Polska jutra. Możemy być lepsi”7 listopada 2015 r., Politechnika WarszawskaKongres Obywatelski obchodzi jubileusz istnienia. Już po raz dziesiąty spotykamy się w Warszawie, by dyskutować o ważnych dla Polski i (...)

Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka...

        W dniu 28.10.2015 r. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "PRZEDSZKOLANDIA" w Sadowiu odbyła się, już po raz siódmy, Uroczystość Pasowania Na Przedszkolaka i Starszaka.W uroczystości oprócz Dzieci udział wzięli Rodzice i zaproszeni (...)

Strategia Rozwoju Lokalnego LGD Powiatu Opatowskiego - ankieta dla mieszkańców...

        Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego informuje, że nadal trwają prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność. Mieszkańców, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych, a chcą wziąć udział w procesie (...)

Wyniki Wyborów Parlamentarnych na terenie Gminy Sadowie - 25.10.2015 r.

        Frekwencja wyborcza na terenie Gminy Sadowie wyniosła 44,16%Na terenie naszej gminy najniższą frekwencję odnotowano w Obwodowej Komisji Wyborczej we Wszechświętych (38,85%), a najwyższą w Biskupicach (49,86%).Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 3406 (...)

Przewodniczący Sejmiku Świętorzyskiego na Sesji RG Sadowie...

        W dniu 21.10.2015 r. w Sesji Rady Gminy Sadowie uczestniczył Przewodniczący Sejmiku oraz Wiceminister Gospodarki - Pan Arkadiusz Bąk.Pan Przewodniczący przedstawił Radnym i Sołtysom Gminy Sadowie działania Sejmiku Województwa w zakresie (...)

INFORMACJA DOTYCZĄCA AZBESTU...

        Przypomina się, że właściciel/zarządca każdego obiektu budowlanego, który zawiera elementy z azbestu jest zobowiązany do sporządzania: - Ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (§4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy (...)

Ratujemy i uczymy ratować - bijemy rekord z WOŚP...

        W Zespole Szkół w Sadowiu w akcji inicjowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy po raz pierwszy odbywało się bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej.Nauczyciele, przedszkolaki, uczniowie klasy II b i (...)

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)...

        W dniu: 26.10.2015 r. w Ośrodku Zdrowia w Sadowiu 93 w godzinach od 10:00 do 12:00 odbędą się Komputerowe Badania wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (15) (...)

Plakaty informacyjne PKW ˝Technika głosowania˝ - PARLAMENT 2015

        Państwowa Komisja Wyborcza prezentuje plakaty informacyjne opisujące technikę głosowania podczas wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.PLAKAT SEJM - kliknijPLAKAT SENAT - kliknij (...)

Komunikaty multimedialne PKW dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - 25 października 2015 roku

        Prezentujemy komunikaty multimedialne udostępnione przez Państwową Komisję Wyborczą związane z tematyką zbliżających się wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - 25 października 2015 roku.Wybory do Sejmu RP i do (...)

Puchar dla Gminy Sadowie...

        W dniu 30.09.2015 r. Wójt Gminy Sadowie - Pani Marzena Urban - Żelazowska odebrała w Kielcach Puchar dla Gminy Sadowie za zajęcie II miejsca w XXI WOJEWÓDZKIM TURNIEJU SPORTOWYM MIAST I (...)

Sadowie otrzyma dotację z Rządowego Programu "Bezpieczna +"...

        Miło nam poinformować, że Gmina Sadowie otrzyma 12 000,00 zł dotacji w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania (...)

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów...

        Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody, które wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zbyt wysokich i nieproporcjonalnych kar za usunięcie drzew lub krzewów bez (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 21.09.2015 r.

        W dniu 21.09.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

O mądre wykorzystanie środków unijnych...

        (Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który odpowiada za Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020) Pełni pan w Zarządzie Województwa kluczową rolę nadzorując, oprócz sektora ochrony zdrowia, (...)

Powstanie grupa teatralna...

        W dniu 09.09.2015 r. przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach - Pan Jerzy Nalewaj i Pan Antoni Podczasi podpisali w Sandomierzu umowę na realizację projektu "Teatralnie - Regionalnie".Projekt realizowany jest w (...)

Wolność kocham i rozumiem... - Działaj Lokalnie 2015

        W dniu 09.09.2015 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" - Marek Czarnecki i Piotr Wójtowicz, podpisali w Sandomierzu umowę na realizację projektu "Wolność kocham i rozumiem...". Projekt dofinansowany (...)

Rżuchów świętował zakończenie projektu z funduszy szwajcarskich...

        W dniu 30.08.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rżuchowie Stowarzyszenie Nasz Rżuchów I KROPKA, wzorem ubiegłych lat zorganizowało festyn letni. Festyn tegoroczny miał jednakże inny niż dotychczasowe wymiar, gdyż był uwieńczeniem (...)

Informacja na temat dofinansowania - Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadowie...

                                                                      (...)

Akademia finansowania UE dla przedsiębiorstw - 3 etapowy program realizacji projektów ze wsparciem finansowym UE...

        Zapraszamy do zapoznania się z informacjami >>>TUTAJ<<< (...)

Szacowanie strat - susza...

        Urząd Gminy Sadowie informuje, że w związku z istniejącą suszą Komisja Gminna przystąpiła do szacowania strat w uprawach rolnych zgodnie z monitoringiem obszarów występowania suszy na terenie Polski prowadzonym przez Instytut (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 31.08.2015 r.

        W dniu 31.08.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Podsumowanie projektu @KTYWNE...

        W dniu 25.08.2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "@KTYWNE" realizowany przez Gminę Sadowie oraz OPS w Sadowiu w okresie 01.01 - 31.08.2015 r.Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w (...)

Poznaj Region z Audioprzewodnikiem - LGD Powiatu Opatowskiego...

        Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego w partnerstwie z LGD „Beskid Gorlicki” oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Bachureň o.z. ze Słowacji realizuje projekt pt. „Poznaj region z audioprzewodnikiem” – akronim ExploRegioGuide. Projekt (...)

Uwaga - możliwe przerwy w dostępie do energii elektrycznej!

         W związku z panującymi upałami, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) informują o możliwych ograniczeniach w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terenie całego kraju. Komunikat w tej sprawie, PSE wydały 9 (...)

Spotkanie z mieszkańcami w dniu 22.08.2015 - LGD....

        W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która  wpłynie na rozwój  naszego terenu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, Lokalna Grupa Działania Powiatu (...)

Dobiega końca projekt "@KTYWNE"...

         Powoli dobiega końca projekt systemowy „@KTYWNE”, który Gmina Sadowie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu realizują w okresie od 01.01.2015 do 31.08.2015. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego (...)

Odebrano pięć wyremontowanych odcinków dróg...

        W dniu 11.08.2015 r. miał miejsce odbiór pięciu wyremontowanych odcinków dróg na terenie Gminy Sadowie.Są to:droga gminna w msc. Zochcin o długości 450 mb.droga gminna w msc.  Niemienice o długości 750 (...)

Trwa wymiana pokrycia dachowego Zespołu Szkół w Sadowiu...

        Trwa wymiana pokrycia dachowego części dydaktycznej budynków Zespołu Szkół w Sadowiu. Wartą 98 000,00 zł brutto inwestycję wykonuje Firma "BUDERUS - Słowik Łukasz" z Przepiórowa.W ramach prac dokonano rozbiórki starego pokrycia (...)

Zapraszamy na spotkanie z Panem Prezydentem RP - Andrzejem Dudą...

        W imieniu s. Małgorzaty Chmielewskiej serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem Prezydentem RP - Andrzejem Dudą.Spotkanie odbędzie się 10.08.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Domu Wspólnoty "Chleb Życia" w Zochcinie. (...)

Sprawni jak żołnierze - wizyta w Sadowiu...

        W dniu 06.08.2015 r. z dzieciakami z Gminy Sadowie spotkała się Pani Beata Oczkowicz - Podsekretarz Stanu (Wiceminister) w Ministerstwie Obrony Narodowej.Wakacyjna wojskowa lekcja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i (...)

Trwają prace nad stworzeniem LSR na lata 2014-2020 dla LGD Powiatu Opatowskiego...

        Szanowni Mieszkańcygmin Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego(Opatów, Ożarów, Tarłów, Sadowie, Wojciechowice) Trwają prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która  wpłynie na rozwój  naszego terenu oraz przyczyni się do (...)

Ogłoszenie - pomoc materialna dla uczniów...

        OGŁOSZENIE POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓWUrząd Gminy Sadowie informuje, iż do dnia 15 września 2015 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.Druki wniosków są dostępne w Urzędzie (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 10.08.2015 r.

        W dniu 10.08.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Sadowie...

        W dniu 28.07.2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w trakcie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Sadowie na lata 2015 - 2022.Spotkanie poprowadzili Anna Frańczak i Piotr Korpysz z Ośrodka Promowania i (...)

Spotkanie konsultacyjne - Strategia Rozwoju Gminy Sadowie na lata 2015 - 2022...

        Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia "Strategii Rozwoju Gminy Sadowie na lata 2015 - 2022", które odbędzie się w dniu 28.07.2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Gminnym (...)

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - "dopalacze"...

        Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Organy prowadzące szkoły/placówki w województwie świętokrzyskimW ostatnim czasie w Polsce, i w naszym województwie także, odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły (...)

Święto Chleba 2015 - Jacentów 19.07.2015 r. - galeria zdjęć

        Prezentujemy galerię zdjęć z imprezy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tegorocznym "Święcie Chleba" w Jacentowie. Osobne podziękowania kierujemy w stronę stowarzyszeń, kół gospodyń, zespołów i twórców ludowych, którzy (...)

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów...

        Poniżej zamieszczamy link do informacji.INFORMACJA - DOPALACZE (...)

Informacja - pomoc żywnościowa...

        Urząd Gminy Sadowie informuje mieszkańców o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową.Osoby, których dochód  nie przekracza 684 zł na osobę w rodzinie i osoby samotne, których dochód nie przekracza 813 zł (...)

Uczniowie gimnazjum w Sadowiu najlepsi w powiecie...

        Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki szkół poznamy 3 lipca.Egzamin składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania (...)

Nabór uczestników I wizyty studyjnej do Szwajcarii...

        Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej ogłasza nabór uczestników I wizyty studyjnej do Szwajcarii dla beneficjentów programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” pt. „Turystyka kulturowa i waloryzacja produktów tradycyjnych”, na przykładzie regionów: (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 26.06.2015 r.

        W dniu 26.06.2015 r. (piątek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 15.06.2015 r.

        Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie (...)

Sukces Gimnazjum w Sadowiu...

        Gimnazjum w Sadowiu zwycięzcą IX edycja programu ekologicznego "Zbieramy,  segregujemy, przetwarzamy odpady”.Nagroda dla szkoły to laptop Lenovo, będzie on służył gimnazjalistom podczas zajęć. Ponadto najlepsi uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody za udział (...)

Wybory Ławników - Kadencja 2016 - 2019...

         INFORMACJA WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019   Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z póź. zmianami) 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. (...)

Wyniki konkursu na Młodzieżową Inicjatywę Obywatelską ...

        29. maja odbyło się posiedzenie komisji konkursu na Młodzieżową Inicjatywę Obywatelską organizowanego w ramach projektu „Młodzieżowe Rady – edukacja obywatelska w praktyce".Przedmiotem konkursu były mini-projekty – inicjatywy obywatelskie, które odpowiadają na (...)

Sprawdzian szóstoklasisty 2015. Wyniki w powiecie opatowskim. Brawa dla Sadowia...

        Źródło: http://www.echodnia.euZnamy wyniki sprawdzianu klas szóstych. W powiecie opatowskim najlepszy wynik osiągnęli uczniowie z gminy Sadowie - najlepsi zarówno z części 1 obejmującej polski i matematykę jak i z języka angielskiego. (...)

VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - rozdanie nagród...

        W dniu 01.06.2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.W ramach tej imprezy w dniach 26.05 - 01.06. na terenie Gminy Sadowie odbyło się (...)

Sadowie pobiegło z ogólnopolską akcją Polska Biega 2015...

         PROTOKÓŁ Ogólnopolskiej akcji pod hasłem POLSKA BIEGA w Sadowiu w dniu 22.05.2015r. Bieg odbył się startem spod sali gimnastycznej ZS w Sadowiu i zakończył się metą pod salą gimnastyczną.W biegu udział wzięło 50 uczestników.Trasa (...)

Kazimierz Kotowski o Komitecie Monitorującym RPO woj. świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020...

        Treść rozmowy <----kliknij (...)

Bierzemy udział w akcji "POLSKA BIEGA 2015"...

        W majowy weekend 22 - 24 maja 2015 r.  organizowana jest już po raz jedenasty akcja "POLSKA BIEGA".Także podmioty z terenu Gminy Sadowie postanowiły tradycyjnie dołączyć się do tej inicjatywy organizując (...)

II MIEJSCE GIMNAZJUM W SADOWIU W FINALE KONKURSU WIEDZY LEŚNO – EKOLOGICZNEJ W NADLEŚNICTWIE ŁAGÓW

        W dniu 10 kwietnia 2015 roku odbył się finał konkursu wiedzy leśno – ekologicznej organizowany przez Lasy Państwowe w Nadleśnictwie Łagów.Celem konkursu było:o    Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody;o    Poszerzanie wiadomości (...)

XVII edycja konkursu p.n. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku"

        Informujemy, że Świętokrzyska Izba Rolnicza organizuje XVII edycję konkursu p.n. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku". Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim.Do (...)

Ogłoszenie - szczepienie ochronne lisów - wiosna 2015

        Pobierz ogłoszenie (...)

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego...

        Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów (...)

Nabór wniosków do programu Działaj Lokalnie w powiatach opatowskim i sandomierskim...

        Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w powiatach opatowskim i sandomierskim (woj. świętokrzyskiego), Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw. Nabór trwa od 2 kwietnia (...)

XX Turniej o Puchar Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki...

         W dniu 28-03-2015 r. w Łoniowie odbył się XX Halowy Turniej Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej o Puchar Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. W turnieju wzięło udział 8 gmin: Samborzec, Obrazów, Dwikozy, (...)

Wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w 2015 roku...

        Wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w 2015 roku Świętokrzyska Izba Rolnicza uprzejmie informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na (...)

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty...

        Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach współpracy Gminy Sadowie ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Opatowie, dostępna będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz rolno - (...)

Informacja - RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020...

        Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 przygotowaną przez Pana Kazimierza Kotowskiego - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.INFORMACJA (...)

Ankieta - ocena prawa podatkowego - Biuro Analiz Sejmowych

        Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat oceny prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności.Ankieta została opracowana przez Biuro Analiz Sejmowych. Jest w pełni anonimowa, identyfikuje jedynie grupy zawodowe, które (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 30.03.2015 r.

        W dniu 30.03.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

XXIII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA 9–14 marca 2015 r.

        "Mówić to mało – trzeba mówić do rzeczy"William Szekspir W tym roku motywem przewodnim była sztuka mówienia, czyli umiejętność wyrażania siebie poprzez mowę w sytuacjach codziennych, szkolnych, zawodowych.Program imprezy obejmował:I.    Dyktando (...)

Szkolenie na temat pozyskiwania mini-grantów do 5000 zł...

        Wszystkie osoby zainteresowane staraniem się o środki na realizację inicjatyw oddolnych w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”, zapraszamy do udziału w spotkaniu szkoleniowym. Odbędzie się ono już niebawem w Opatowie!W (...)

Sukces naszych gimnazjalistów - II Świętokrzyski Konkurs Języków Obcych "My w Europie"

        Dnia 13 marca 2015 roku w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowcu Św. odbył się II Świętokrzyski Konkurs Języków Obcych „ My w Europie ” dla uczniów szkół gimnazjalnych. Honorowy patronat (...)

Twórcze ferie zimowe w SP Biskupice...

         Wyjazd do Kieleckiego Geoparku, Centrum Edukacji Leonardo da Vinci, Oceanarium, kino  oraz  tańce były okazją do czynnego i atrakcyjnego spędzania ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Biskupicach. O bezpieczeństwie w wolnym od nauki czasie pouczył (...)

Kolejne 400 tys. zł na drogi gminne...

        W dniu wczorajszym (26.02.2015 r.) w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wręczyła 69 jednostkom samorządu terytorialnego promesy na usuwanie klęsk żywiołowych.Nasza Gmina Sadowie otrzymała promesę w wysokości (...)

II miejsce uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupicach...

        Miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach otrzymali II miejsce na Przeglądzie Zespołów Kolędniczych odbywającym się w ramach Godów Opatowskich. Jury doceniło treść przedstawienia, jego formę oraz wspaniałą grę (...)

Program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów „Na własne konto” ponownie w gminie Sadowie...

        Gimnazjaliści z gminy Sadowie już po raz drugi mają możliwość wzięcia udziału w programie edukacji ekonomicznej  „Na własne konto” organizowanym  przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.W pierwszym tygodniu (...)

Spotkanie wiejskie - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej - Rżuchów - 02.03.2015 r.

        Informujemy, że zebranie wiejskie w msc. Rżuchów dotyczące powtórnych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędzie się w dniu 02.03.2015 r. (poniedziałek) w budynku świetlicy wiejskiej we Rżuchowie o godzinie 17.00. (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 20.02.2015 r.

        W dniu 20.02.2015 r. (piątek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Konsultacje społeczne Projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym...

        Zapraszamy do zapoznania się z Planami Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na stronie: http://www.powodz.gov.pl/Dodatkowo w zakładce KONSULTACJE - Konsultuj znajduje się Formularz zgłaszania uwag, gdzie mogą Państwo zgłosić swoje uwagi do projektów planów. (...)

Bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne...

        W dniach 08 - 09.04 2015 r. z bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych wykonywanych w nowoczesnym cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będą mogły skorzystać mieszkanki Gminy Sadowie.Cytomammobus będzie stacjonował na parkingu przy (...)

Uwaga producenci owoców i warzyw!!!

        KOMUNIKATAgencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR "Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 10.02.2015 r.

        W dniu 10.02.2015 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Dzień Dawcy Szpiku dla Moniki i Innych - 31.01.2015 r.

         (...)

Umiem pływać - edycja 2015

        Miło nam poinformować, że Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach jako Operator Wojewódzki Programu „Umiem pływać” w 2015 roku, w dniu 23 stycznia 2015 r.  pozytywnie zaopiniował deklarację zgłoszeniową i zakwalifikował (...)

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu PIT - ów...

        Informujemy, że podobnie jak w latach poprzednich, w ramach współpracy Stowarzyszenia "RoSa" oraz GOKiS w Sadowiu, dostępna jest BEZPŁATNA pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (PIT) za rok 2014, dla mieszkańców (...)

W Sadowiu po raz V zagrała WOŚP...

        W dniu 11.01.2015 r. w Sadowiu kolejny raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 15.01.2015 r.

        W dniu 15.01.2015 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Spotkanie kończące projekt "@KTYWNE"...

        W dniu 22.12.2014 r. odbyło się spotkanie kończące realizację projektu "@KTYWNE". Beneficjentem systemowym projektu w roku 2014 była Gmina Sadowie/OPS w Sadowiu w partnerstwie z ZDZ w Kielcach/OKZ ZDZ w Opatowie.W (...)

Jasełka 2014 w Przedszkolandii...

        W dniu 22.12.2014 r. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "PRZEDSZKOLANDIA" odbyły się "Wesołe Jasełka Aniołka i Diabełka".Pięknie przebrane dzieci przedstawiły świąteczne piosenki i wierszyki. Ich występy oklaskiwali licznie zgromadzeni rodzice, dziadkowie oraz (...)

JASEŁKA W SP BISKUPICE...

        W nastrój magicznych Świąt Bożego Narodzenia  wprowadzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach wystawiając jasełka pod tytułem ,,Bóg sam wystarczy”.                 Na początek pani dyrektor Anna Nowak przywitała wielu wspaniałych gości, wśród (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 29.12.2014 r.

        W dniu 29.12.2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Mikołaj odwiedził uczestników projektu "Schematom STOP!"...

        06.12.2014 r.  do Centrum Aktywizacji Rodzinnej w Sadowiu zawitał Mikołaj. W tym dniu zostało bowiem zorganizowane uroczyste spotkanie dla wszystkich uczestników projektu "Schematom STOP!" realizowanego przez PCPR w Opatowie w partnerstwie (...)

Świąteczny Kiermasz w Sadowiu - 13.12.2014 r.

        W dniu 13.12.2014 r. w Sadowiu odbył się Świąteczny Kiermasz organizowany w ramach realizacji projektu "Smacznie, regionalnie, aktywnie...". Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa", w okresie (...)

Gmina Sadowie uczestniczyła w akcji "Szlachetna Paczka"...

        W tym roku po raz pierwszy Gmina Sadowie wzięła udział w akcji SZLACHETNA PACZKA.Dzięki zaangażowaniu młodzieży i dzieci z Gimnazjum w Sadowiu, SP Sadowie, SP Biskupice, Koła Kobiet Aktywnych w Sadowiu, (...)

I Sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018 za nami...

        W dniu 01.12.2014 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Sesja rozpoczęła się wręczeniem nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi zaświadczeń o wyborze. Dokonała tego Pani (...)

Finał VIII edycji wojewódzkiego konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”...

        21 listopada odbył się finał VIII edycji wojewódzkiego konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”. Celem turnieju jest utrwalanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w gospodarstwie domowym i  propagowanie zasad fair-play podczas rywalizacji (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 01.12.2014 r.

        W dniu 01.12.2014 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się I zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2014 - 2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy (...)

Elektroniczny Punkt Kontaktowy...

         W  związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" zamieszczamy poniższych linki do filmów promocyjnych elektronicznego Punktu (...)

Oficjalne wyniki w wyborach Wójta Gminy Sadowie oraz Rady Gminy Sadowie odbytych w dniu 16.11.2014 r.

        Na podstawie Obwieszczeń Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22.11.2014 r. prezentujemy poniżej odnośniki do wyników wyborów:Wójta Gminy Sadowie - str.25Rady Gminy Sadowie - str.74 - 75 (...)

Informacja - dofinansowanie - azbest

         (...)

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.

        KONSULTACJE - kliknij (...)

Akcja Szlachetna Paczka na terenie gminy Sadowie...

        Dobro zawsze do nas powraca…W tym roku po raz pierwszy Gimnazjum w Sadowiu i Szkoła Podstawowa w Biskupicach wezmą udział w akcji SZLACHETNA PACZKA.Celem akcji  jest udzielenie pomocy materialnej wybranej rodzinie. (...)

Zakończono przebudowę drogi w Zochcinie..

        W dniu 14.11.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 003325T Porudzie - Zochcin o długości 890 mb.".W ramach zadania wykonano podbudowę z materiału kamiennego oraz nawierzchnię (...)

Ślubownie klas pierwszych - SP Biskupice

        29 października 2014 roku uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Biskupicach uroczyście ślubowali, że będą wzorowymi uczniami naszej szkolnej społeczności oraz godnie będą reprezentować naszą szkołę.Część artystyczną przygotowały pierwszaki wraz ze (...)

Kolejna umowa na boisko podpisana...

        W dniu 03.11.2014 r. Gmina Sadowie podpisała z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego kolejną umowę dotacyjną na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadowiu wraz infrastrukturą towarzyszącą". Zadanie zostanie (...)

Uczczono Święto Niepodległości...

         W dniu 07.11.2014 r. w Zespole Szkół w Sadowiu odbyła się tradycyjna uroczystość z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. W (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 13.11.2014 r.

        W dniu 13.11.2014 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:1. Otwarcie sesji (...)

ŚODR w Modliszewicach zaprasza na szkolenie...

        Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na seminarium organizowane w dniach 18-19.11.2014 r.Szczegóły (...)

Komunikat prasowy ARR- współczynnik - 30.10.2014

        Uwaga producenci owoców i warzyw ! W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach drugiego mechanizmu pomocy KE,  Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia . Wszyscy producenci, którzy (...)

Regionalny program stypendialny - PO KL...

        Informujemy, że ruszyła VII edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego" w ramach Priorytetu IX PO KL  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla (...)

Komunikat - ARR...

        UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW  O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIAAgencja Rynku Rolnego przypomina  że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które (...)

UWAGA - PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW...

        Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że ostateczny termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia w ramach mechanizmu "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw" upływa z dniem 15 października (...)

Poradnik wyborczy dla osób starszych, niewidzących i niedowidzących...

        Fundacja Terebint w ramach prowadzonych działań statutowych, zaprasza do zapoznania się z  udostępnionym, nieodpłatnym poradnikiem, skierowanym dla osób starszych, niewidzących i niedowidzących, a traktującym o ułatwieniach skierowanych dla tych wyborców - (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 06.10.2014 r.

        W dniu 06.10.2014 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany (...)

Kolejne inwestycje drogowe rozpoczęte...

        W dniu 29.09.2014 r. rozpoczęły się kolejne inwestycje drogowe na terenie Gminy Sadowie. Są to zadania pn. "Remont drogi gminnej w msc. Małoszyce o długości 1350 mb." oraz "Remont drogi gminnej (...)

Gmina Sadowie podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki...

        W bieżącym tygodniu Gmina Sadowie podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę dotacyjną na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadowiu wraz infrastrukturą towarzyszącą". Zadanie zostanie dofinansowane (...)

"MŁODZI EKOLODZY" DZIAŁALI W PROJEKCIE EKOLOGICZNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BISKUPICACH...

        W Szkole Podstawowej w Biskupicach w czasie wakacji zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego  o nazwie ,,Biskupice – realizacja ekologicznego programu rozwoju”. Był to projekt finansowany z funduszy unijnych, zarządzanych  przez ŚBRR (...)

NARODOWE CZYTANIE ,,TRYLOGII” – PATRIOTYCZNA AKCJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ BISKUPICE...

        W czwartek 11 września 2014 roku, w Szkole Podstawowej w Biskupicach odbyła się niecodzienna uroczystość, której inicjatorem był Pan Prezydent Bronisław Komorowski. Mowa oczywiście o czytaniu „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.Na początku spotkania (...)

Festyn "Nie ma jak rodzina" i otwarcie CAR w Sadowiu...

        W dniu 17.09.2014 r., w ramach realizacji projektu "Schematom STOP!' odbył się w Sadowiu Festyn "Nie ma jak rodzina" połączony z otwarciem Centrum Aktywizacji Rodzinnej w Sadowiu.W imprezie oprócz rodzin - (...)

Gmina Sadowie uczestniczyła w XV Europejskim Święcie Jabłka w Obrazowie...

        W dniach 13 - 14.09.2014 r. w Obrazowie odbywało się XV Europejskie Święto Jabłka. Uczestniczyła w nim również nasza gmina, która była reprezentowana przez Koło Kobiet Aktywnych z Sadowia. Panie przygotowały (...)

Konkurs na Lokalny Produkt Sieciowy...

        Zapraszamy do udziału w konkursie na „Lokalny produkt sieciowy” realizowany w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Uczestnikami konkursu mogą być grupy partnerskie/partnerstwa formalnie zarejestrowane lub nie formalne, działające w powiatach: (...)

Komunikat ARR...

        UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie (...)

"Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Świętokrzyskie" - wydarzenie plenerowe 20 września 2014 r. na rynku w Kielcach...

        20 września 2014 r. – serdecznie zapraszamy do udziału w  niezwykłym wydarzeniu plenerowym pod nazwą: „Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Świętokrzyskie” organizowanym przez Krajową Instytucję Koordynującą Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w ramach Ministerstwa (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 15.09.2014 r.

        W dniu 15.09.2014 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany (...)

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym...

        Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o konkursie plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”.OGŁOSZENIE (...)

Wyniki Wyborów Uzupełniających do Senatu RP - okręg nr 82

        Poniżej prezentujemy link do wyników wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu nr 82 obejmującym również teren gminy Sadowie.WYNIKI - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP (...)

Od kreatywności do radości...

        "Nasza historia z młodzieżową radą zaczęła się od niewinnego spotkania z bardzo sympatycznymi animatorkami z Bałtowa. Luźna rozmowa o tym, co chcielibyśmy zmienić jako młodzież w naszej gminie. Padało wiele pomysłów, (...)

Obwieszczenie - okręgi wyborcze - 02.09.2014 r.

        Poniżej zamieszczamy do pobrania Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie z dnia 02 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej (...)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015...

        Tradycyjnie 1 września Zespół Szkół w Sadowiu zainagurował kolejny rok szkolny - w bieżącym do wszystkich trzech szkół uczęszczać będzie łącznie 363 uczniów.W Sadowiu i Biskupicach zostały zorganizowane uroczystości związane z (...)

Rodzinny wyjazd - Schematom STOP!...

        W dniu 27.08.2014 r. uczestnicy projektu "Schematom STOP!" realizowanego przez PCPR w Opatowie w partnerstwie z PUP Opatów oraz OPS w Sadowiu i OPS w Wojciechowicach wyjechali na 4 - dniowy (...)

Umowy na utworzenie Spółdzielni Socjalnej "Porządek Musi Być!" podpisane...

        W dniu 26.08.2014 r. w siedzibie Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu zostały podpisane umowy dotacyjne dotyczące utworzenia Spółdzielni Socjalnej "Porządek Musi Być!" w Sadowiu.Dzięki inicjatywie Gminy Sadowie oraz (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.08.2014 r.

        W dniu 27.08.2014 r. (środa) o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Sadowiu (sala gimnastyczna) odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek (...)

Zawody sportowe - Schematom STOP!...

        W dniu 20.08.2014 r. w Sadowiu odbyły się rodzinne zawody sportowe dla beneficjentów projektu "Schematom STOP!".Uczestnicy brali udział w różnego rodzaju konkurencjach sportowych min. biegu w workach, rzucie beretem do celu. (...)

Piknik Rodzinny we Rżuchowie...

        W dniu 10.08.2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rżuchowie Stowarzyszenie Nasz Rżuchów I KROPKA, wzorem ubiegłego roku zorganizowało piknik rodzinny o charakterze profilaktycznym. Na piknik dotarli zaproszeni goście: Wójt Gminy Pani (...)

Kolejne odcinki dróg wyremontowane...

        W dniu 12.08.2014 r. miał miejsce odbiór trzech wyremontowanych odcinków dróg na terenie Gminy Sadowie.Są to:droga gminna w msc. Truskolasy o długości 780 mb.droga gminna w msc. Bogusławice o długości 110 (...)

Spotkanie integracyjne - projekt "Schematom - STOP!"...

        W dniu 31.07.2014 r. w sali gimnastycznej ZS w Sadowiu odbyło się spotkanie integracyjne uczestników projektu "Schematom STOP! - Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i  instytucji rynku pracy - pilotaż". Projekt (...)

Rozpoczęła się realizacja projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych..."

        W dniu 06.08.2014 r. rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sadowie".  W pierwszym etapie dokonywane są montaże nowoczesnych placów zabaw przy szkołach (...)

Bezpłatny Program „Gwarancje dla Młodzieży”

        Zamieszczamy informacje dotyczące realizacji bezpłatnego Programu „Gwarancje dla Młodzieży”. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy ukończyli gimnazjum a obecnie nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w żadnych formach (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne 07.08.2014

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:  Prognozuje się wystąpienie burz, z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywami wiatru (...)

OGŁOSZENIE - pomoc materialna dla uczniów...

        Urząd Gminy Sadowie informuje, iż do dnia 15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015.Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy Sadowie.Stypendium szkolne przysługuje:•   (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne 05.08.2014

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:  Prognozuje się wystąpienie burz, z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo: (...)

Mikrodotacje dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych...

        Informujemy o możliwości pozyskania mikrodotacji do 5000,00 zł dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych, w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach.Wszelkie informacje dostępne są na stronie (...)

Gmina Sadowie świętowała...

        W dniach 19 - 20.07.2014 r. na boisku sportowym w Jacentowie odbyło się dwudniowe święto Gminy Sadowie. 19.07.2014 r. miały miejsce obchody 85 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu, które (...)

Gmina Sadowie otrzymała kolejną promesę...

        W dniu 28.07.2014 r. Wójt Gminy Sadowie - Marzena Urban - Żelazowska odebrała w Kielcach z rąk Wojewody Świętokrzyskiego - Bożentyny Pałki - Koruby kolejną promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.W (...)

Odbiór drogi w Truskolasach...

        W Truskolasach miał miejsce odbiór wyremontowanego odcinka drogi Sarnia Zwola - Opatów o długości 1300 m. Koszt realizacji inwestycji to 381 tys. zł, z czego 100 tys. stanowiły środki budżetowe Gminy (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne 31.07.2014

         (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne 16.07.2014

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają: Prognozuje się wystąpienie burz, z opadami deszczu do 25mm. Lokalnie około 40mm oraz porywami wiatru do 70km/h. Lokalnie opady (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne 15.07.2014

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:  Prognozuje się wystąpienie burz, z opadami deszczu od 20mm do 25mm oraz porywami wiatru do 70km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo: (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne 11.07.2014

         (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 09.07.2014 r.

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40 mm, (...)

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”...

        Przypominamy,  że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.  Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 02.07.2014 r.

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w (...)

eTwinning w SP Sadowie...

        eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 30.06.2014 r.

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm, (...)

Postaw na Rodzinę...

        W poniedziałek 2 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Biskupicach odbyła się sympatyczna uroczystość pod hasłem ,,Postaw na Rodzinę”. Impreza o charakterze profilaktycznym, zorganizowana była z okazji obchodów Dnia Matki, Dnia (...)

Ostrzeżenie hydrologiczno - meteorologiczne - 27.05.2014 r.

        ŚUW w Kielach oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:W związku z prognozowanymi intensywymi opadami deszczu o charakterze burzowym - prognozowany jest gwałtowny wzrost poziomu wody na dopływach Wisły po Dęblin, w zlewni (...)

POLSKA BIEGA 2014 w Sadowiu...

        W dniu 27.05.2014 r. w ramach Ogólnopolskiej Akcji "POLSKA BIEGA 2014" odbył się tradycyjny bieg na terenie Gminy Sadowie. Bieg rozpoczął się startem spod sali gimnastycznej ZS Sadowiu, następnie uczestnicy mieli (...)

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - 26.05 - 29.05

        IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE OD 07:30/26.05 DO 07:30/29.05.2014 BURZE,LOK. GRAD, DESZCZ 20 - 30MM, PORYWY DO 70 - 80KM/H. (...)

Dotacja w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII 2014 r.

        Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w powiatach opatowskim zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw. W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na (...)

Zaproszenie do złożenia oferty - Piknik Rodzinny "Święto Chleba"...

        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/LEADER/MP/2014 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”NIP: 863 – 166 – 13 – 30REGON: 260171272KRS: 0000282026Sadowie 99a27 – 580 Sadowie, tel.: 15  869 - 24 (...)

I Gminny Konkurs Wokalny "Majowa nutka" Sadowie 2014

        W dniu 17 maja 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu odbył się I Gminny Konkurs Wokalny "Majowa nutka". Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sadowiu. Do (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 13,14.05.2014 r.

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym:od 06.00 (15.05) do 18.00 (15.05) wyniosą od 10 mm (...)

Konkurs wiedzy leśno – ekologicznej w Nadleśnictwie Łagów...

        Zajęciem III miejsca zakończył się udział uczennic Szkoły Podstawowej w Biskupicach w Konkursie wiedzy o lesie i ochronie środowiska zorganizowanym 08.04.2014 r. przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łagów.  Celem konkursu jest (...)

Konkurs OTWP 2014 MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM... SP BISKUPICE

        W dniu 20 marca 2014 odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Szkołę w Biskupicach reprezentowali: Weronika Wójcik, Monika Ziarko, Piotr Karbowniczak i Kamil Jałocha – uczniowie klasy VI. Miło nam, że (...)

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Biskupicach...

        W Szkole Podstawowej w Biskupicach od lutego do lipca  br. jest realizowany projekt edukacyjny o nazwie ,,Biskupice – realizacja ekologicznego programu rozwoju”.  Jest to projekt finansowany z funduszy unijnych, zarządzanych przez (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 02.04.2014 r.

        W dniu 02.04.2014 r. (środa) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty...

        Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach współpracy Gminy Sadowie ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Opatowie, dostępna będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz rolno - (...)

Ogłoszenie - usuwanie azbestu...

        Sadowie, dnia 10.03.2014 r.OGŁOSZENIEWójt Gminy Sadowie informuje, że można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sadowie.Realizacja powyższego programu będzie dotyczyć załadunku, (...)

Młodzież z Gminy Sadowie na meczu KS VIVE TARGI KIELCE...

        W dniu 05.03.2014 r. młodzież z ZS Sadowie miała okazję uczestniczyć w ciekawym widowisku sportowym, jakim był mecz piłki ręcznej KS VIVE TARGI KIELCE. Wyjazd do Kielc zorganizował KS MAROL Jacentów (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 10.03.2014 r.

        W dniu 10.03.2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Rozpoczyna się realizacja projektu "SCHEMATOM STOP!"...

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie rozpoczyna realizację pilotażowego projektu„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (...)

Umowy podpisane...

        W dniu 27.02.2014 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta Gminy - Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnika Gminy - Panią Irenę Nowakowską, podpisała w Kielcach dwie umowy o dofinansowanie zadań, (...)

Ponad 560 000,00 zł dla Gminy Sadowie...

        Miło nam poinformować, że Gmina Sadowie otrzyma w tym roku kolejne środki zewnętrzne pochodzący z funduszy europejskich. W sumie będzie to ponad 560 000,00 zł, w ramach dwóch projektów.Pierwsze zadanie to (...)

Zapraszamy na V Turniej Piłki Siatkowej...

        Już po raz piąty serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców jak i mieszkańców „Krzemiennego Kręgu” na V Turniej Piłki Siatkowej w ramach Pikniku Sportowego Integrującego Mieszkańców Obszaru LGD „Krzemienny Krąg”.Tegoroczny turniej odbędzie się (...)

Euro Week - Szkoła Liderów...

        W dniach 3-7 lutego 2014 r. 11 uczniów SP Sadowie oraz 3 uczniów Gimnajum w Sadowiu wraz z 3 opiekunami oraz uczniami z innych szkół podstawowych w Polsce wzięło udział w (...)

Promesa dla Gminy Sadowie...

        W dniu 17.02.2014 r. Wójt Gminy Sadowie - Pani Marzena Urban - Żelazowska odebrała w Kielcach, z rąk Wojewody Świętokrzyskiego - Pani Bożentyny Pałki - Koruby, kolejną promesę na usuwanie skutków (...)

Informacja w sprawie odbioru pojemników na odpady...

        Urząd Gminy Sadowie informuje, że pracownicy firmy REMONDIS Sp. z o.o. - Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 24 i 25 lutego 2014 r. będą zabierać z terenu całej Gminy pojemniki (...)

Dzień Babci i Dziadka w klasach zerowych SP Sadowie...

        21 i 22 stycznia to dni wyjątkowo sympatyczne - poświęcone babciom i dziadkom.  W Szkole Podstawowej w Sadowiu święto ukochanych seniorów celebrują już najmłodsze klasy, pięcio- i sześciolatków. W środę 29 (...)

Przegląd Zespołów Kolędniczych...

        Dnia 30 stycznia 2014 r. w sali widowiskowej OOK odbył się "Przegląd Zespołów Kolędniczych" w ramach "Godów Opatowskich" 2014 r. Na scenie zaprezentowało się osiem zespołów. Jury postanowiło przyznać miejsca i (...)

Wspaniali Goście w Szkole Podstawowej w Biskupicach...

        Z okazji Dnia Babci i Dziadka w naszej szkole odbyło się spotkanie pokoleń. Odwiedzili nas wspaniali goście – Babcie i Dziadkowie, których serdecznie powitała p. dyrektor Ewa Nowak. Wierszyki i piosenki (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 29.01.2014 r.

        W dniu 29.01.2014 r. (środa) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się pierwsza w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

W Sadowiu zagrała WOŚP...

        W dniu 12.01.2014 r. w Sadowiu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gminny Finał odbył się już po raz czwarty w sali gimnastycznej ZS w Sadowiu. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Zebranych powitała (...)

Będzie spółdzielnia socjalna...

        Biznesplan Spółdzielni Socjalnej "Porządek musi być", został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł.Dzięki inicjatywie Urzędu Gminy Sadowie oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" zawiązane zostało partnerstwo, (...)

Wyjazd dzieci ze SP w Sadowiu do Muzeum w Częstocicach...

        Dnia 11 grudnia 2013 r. dzieci z klas zerowych uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w Muzeum. Pani przewodnik w sposób bardzo przystępny i ciekawy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej „Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka” (...)

Dotacje dla przedsiębiorców...

        Uprzejmie informujemy, że w dniach od 25 listopada do 23 grudnia 2013 r. można składać wnioski o dotacje dla przedsiębiorstw, które wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej kulturowe i przyrodnicze zasoby lokalne (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 09.12.2013 r.

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:Po opadach deszczu nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatury minimalna (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 05.12.2013 r.

        Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają:Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. (...)

Kolejne środki zewnętrzne...

        W dniu 29.11.2013 r. zakończyła się procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru w ramach konkursu 4.1/6/2013 dotyczącego Działania: „Małe projekty".Miło nam poinformować, że podmioty z (...)

W dniu 27.12.2013 r. Urząd Gminy Sadowie będzie nieczynny za odpracowaniem...

         (...)

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014...

        Zarządzenie nr 0050.40.2013Wójta Gminy Sadowiez dnia 15 listopada 2013 r.w sprawie określenie sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały Rady Gminy w Sadowiu w sprawie (...)

Przedstawienie dla oddziału przedszkolnego...

        W środę 13 listopada 2013 r. dzieci z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sadowiu wraz z wychowawcami uczestniczyły w przedstawieniu muzycznym przygotowanym przez Teatr Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Aktorzy (...)

Wokół Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020...

        Wokół Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął 4 listopada kolejną, bardziej zaawansowaną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Konsultacje społeczne nad nim potrwają jeszcze (...)

Harmonogram wywozu śmieci i surowców wtórnych w 2013 r. - MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE...

         Gmina Sadowie – miejsca trudno dostępneHarmonogram wywozu śmieci  i surowców wtórnych w 2013 r.10 wrzesień; 9 październik; 13 listopad; 10 grudzieńCzerwona Góra - 1;2;20/1Biskupice - 12Bukowiany - 13;28Grocholice - 48Łężyce - (...)

Zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin...

        Szanowni Państwo,Informujemy, iż w dniu 26 listopada 2013 r. na terenie Gminy Sadowie odbędzie się zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin.PROSIMY O WYSTAWIENIE W/W ODPADÓW PRZED POSESJĘ. ZBIÓRKA ZACZYNA SIĘ OD (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 07.11.2013 r.

        W dniu 07.11.2013 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Halloween w Zespole Szkół w Sadowiu...

        29 października 2013 r. przez naszą szkołę przewijały się wampiry, czarownice, żywe trupy czy duchy, ale wiedźmy zatrzymały się na dłużej, aby przypomnieć na akademii naszym uczniom genezę i zwyczaje związane (...)

Pismo - Starostwo Powiatowe w Opatowie...

         (...)

Pasowanie Gimnazjalisty...

        W dniu 17 października 2013 roku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum. To właśnie w tym dniu w obecności Dyrekcji Szkoły wychowawców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów pierwszoklasiści złożyli (...)

Zapraszamy do Wioski indiańskiej Shaionke...

        Zapraszamy na niezapomnianą wyprawę do Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, w którym, na skraju lasu, a u podnóża góry Truskolaskiej (jeden z urokliwych szczytów jeleniowskiego pasma Gór Świętokrzyskich), położony jest skansen SHAIONKE (w (...)

Zaproszenie na społeczną debatę "Moja bezpieczna okolica"...

        Starosta Opatowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Opatowie serdecznie zapraszają do udziału w społecznej debacie "Moja bezpieczna okolica", która odbędzie się w dniu 25.10.2013 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej (...)

Pierwszy Quest w historii Gminy Sadowie...

        Informujemy, że jest już dostępny pierwszy w historii Gminy Sadowie Quest, który został opracowany przez Urząd Gminy Sadowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" i firmę Planet (...)

Zapisy chętnych na "przydomówki"...

        Urząd Gminy Sadowie, w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarski wodno - ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 14.10.2013 r.

        W dniu 14.10.2013 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Ogłoszenie - pomoc dla poszkodowanego gospodarstwa...

        Wójt Gminy Sadowie  zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie Gospodarstwa Państwa Wiolety i Grzegorza Wójcickich, którzy ponieśli straty w wyniku pożaru. Proszę o darowiznę w postaci siana dla bydła. Siano (...)

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w SP Sadowie...

        Dnia 20 września 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sadowiu dzieci z oddziałów przedszkolnych obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W naszej placówce dzień ten był pełen uśmiechu i radości. Przedszkolaki  wraz ze (...)

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy...

        Informujemy, że począwszy od dnia 23.09.2013 r. (poniedziałek) ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Gminy Sadowie. Urząd będzie czynny w poniedziałki, w godzinach 08.00 - 16.00, natomiast od wtorku do piątku w (...)

Wolne miejsca w Punkcie Przedszkolnym "Przedszkolandia"...

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca w prowadzonym Punkcie Przedszkolnym na rok szkolny 2013/2014.Szczegóły pod numerem telefonu: 609 - 579 - 702. Opłata miesięczna (...)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)...

        Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:   od 07.00 do 15,00, nr telefonu: 500 031 418 lub 500 031 (...)

Konsultacje społeczne w sprawie wyboru projektu herbu i flagi Gminy Sadowie...

        Zarządzenie nr 0050.24.2013Wójta Gminy Sadowiez dnia 11 września 2013 r.w sprawie określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sadowie w sprawie wyboru projektu herbu i flagi Gminy Sadowie   (...)

Informacja o sposobie i terminie odbioru zużytych opakowań po środkach ochrony roślin...

        Urząd Gminy Sadowie informuje (po ustaleniach z firmą REMONDIS o/Ostrowiec Św.), że zużyte opakowania po środkach ochrony roślin zostaną bezpłatnie odebrane od rolników z terenu gminy jeden raz do końca roku (...)

Turniej Piłkarski "Witaj Szkoło"...

        W dniu 07-09-2013 roku na boisku przy Zespole Szkół w Sadowiu odbył się turniej piłki nożnej pt. „Witaj Szkoło” organizowany przez Klub Sportowy Marol Jacentów  przy współpracy ŚZPN w Kielcach Podokręg (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 09.09.2013 r.

        W dniu 09.09.2013 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Informacje - TVP Kielce i TVP Regionalna

        Poniżej zamieszczamy linki do informacji prasowych dotyczących TVP Kielce i TVP Regionalna. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:TVP KielceTVP Regionalna (...)

Ankieta w sprawie preferencji przewozowych mieszkańców Gminy Sadowie...

        W związku z przygotowaniami  planu transportowego dla województwa świętokrzyskiego, którego celem jest poprawa jakości systemu transportowego w rejonie i jego zrównoważony rozwój informujemy, iż na stronie internetowej pod adresem:http://ankieta.umws.plopublikowana została ogólnodostępna (...)

Informacja - indywidualne numery rachunków - opłaty za śmieci

        Urząd Gminy Sadowie informuje, że dla uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzony został dla każdego gospodarstwa domowego indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać należnych wpłat do 10 dnia (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne 09.08.2013

        IMGW - PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Opatowie oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają przed falą silnych burz z gradem od godz. 14:00 dnia 09.08.2013 do godz. (...)

Ogłoszenie - Pomoc materialna dla uczniów

        Urząd Gminy Sadowie informuje, iż do dnia 15 września 2013 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014.Stypendium szkolne przysługuje:•    uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (licea, (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 02.08.2013 r.

        IMGW - PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Opatowie oraz Urząd Gminy Sadowie ostrzegają przed falą upałów w dniach 04 - 08.08.2013 r. Temperatura maksymalna w tych (...)

Zapraszamy do udziału w programie Fundacji Wspomagania Wsi i NBP...

        Zapraszamy do udziału we wspólnym programie Fundacji Wspomagania Wsi oraz Narodowego Banku Polskiego pn. "Edukacja finansowa - ABC przedsiębiorczości na wsi". Program jest skierowany do rolników posiadających gospodarstwa rolne do 15 (...)

Informacja dla mieszkańców - opłaty za wywóz śmieci

        Miesięczna stawka za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (segregacja) wynosi:•    9,00 zł miesięcznie gdy mieszka jedna osoba•    20,00 zł miesięcznie gdy w gospodarstwie domowym mieszka dwie lub więcej osóbMiesięczna stawka (...)

Wyniki dodatkowej rekrutacji - projekt "Wolę Przedszkole!"...

        Poniżej zamieszczony został protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia dodatkowego naboru Beneficjentów do udziału w projekcie "Wolę Przedszkole!" realizowanym przez Gminę Sadowie na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem (...)

Odbiory dróg - 22.07.2013 r.

        W dniu 22.07.2013 r. miał miejsce odbiór kolejnych w tym roku inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w Gminie Sadowie. Wykonano:remont drogi gminnej Zwola - Truskolasy o długości 650 mb. Wartość zadania (...)

"Od Kosmosu poprzez Kraj do Sadowia z nami gnaj” - podsumowanie

        Projekt „Od Kosmosu poprzez Kraj do Sadowia z nami gnaj”, który był finansowany w ramach konkursu grantowego "Pracownia Talentów" organizowanego przez Fundację Tesco Dzieciom, już za nami. Projekt realizował Gminny Ośrodek (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 29.07.2013 r.

        W dniu 29.07.2013 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Rekrutacja dodatkowa do punktu przedszkolnego - projekt "Wolę Przedszkole!"

        W dniu dzisiejszym (tj. 17.07.2013 r.) ruszyła dodatkowa rekrutacja do punktu przedszkolnego w Sadowiu. Związane to jest z faktem odejścia 6 dzieci do klasy zerowej SP w Sadowiu. Tym samym rekrutracja prowadzona jest (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 05.07.2013 r.

        Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h.Okres trwania zjawiska: od godz. 14.00 (...)

Zakończenia roku w przedszkolach...

        W dniach 26.06. i 01.07.2013 r. uroczyście zakończono i podsumowano rok szkolny w obu placówkach przedszkolnych działających na terenie gminy tj. Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Przedszkolandia" w Sadowiu oraz Punkcie Przedszkolnym im. (...)

APEL BURMISTRZA PYRZYC W SPRAWIE POMOCY DLA POGORZELCÓW...

        Szanowni Państwo,W sobotę 15 czerwca br. wydarzyła się w Pyrzycach tragedia. W wyniku pożaru budynków komunalnych przy ul. Niepodległości bez dachu nad głową zostało 14 rodzin (64 osoby, w tym 15 (...)

Sukcesy dzieci z oddziału przedszkolnego SP w Sadowiu...

        W maju dzieci z oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Panią Bożenę Doch wspólnie z rodzicami wykonali prace przestrzenne – Leśny Skrzat z materiałów jakie można znaleźć w lesie (szyszki, gałęzie, korzenie, mech, (...)

W Sadowiu ma szansę powstać spółdzielnia socjalna...

        Wraz z początkiem roku 2014 w Sadowiu ma szansę powstać spółdzielnia socjalna "Porządek musi być!".Dzięki inicjatywie Gminy Sadowie oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" zawiązane zostało partnerstwo, które złożyło (...)

Informacja na temat odbioru śmieci...

        Urząd Gminy Sadowie informuje, że w miesiącu lipcu 2013 r. wywóz odpadów będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez firmę Remondis o/Ostrowiec Św. Sp. z o.o.HarmonogramWraz z harmonogramem otrzymają Państwo (...)

Piłkarski Turniej w Sadowiu - 22.06.2013 r.

        Przedstawiamy poniżej artykuł z portalu www.echodnia.eu dotyczący Turnieju Piłkarskiego w Sadowiu, który odbył się w dniu 22.06.2013 r.ArtykułGaleria zdjęćWszelkie prawa autorskie do prezentowanego materiału należą do portalu: www.echodnia.eu (...)

Gimnazjaliści z Sadowia w czołówce powiatu...

        Miło nam poinformować, że uczniowie z terenu Gminy Sadowie uzyskali drugi wynik w powiecie w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym. W sumie uzyskali oni średni wynik na poziomie 61,78 pkt. niewiele ustępując swoim (...)

Szlakiem Programu Infrastruktura i Środowisko...

        W dniu 18.06.2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach mieli okazję uczestniczyć w II edycji wydarzenia edukacyjno – promocyjnego pn. „Szlakiem Programu Infrastruktura i Środowisko”, za sprawą pani dyrektor szkoły Anny (...)

Polska Biega 2013...

        W dniu 07.06.2013 r. w ramach Ogólnopolskiej Akcji "POLSKA BIEGA 2013" odbył się tradycyjnie bieg na terenie Gminy Sadowie. Bieg był wcześniej zaplanowany na 24.05.2013 r. ale rozegranie zawodów uniemożliwiły złe (...)

SZKOŁA PODSTAWOWA BISKUPICE NAGRODZONA W EZGDK....

        Wspaniałym zwieńczeniem wszystkich działań ekologicznych jakie odbywały się w naszej szkole w ramach VII edycji  konkursu ,,Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” organizowanego przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki jest otrzymanie  w dniu (...)

WSPANIAŁE SPOTKANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ BISKUPICE – ,,POSTAW NA RODZINĘ”...

        Przełom maja i czerwca przynosi wiele wspaniałych okazji do świętowania. Dlatego też 29 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej w Biskupicach odbywała się zabawa integracyjna o charakterze prorodzinnym z udziałem wielu (...)

XII TYDZIEŃ KULTURY EKOLOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BISKUPICACH...

        Dzień Ziemi – 22 kwietnia 2013  pod hasłem ,,Elektroodpady – proste zasady” był początkiem obchodów  XII Tygodnia Kultury Ekologicznej w naszej szkole. Przez kilka dni odbywały się zajęcia dotyczące edukacji ekologicznej, (...)

Otwarto świetlicę wiejską w Rżuchowie...

        W dniu 02.06.2013 r. uroczyście otwarto budynek świetlicy wiejskiej w Rżuchowie. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy oraz wielu gości na czele ze Starostą Opatowskim - Bogusławem Włodarczykiem, Wójtem Gminy Sadowie - (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 07.06.2013 r.

        Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.Okres trwania zjawiska: od godz. 12.00 (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 14.06.2013 r.

        W dniu 14.06.2013 r. (piątek) o godzinie 13.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łężycach odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany  porządek  posiedzenia:1.    Otwarcie (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 04.06.2013 r.

        Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.Okres trwania zjawiska: od godz. 10.00 (...)

Szkoły podstawowe z naszej Gminy najlepsze w powiecie...

        Miło nam poinformować, że szkoły podstawowe z naszej Gminy okazały się najlepsze w powiecie opatowskim pod względem wyników egzaminu szóstoklasistów. Uczniom,  nauczycielom i rodzicom -  serdecznie gratulujemy.Szczegóły tutaj. (...)

Kolejny projekt "RoSy"...

        Miło nam poinformować, że  Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" udało się pozyskać środki finansowe na realizację kolejnego projektu.Tym razem jest to projekt pn. "GIMNAZJALIŚCI - REGIONALIŚCI", który będzie realizowany (...)

Droga przez centrum Gminy zostanie wyremontowana...

        Miło nam poinformować, że do 31.07.2013 r. droga powiatowa prowadząca przez centrum Gminy Sadowie (od drogi krajowej nr 9 do drogi powiatowej Opatów - Sarnia Zwola) zostanie wyremontowana.Dzięki wspólnym środkom budżetowym (...)

Udostępnianie informacji publicznych...

        Informujemy, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, (...)

LGD "Krzemienny Krąg" grała w piłkę siatkową...

        Poniżej prezentujemy odnośnik do informacji ze strony www LGD "Krzemienny Krąg":Informacja (...)

Świetlica we Rżuchowie już odebrana...

        W ostatnich dniach kwietnia 2013 r. zakończyły się odbiory techniczne inwestycji "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół". Zadanie było realizowane przy udziale środków unijnych - (...)

Ćwiczenia przeciwpożarowe w UG Sadowie...

        W dniu 25.04.2013 r. odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe UG Sadowie połączone z próbną ewakuacją budynku.W ćwiczeniach brały udział jednostki PSP Opatów, jak również strażacy z OSP Sadowie i OSP Wszechświęte.Cała akcja (...)

Urząd Gminy Sadowie będzie nieczynny w dniu 02.05.2013 r.

        Informujemy, że w dniu 02.05.2013 r. (czwartek) Urząd Gminy Sadowie będzie nieczynny. W tym dniu, na podstawie Zarządzenia nr 120.11.2013 Wójta Gminy Sadowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. ustalony został (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 30.04.2013 r.

        W dniu 30.04.2013 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

IV Turniej Piłki Siatkowej LGD "Krzemienny Krąg"...

        Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i mieszkańców „Krzemiennego Kręgu”  na IV Turniej Piłki Siatkowej w ramach Pikniku Sportowego Integrującego Mieszkańców Obszaru LGD „Krzemienny Krąg”, w którym weźmie również udział drużyna reprezentująca Gminę (...)

Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki UNICEF...

        Miło nam poinformować, że prowadzony przez Gminę w ramach projektu "Wolę Przedszkole!", Punkt Przedszkolny im. Kubusia Puchatka w Sadowiu, otrzymał od UNICEF - u Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki.Certyfikat otrzymaliśmy za udział (...)

Cytomammobus w Sadowiu...

        Tylko jutro (17.04.2013 r.), w godzinach 10.00 - 15.00, w nowoczesnym Cytomammobusie, na terenie miejscowości Sadowie (parking obok Urzędu Gminy za sklepem Państwa Żelazowskich) wykonywane będą bezpłatne badania w zakresie:mammografii dla kobiet (...)

Ostrzeżenie hyrologiczne - 12.04.2013 r.

        IMGW PIB ostrzega, że w związku z utrzymującymi się dodatnimi temperaturami powietrza, spływem wód roztopowych oraz prognozowanymi opadami deszczu w zlewni: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej spodziewane są dalsze wzrosty (...)

Ostrzeżenie pogodowe...

        Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków przewiduje na obszarze województwa świętokrzyskiego od 2013-04-03 00:00:00 do 2013-04-04 00:00:00 wystąpienie opadów silnych opadów mokrego śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 (...)

Ostrzeżenie pogodowe...

        Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków przewiduje na obszarze województwa świętokrzyskiego od 2013-03-21 18:00:00 do 2013-03-22 18:00:00 wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, a w (...)

Zapraszamy do konsultacji...

        W związku ze zbliżającym się nowym okresem programowania budżetu Unii Europejskiej tj. na lata 2014 - 2020, Wójt Gminy Sadowie zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji oraz otwartej dyskusji mającej na celu (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 26.03.2013 r.

        W dniu 26.03.2013 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Kolejna umowa o dofinansowanie podpisana...

        W dniu 19.03.2013 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta - Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnika - Panią Irenę Nowakowską, podpisała w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW, (...)

Ostrzeżenie pogodowe

        Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków przewiduje na obszarze województwa świętokrzyskiego od 2013-03-14 22:00:00 do 2013-03-15 18:00:00 zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 (...)

Finał Akcji UNICEF "Wszystkie Kolory Świata II" w Sadowiu...

        W dniu 25.02.2013 r. w Sadowiu odbył się uroczysty Finał Akcji "Wszystkie Kolory Świata II", w którym wzięły udział obie placówki przedszkolne prowadzone na terenie Gminy.W imprezie oprócz dzieci i ich (...)

Głosujemy na laleczki UNICEF...

        Zapraszamy do głosowania na laleczki wykonane przez dzieci z przedszkoli w Sadowiu, w ramach akcji UNICEF - "Wszystkie Kolory Świata II" - głosowanie trwa od 25.03.2013 r. do 07.04.2013 r. Nagroda (...)

Zakończyliśmy projekt indywidualizacji...

        Z dniem 31.01.2013 r. zakończyła się realizacja projektu systemowego "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sadowie". W ramach tego działania Gmina Sadowie pozyskała kwotę 59 148,00 zł, która w (...)

Obręczna ma nowego Radnego...

        W dniu 24.02.2013 r. w Wyborach Uzupełniających do Rady Gminy Sadowie, miejscowość Obręczna wybrała nowego Radnego. Został nim Pan Tomasz Rzepka, który zwyciężył stosunkiem głosów 45 do 21 Pana Krzysztofa Szczygła. (...)

Ostrzeżenie dla rolników...

        ARiMR OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI!!!Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma,  opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu ARiMR, w których anonimowy autor zachęca (...)

Informacja - godziny pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sadowiu...

        INFORMACJAOBWODOWA KOMISJANR 1w SADOWIUw dniu wyborówuzupełniających do Rady Gminy Sadowie24 lutego 2013 rokurozpoczyna pracęod godz. 07.00Głosowanie od godz. 08.00 do 22.00 (...)

Gmina Sadowie podpisała umowy o dofinansowanie...

        W dniu 18.02.2013 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta - Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnika - Panią Irenę Nowakowską, podpisała w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW, (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.02.2013 r.

        W dniu 27.02.2013 r. (środa) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

UWAGA - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

        Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków, Starostwo Powiatowe w Opatowie oraz Urząd Gminy w Sadowiu ostrzegają przed Intensywnymi Opadami Śniegu, które mogą wystąpić na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 03.00 2013-02-07 do (...)

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"...

        Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób (...)

Skład Obwodowej Komisji Nr 1 w Sadowiu - wybory uzupełniające - 24.02.2013 r.

        SKŁADObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1w Sadowiu1. Czerwiec Edyta - Przewodnicząca Komisji2. Czelny Aneta - Zastępca Przewodniczącej Komisji3. Cebula Anna - Członek Komisji4. Matkowska Klaudia - Członek Komisji5. Hołody Alina - Członek (...)

Lokalne Centrum Obsługi Inwestora zaprasza...

        INFORMACJE (...)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sadowiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Sadowie zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 r. ...

         (...)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie - numer i granica obwodu wyborczego, siedziba OKW - wybory uzupełniające - 24.02.2013 r.

           OBW I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SADOWIE   z dnia 29 stycznia 2013 r.   w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania utworzonego na terenie Gminy Sadowie oraz (...)

Program edukacji ekonomicznej „Na własne konto” w Gimnazjum w Sadowiu...

        W dniach 14-18 stycznia 2013 roku w gimnazjum w Sadowiu odbywały się zajęcia dla grupy 20 gimnazjalistów w ramach programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto” współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Wsi Polskiej (...)

UWAGA - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

        Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków, Starostwo Powiatowe w Opatowie oraz Urząd Gminy w Sadowiu ostrzegają przed Intensywnymi Opadami Śniegu, które mogą wystąpić na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 00.00 2013-01-21 do (...)

XXI Finał WOŚP w Sadowiu...

        W dniu 13.01.2013 r., po raz kolejny w Sadowiu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gminny Finał odbył się podobnie jak, w latach poprzednich, w sali gimnastycznej ZS w Sadowiu. Organizatorzy przygotowali (...)

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie systemowym...

        POSZUKUJEMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Opatowie realizuje w roku 2013 projekt systemowy pod nazwą: „Chcieć razem, to móc więcej”, w ramach (...)

Stowarzyszenie z Łężyc zaprasza...

        ZAPROSZENIEStowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Wsi z siedzibą w Łężycach 18 a (świetlica wiejska) w ramach realizacji projektu ,,Poznać i pokochać swoją okolicę”zapraszadzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców naszych okolic na imprezę (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 17.01.2013 r.

        W dniu 17.01.2013 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się pierwsza w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie...

         OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY SADOWIE z dnia 03 stycznia 2013 roku.          Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr (...)

Chcesz założyć firmę, lub gospodarstwo agroturystyczne?

        Chcesz założyć firmę lub gospodarstwo agroturystyczne?Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości orazUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zapraszają do udziału w programieGóry Świętokrzyskie naszą przyszłościąW ramach programu prowadzimy nabór do projektu ,,Otwieramy własną firmę”Zapraszamy: rolników, osoby (...)

Bezpłatne szkolenia dla rolników i ich domowników...

        Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach realizuje projekt współfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej o nazwie „Rolniku, zdobądź wiedzę – zmień profesję”. W ramach tego projektu są organizowane bezpłatne szkolenia:- Dekarz z usuwaniem (...)

Nabory wniosków - LGD "Krzemienny Krąg"...

        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: "Małe projekty""Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw""Odnowa i rozwój wsi""Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejw ramach działania „Wdrażanie lokalnych (...)

Zimowy wypoczynek dla 90 dzieci rolników...

        Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę zimowego wypoczynku dla 90 dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowaną z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. I. Termin zimowiska:   17.01.2012  – 26.01. 2012r.II. Miejsce (...)

Jasełka 2012 w SP Biskupice...

        Dnia 17.12.2012 r. w Szkole Podstawowej w Biskupicach odbyły się Jasełka oraz spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości. Uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem pani M. Niedbały i A. Nowak zaprezentowali jasełka (...)

Akcja "Choinka za makulaturę"...

        Aby zapobiec niekontrolowanej i nielegalnej wycince drzewek świerkowych na święta, Nadleśnictwo Łagów zaproponowało szkołom akcję ,,CHOINKA ZA MAKULATURĘ”. Za każde 10 kg makulatury można było otrzymać  pięknego świerka ze szkółki. Uczniowie (...)

Renowacja pomników we Wszechświętych...

        W pierwszych dniach grudnia zakończona została realizacja projektu pn. "Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza znajdującego się przy kościele parafialnym we Wszechświętych". Wnioskodawcą i realizatorem tej inwestycji jest Parafia Rzymsko - Katolicka pw.  (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 28.12.2012 r.

        W dniu 28.12.2012 r. (piątek) o godzinie 12.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się ostatnia w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sadowie, w okręgu wyborczym nr 4...

         (...)

Gabinet Fizjoterapii już czynny...

        Informujemy, że w dniu 10.12.2012 r. rozpoczął swoją działalność Gabinet Fizjoterapii w Sadowiu. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 16.00. Do czasu uzyskania kontraktu z NFZ wszystkie (...)

Mikołaj odwiedził przedszkolaków...

        Jak co roku, w dniu 6 grudnia, tak i tym razem Św. Mikołaj nie zapomniał o przedszkolakach. Dźwigając ogromny wór prezentów dotarł do Sadowia, gdzie spotkał się z podopiecznymi punktu przedszkolnego, (...)

Gimnazjum w Sadowiu weźmie udział w programie "Na własne konto"...

        Miło nam poinformować, że Gimnazjum w Sadowiu weźmie udział w I edycji Programu "Na własne konto". Program jest realizowany przez Fundację "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Found" za pośrednictwem (...)

Montaż "przydomówek" rozpoczęty...

        W ubiegłym tygodniu rozpoczął się montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sadowie". Pierwsze takie urządzenie zostało zamontowane w Jacentowie na posesji (...)

Kolejne inwestycje drogowe zakończone...

        W dniu 21.11.2012 r. miał miejsce odbiór kolejnych w tym roku inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w Gminie Sadowie. Wykonano:odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Porudzie o długości 420 (...)

I JESIENNY PIKNIK SZACHOWY LGD "KRZEMIENNY KRĄG"...

         (Artykuł i galeria pochodzą ze strony www LGD "Krzemienny Krąg")W dniu 10 listopada 2012 r. w Klubie Szachowym "HETMAN" w Ostrowcu Św. rozegrany został (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.11.2012 r.

        W dniu 27.11.2012 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku, zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Urząd Gminy Sadowie będzie nieczynny w dniu 24.12.2012 r.

        Informujemy, że w dniu 24.12.2012 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Sadowiu będzie nieczynny. W tym dniu, na podstawie Zarządzenia nr 120.14.2012 Wójta Gminy Sadowie z dnia 16 listopada 2012 r. ustalony (...)

94 rocznica odzyskania niepodległości...

        W najbliższą niedzielę - 11 listopada w całej Polsce odbędą się uroczyste obchody 94 rocznicy odzyskania niepodległości. W Gminie Sadowie również uczczono pamięć o bohaterach tamtych dni. Delegacja Zespołu Szkół w (...)

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013...

        Zarządzenie nr 0050.31.2012Wójta Gminy Sadowiez dnia 8 listopada 2012 r.w sprawie określenie sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały Rady Gminy w Sadowiu w sprawie (...)

Rusza V edycja programu stypendialnego - PO KL...

        Informujemy, że w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PO KL, ruszyła V edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego” w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia (...)

Stowarzyszenie z Łężyc otrzyma dotację...

        Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Wsi w Łężycach otrzyma dotację na realizację projektu "Poznać i pokochać swoją okolicę".Przedmiotowa dotacja, w wysokości 9 640,00 zł, przyznana będzie w (...)

Przedszkolaki uczestniczą w akcji UNICEF "Wszystkie kolory świata"...

        Informujemy, że oba punkty przedszkolne działające na terenie naszej Gminy przystąpiły do akcji UNICEF - "Wszystkie kolory świata". W Polsce kampanię wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska. Tegoroczna odsłona projektu jest (...)

Odebrano kolejne odcinki dróg...

        W dniu 29.10.2012 r. miał miejsce odbiór kolejnych w tym roku inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w Gminie Sadowie. Odcinki dróg Obręczna - Rżuchów i Zwola Truskolasy wykonano w ramach usuwania (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 05.11.2012 r.

        W dniu 05.11.2012 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji i przyjęcie (...)

Kolejne unijne środki dla Gminy Sadowie...

        Informujemy, że w dniu 17.10.2012 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę nr 1413/11 w sprawie zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2013 rok realizujących projekty systemowe w (...)

Informacja - tlenek węgla

        W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym zamieszczamy poniżej do pobrania informację dotyczącą tlenku węgla (czadu).Informacja do pobrania (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 23.10.2012 r.

        W dniu 23.10.2012 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:1. Otwarcie (...)

Konsultacje społeczne....

        Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie z dnia 10.10.2012 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Rzuchów.ObwieszczenieProjekt uchwałyFormularz uwag (...)

Apel Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie...

         (...)

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

        Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami. Celem kampanii jest dostarczenie informacji na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwrócenie uwagi na korzyści (...)

Uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego - projekt "Wolę Przedszkole!"

        W dniu 04.10.2012 r. (czwartek) na sali gimnastycznej ZS w Sadowiu odbyło się uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego połączone z inauguracją realizacji projektu "Wolę Przedszkole!".Uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu znakomitych gości, a (...)

Dyżur Poselski - Krzysztof Lipiec

        Informujemy, iż w dniu 03.10.2012 r. (środa) w godz. 09.30 - 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu (Sadowie 90a, 27 - 580 Sadowie) odbędzie się dyżur poselski Pana (...)

Świętokrzyska Akademia Sportu - Turniej Piłki Nożnej...

        W ramach programu "Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich", pod tytułem "POPULARYZACJA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY SADOWIE" zorganizowany został Turniej Piłki Nożnej. Rozgrywki odbyły się na boisku sportowym (...)

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŚWIADCZEŃ Z URZĘDU SKARBOWEGO W OPATOWIE O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU, OSIĄGNIĘTYM W ROKU 2011...

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu informuje, że zgodnie z Porozumieniem, zawartym w dniu 12.09.2012 r., między Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Opatowie a Wójtem Gminy Sadowie, może zwracać się o wydanie zaświadczeń (...)

Dzielnicowy u przedszkolaków...

        W dniu 13.09.2012 r. dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, odwiedził wychowanków placówki przedszkolnej w Sadowiu. Spotkanie miało na celu zapoznanie przedszkolaków z właściwym postępowaniem, mającym służyć ich bezpieczeństwu. (...)

Piesza wycieczka mieszkańców Bogusławic do Małoszyc...

         W dniu 09.09.2012 r. odbyła się  piesza wycieczka  mieszkańców Bogusławic do  Małoszyc zorganizowana przez radną Gminy Sadowie Panią Marię Jarosz. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był trzyletni Wiktor, który bez trudu pokonał trasę. Pogoda dopisała (...)

Ogłoszenie - wnioski o stypendia szkolne

        Urząd Gminy w Sadowiu informuje, iż do dnia 15 września 2012 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013. Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sadowiu w (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 26.09.2012 r.

        W dniu 26.09.2012 r. (środa) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w bieżącym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie (...)

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu...

        Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu uruchomił własną stronę internetową, na której zamieszczane będą na bieżąco wszelkie informacje związane z działalnością tej placówki.Strona dostępna jest pod adresem: www.opssadowie.pl (...)

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia fotorelacji z Europejskiego Święta Jabłka - Obrazów 2012...

        Zapraszamy wszystkich do obejrzenia fotorelacji z Europejskiego Święta Jabłka - Obrazów 2012. Informujemy, że w organizowanym w ramach tego przedsięwzięcia turnieju "EuroSołtys" wzięła udział także drużyna z terenu Gminy Sadowie w (...)

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sadowie...

        Miło nam poinformować, że w dniu 04.09.2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Prezes Klubu Sportowego Marol Jacentów - Pan Mariusz Kaczmarski oraz Vice-Prezes Klubu Sportowego Marol Jacentów - Pan (...)

Konsultacje projektów uchwał w sprawie podziału Gminy Sadowie na okręgi wyborcze...

        Konsultacje projektów uchwał w sprawie podziału Gminy Sadowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz podziału Gminy Sadowie na stałe obwody (...)

Turniej Piłki Siatkowej Plażowej 2012

        W dniach 1-2 września na boisku sportowym w Jacentowie odbył się turniej piłki siatkowej plażowej.Pierwszego dnia rozgrywki obejmowały drużyny z kategorii wiekowej do 16 lat. O tytuł najlepszej drużyny walczyło 3 (...)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 r...

        W dniu 03.09.2012 r. w placówkach oświatowych Gminy Sadowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. Oprócz uczniów i nauczycieli wzięli w nim udział zaproszeni goście wraz z Panią Wójt Gminy (...)

Pożegnanie wakacji w Bogusławicach...

        W niedzielę 2 września na placu zabaw odbyło się pożegnanie wakacji zorganizowane przez Radną Gminy Panią Marię Jarosz. W ponad dwugodzinnej zabawie wzięło udział kilkanaścioro dzieci. Nie zabrakło konkursów z nagrodami (...)

Informacja dla przedsiębiorców...

         (...)

Bezpłatne szkolenia dla rolników i ich domowników...

         (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne

        Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz Urząd Gminy w Sadowiu ostrzegają przed silnymi burzami z gradem i porywistym wiatrem na terenie województwa świętokrzyskiego (...)

Spotkanie organizacyjne punktu przedszkolnego - projekt "Wolę Przedszkole!"

        Informujemy, że w dniu 27.08.2012 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00,  GOKiS w Sadowiu odbędzie się spotkanie organizacyjne punktu przedszkolnego, który od dnia 03.09.2012 r. będzie prowadzony w ramach realizacji projektu "Wolę (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 28.08.2012 r.

        W dniu 28.08.2012 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w bieżącym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie (...)

Ogłoszenie o wnioskach na stypendia szkolne...

        Urząd Gminy w Sadowiu informuje, iż do dnia 15 września 2012 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w (...)

Umowa na punkt przedszkolny podpisana...

        W dniu 03.08.2012 r. (piątek), w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro PO KL w Kielcach Wójt Gminy Sadowie - Pani Marzena Urban - Żelazowska oraz Skarbnik Gminy Sadowie - (...)

PUP Opatów informuje o szkoleniach dla osób bezrobotnych...

        Poniżej zamieszczamy do pobrania informację przesłaną przez PUP Opatów dotyczącą naboru wniosków na szkolenia dla osób bezrobotnych.INFORMACJA (...)

Półkolonie letnie 2012 za nami...

        Miesiąc lipiec w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sadowiu upłynął pod znakiem półkolonii. W tym roku odbyły się dwa turnusy - po dwa tygodnie każdy. 2 lipca rozpoczął się pierwszy turnus –  (...)

Lista dzieci - Beneficjentów Projektu "Wolę Przedszkole!"...

        Poniżej zamieszczony został protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru Beneficjentów do udziału w projekcie "Wolę Przedszkole!" realizowanym przez Gminę Sadowie na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju (...)

Kolejne unijne środki dla Gminy Sadowie...

        Gmina Sadowie uczestniczyła w naborze na "małe projekty" organizowanym przez LGD "Krzemienny Krąg" składając trzy wnioski o dofinansowanie realizacji projektów. Miło nam poinformować, że wszystkie otrzymały pozytywną ocenę Rady LGD oraz (...)

Informacje dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków...

        W celu zapoznania mieszkańców z projektem "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sadowie" oraz przykładową oczyszczalnią ścieków, jej sposobem działania i funkcjonowania zamieszczamy poniżej następujące informacje:POŚ - informacje (...)

Informacja o wynikach naboru oraz postępowaniu rekrutacyjnym - projekt "Wolę Przedszkole!"...

        Poniżej zamieszczone zostały ogłoszenia o wynikach naboru oraz postępowaniu rekrutacyjnym dotyczące wolnych stanowisk pracy w projekcie "Wolę Przedszkole!" realizowanym przez Gminę Sadowie na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (...)

Umowa na "przydomówki" podpisana...

        W dniu 20.07.2012 r. w Kielcach Gmina Sadowie (reprezentowana przez Wójta Gminy - Panią Marzenę Urban - Żelazowską oraz Skarbnika Gminy - Panią Irenę Nowakowską) podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, (...)

Miejsce wypoczynku w Bogusławicach otwarte...

        W dniu 18.07.2012 r. w Bogusławicach odbyło się uroczyste otwarcie miejsca wypoczynku. Zorganizowała je Radna tego okręgu - Pani Maria Jarosz, a oprócz niej wzięli w nim udział: Wójt Gminy Sadowie (...)

Rusza remont budynku wielofunkcyjnego w Sadowiu oraz budowa świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...

        W ostatnim czasie rozpoczęła się realizacja dwóch kolejnych inwestycji na terenie Gminy Sadowie. Firma "Vero" z Ćmielowa wykonuje zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku administracyjno - usługowego na niepubliczny (...)

Będzie nowy podział Gminy Sadowie na okręgi wyborcze...

        Zgodnie z art. 419 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zmianami/, w terminie do dnia 01 listopada 2012 r., wynikającym (...)

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy - projekt "Wolę Przedszkole!"

        Poniżej zamieszczone zostały ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w projekcie "Wolę Przedszkole!" realizowanym przez Gminę Sadowie na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach i współfinansowanym (...)

Marek Rzepka Sołtysem Roku 2011 w województwie świętokrzyskim!!!

        Niezmiernie miło nam poinformować, że Pan Marek Rzepka - Sołtys Wsi Obręczna, Gmina Sadowie został wybrany Sołtysem Roku 2011 w województwie świętokrzyskim. Na uwagę zasługuje fakt, że nie jest to pierwsze (...)

Odbiór remontu drogi Zochcin - Łężyce...

        W dniu 03.07.2012 r. dokonano odbioru końcowego kolejnej w bieżącym roku inwestycji w zakresie infrastruktury dróg gminnych. Był to „Remont drogi gminnej nr 003302T Zochcin – Łężyce długości 1900 mb”.Wartość zadania (...)

Rekrutacja do projektu "Wolę Przedszkole!" rozpoczęta...

         W dniu dzisiejszym (tj. 02.07.2012 r.) ruszyła rekrutacja do punktu przedszkolnego w Sadowiu, który rozpocznie swą działalność z dniem 01.09.2012 r. W nowopowstałej placówce znajdzie się miejsce dla 15 dzieci (8 dziewcząt i 7 chłopców). (...)

Ogłoszenie - inwentaryzacja - azbest

        Wójt Gminy Sadowie informuje, że w okresie 09 lipca – 04 sierpnia 2012 roku na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych na (...)

Starosta Opatowski zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu opatowskiego do udziału w programie „Aktywny Samorząd” ...

         W dniu 21 czerwca 2012 roku w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kielcach zostało podpisane Porozumienie dotyczące Programu „Aktywny Samorząd”  - Samorząd Powiatu Opatowskiego w Opatowie reprezentują Starosta - Bogusław Włodarczyk i Wicestarosta - Gustaw (...)

Zakończenie roku szkolnego - III klasa Gimnazjum...

        W dniu 28.06.2012 r. odbyło się uroczyste pożegnanie III klas Gimnazjum w Sadowiu...Odchodzącej w dorosłe życie młodzieży życzymy spełnienia marzeń i planów. Niech każdy dzień będzie dla nich pełen słońca i (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 09.07.2012 r.

        W dniu 09.07.2012 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w bieżącym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie (...)

Festyn "Postaw na Rodzinę" i Dzień Dziecka w Biskupicach...

        W dniu  31.05.2012 r. w Szkole Podstawowej w Biskupicach zrealizowano projekt edukacyjny o tematyce profilaktycznej POSTAW NA RODZINĘ pod hasłem: ,,Rodzino – Trzymaj formę”.Systematycznie w ciągu kilku tygodni zostały omówione na (...)

Kolejna promesa dla naszej gminy...

        W dniu 26.06.2012 r. Wójt Gminy Sadowie - Pani Marzena Urban - Żelazowska odebrała w Kielcach, z rąk Wojewody Świętokrzyskiego - Pani Bożentyny Pałka - Koruby, kolejną w tym roku, promesę (...)

Gimnazjum w Sadowiu najlepsze w powiecie opatowskim...

        Miło nam poinformować, że Gimnazjum w Sadowiu okazało się najlepsze w powiecie opatowskim pod względem wyników egzaminu gimnazjalnego. Uczniom i nauczycielom -  serdecznie gratulujemy. Szczegóły tutaj. (...)

Podsumowanie akcji „Żyj zdrowo na sportowo bez palenia i picia, to droga do sukcesu i dobrego życia”...

        Od maja w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Niemienicach i w Szkole Podstawowej w Sadowiu prowadzona jest akcja „Żyj zdrowo na sportowo bez palenia i picia, to droga do sukcesu i dobrego (...)

Bogusławice w wiosennej szacie...

        Mieszkańcy Bogusławic dbają o wygląd swojej miejscowości. Pod wodzą Radnej - Pani Marii Jarosz zgodnie uporządkowali miejsce swojego zamieszkania. Efekty ich pracy są widoczne gołym okiem. Gratulując zaangażowania zapraszamy do galerii (...)

Akcja „Żyj zdrowo na wesoło” w Niemienicach...

        Od 20.05.2012 r. SOSW w Niemienicach wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sadowiu przeprowadza akcję „Żyj zdrowo na wesoło bez palenia i picia, to droga do sukcesu i zdrowego życia”. W ramach (...)

Polska - Grecja 4:2!!!

        Reprezentacja Piłki Nożnej Polski pokonała drużynę z Grecji 4:2 w rozegranym dzisiaj w Sadowiu meczu!!! Do przerwy wynik wynosił 2:0 dla Polski, po przerwie nasi chłopcy zdobyli jeszcze dwa gole pieczętując (...)

Nowy nabór wniosków w LGD...

         Informujemy, iż nabór wniosków na Działania: "Małe projekty",  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz „Odnowa i rozwój wsi” rozpocznie się 26.06.2012 i potrwa do 11.07.2012 r. Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków oraz inne niezbędne dokumenty zostaną (...)

Konkurs pod nazwą „Questing w Krzemiennym Kręgu”...

         4 czerwca 2012 r. rusza konkurs pod nazwą „Questing w Krzemiennym Kręgu”, którego  organizatorem jest Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”. (...)

Finał Turnieju Tymbarku...

        Tegoroczna edycja turnieju była rekordowa – w rozgrywkach udział wzięło blisko 5000 dziewcząt i chłopców. Eliminacje rozgrywały się w 14 powiatach. W regionie świętokrzyskim zmagania rozpoczęły się 24 kwietnia w Ćmielowie. Nasi (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 12.06.2012 r.

        W dniu 12.06.2012 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w bieżącym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie (...)

Fotorelacja - projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu - 2012 r.

        W sobotę, 31 marca, na terenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej rozpoczęły zajęcia uczestniczki projektu „Aktywną integracją zmieniamy nasza przyszłość”. Projekt systemowy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu, a partnerem jest (...)

Sadowie pobiegło po raz kolejny...

        W dniu 18.05.2012 r. w ramach Ogólnopolskiej Akcji "POLSKA BIEGA 2012" odbył się tradycyjnie bieg na terenie Gminy Sadowie. Bieg rozpoczął się startem spod sali gimnastycznej ZS Sadowiu, następnie uczestnicy mieli (...)

OSP w Sadowiu otrzymało karetkę...

        Ochotnicza Straż Pożarna w Sadowiu otrzymała w ostatnich tygodniach bezpłatnie karetkę ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Dzięki wsparciu Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Pana Kazimierza Kotowskiego (...)

Oddawali krew...

        W dniu 14.05.2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się zbiórka krwi, którą zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (...)

Powstanie punkt przedszkolny w Sadowiu

        Bardzo miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu "Wolę przedszkole!" złożony przez Gminę Sadowie do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach został oceniony pozytywnie, uzyskując 79,5 pkt. Przypominamy, że w (...)

Sukces młodych piłkarzy z Sadowia...

        W dniu 27.04.2012r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadowiu wzięli udział w eliminacjach powiatowych turnieju piłki nożnej 10 - latków „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku w Baćkowicach.Nasi zawodnicy rywalizowali w (...)

Gmina Sadowie otrzyma dotację na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest...

        Miło nam poinformować, że Gmina Sadowie otrzyma dotację, w wysokości 12 000,00 zł na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.Gmina Sadowie, w odpowiedzi na ogłoszony (...)

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie...

        Informujemy, że podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach współpracy Gminy Sadowie ze Stowarzyszeniem "RoSa" oraz GOKiS w Sadowiu, dostępna jest BEZPŁATNA pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie, dla mieszkańców (...)

Kinga Skrok Podwójną Laureatką Gimnazjalnych Konkursów Przedmiotowych 2011/2012...

        W dniu 20.04.2012 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Konkursów Przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród osób wyróżnionych znalazła (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.04.2012 r.

        W dniu 27.04.2012 r. (piątek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu odbędzie się kolejna w bieżącym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie (...)

Bierzemy udział w akcji "POLSKA BIEGA 2012"...

        W majowy weekend 18 - 20 maja 2012 r. Gazeta Wyborcza organizuje już po raz ósmy akcję "POLSKA BIEGA".Także podmioty z terenu Gminy Sadowie postanowiły tradycyjnie dołączyć się do tej inicjatywy (...)

I numer "Kuriera Gminy Sadowie" wydany...

        Informujemy, że został wydany I numer "Kuriera Gminy Sadowie" - bezpłatnego informatora samorządowego. Publikacja w najbliższym czasie, za pośrednictwem Sołtysów poszczególnych miejscowości, trafi do wszystkich mieszkańców Gminy. Można ją również pobrać (...)

Przewodnik po Gminie Sadowie...

        Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie został wydany "Przewodnik po Gminie Sadowie". Jest to pierwsza w historii gminy tego typu publikacja. Przewodnik jest również dostępny do pobrania tutaj. (...)

III Turniej Siatkarski "Spotkajmy się w Krzemiennym Kręgu" - Ćmielów, 31.03.2012 r.

        W sobotę 31 marca na Sali gimnastycznej przy SP Ćmielów odbył się III Turniej Siatkarski „Spotkajmy się w Krzemiennym Kręgu”. Cykliczna impreza, której głównym celem jest integracja społeczności z obszaru działania (...)

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sadowie...

        Rozgrywki odbyły się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sadowiu w dniu 18.03.2012 r. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 (4 drużyny) i open (5 drużyn).Klasyfikacja kategorii (...)

Projekt "Baw się i bądź bezpieczny!"...

        Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przedszkolandia" w Sadowiu przystąpił do realizacji programu UNICEF - "Baw się i bądź bezpieczny".Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków, bowiem najmłodsze dzieci są najczęstszymi ofiarami (...)

Lokalne Forum Animacji Społecznej w Gminie Sadowie...

        Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie na Lokalne Forum Animacji Społecznej w Gminie Sadowie, które odbędzie się w dniu 23.03.2012 r. w GOKiS w Sadowiu od godzinie 11.00. Program:11:00 – 11:15    Rejestracja uczestników11:15 (...)

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu PIT - ów...

        Informujemy, że podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach współpracy Gminy Sadowie ze Stowarzyszeniem "RoSa" oraz GOKiS w Sadowiu, dostępna jest BEZPŁATNA pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (PIT) za rok (...)

Twoja organizacja również może otrzymać 3 tys. zł. ...

        Już od stycznia 2012 r. ruszył projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, (...)

Kolejna promesa dla Gminy Sadowie...

        Promesy dotacyjne na łączną kwotę 30 mln zł wręczyli w dniu 13.03.2012 r. samorządowcom z województwa świętokrzyskiego podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz Wicewojewoda Beata (...)

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sadowie - 04.03.2012 r.

        Turniej odbył się na sali gimnastycznej ZS w Sadowiu w dniu 04.03.2012 r., w godzinach 11.00 - 18.00. W turnieju udział wzięło 27 uczestników, był on przeprowadzony w kategoriach wiekowych: do (...)

Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Sadowie - kategoria open...

        Rozgrywki odbyły się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sadowiu w dniach: 26.02.2012 r. W turnieju udział wzięło 4 drużyny. Klasyfikacja:I miejsce - GOK SadowieII miejsce - MAROL JacentówIII miejsce - (...)

Wysokie lokaty drużyny GOK Sadowie w rozgrywkach Opatowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej...

        Miło nam poinformować, że w zakończonych w minioną sobotę rozgrywkach Opatowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej wysokie lokaty zanotowała drużyna GOK Sadowie. W rozgrywkach ligowych uplasowała się na IV miejscu, natomiast w (...)

Żałoba narodowa w dniach 05-06 marca 2012 r.

        Prezydent RP Bronisław Komorowski ogłosił żałobę narodową po katastrofie kolejowej w Chałupkach pod Szczekocinami.Żałoba narodowa będzie obowiązywać na całym terytorium Polski w dniach 5-6 marca 2012.W czasie żałoby flagi państwowe na (...)

Trwają spotkania wiejskie...

        Od początku roku 2012 trwają coroczne spotkania wiejskie w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Sadowie. Wójt Gminy Sadowie - Marzena Urban - Żelazowska spotyka się z mieszkańcami, aby wspólnie omawiać problemy (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 07.03.2012 r.

        W dniu 07.03.2012 r. (środa) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się kolejna w bieżącym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Kinga otrzyma stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego...

        Informujemy, że w dniu 13.02.2012 r. Komisja Stypendialna Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium i wyłoniła ostateczną listę zdolnych uczniów, którym zostanie przyznane dofinansowanie ze środków (...)

Zapraszamy do udziału w projekcie "Mamy pracujące mamy"...

        Serdecznie zapraszamy kobiety - mamy do udziału w projekcie "Mamy pracujące mamy", który realizowany jest przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych.Seminaria dla kobiet – realizowane w ramach projektu „Mamy pracujące mamy!” na (...)

Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Sadowie - szkoła podstawowa i gimnazjum...

        Rozgrywki odbyły się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sadowiu w dniach: 04.02.2012 r. i 12.02.2012 r. W turnieju szkół podstawowych udział wzięło 6 drużyn. Klasyfikacja:I miejsce - Real CityII miejsce (...)

Trwa akcja odśnieżania dróg...

         W dniu 15 lutego 2012 roku w wyniku intensywnych opadów śniegu oraz silnego wiatru wystąpiły liczne utrudnienia w ruchu komunikacyjnym na drogach gminnych na terenie Gminy Sadowie. Wobec powyższego o godzinie 14.00 Wójt Gminy (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne - 15.02 - 16.02.2012 r.

        Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa w Opatowie oraz Urząd Gminy w Sadowiu ostrzegają:07.30 (15.02.2012 r.) - 07.30 (16.02.2012 r.)SILNE (...)

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych...

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie informuje, iż od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r. w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane są wnioski w ramach realizacji programu (...)

Informacja w sprawie szamba znajdującego się na terenie firmy LUXIONA...

         W związku z zamiarem zamknięcia odpływu ścieków z instalacji kanalizacyjnej obsługującej mieszkańców osiedla w Jacentowie (domki POM) do szamba LUXIONA –  Wójt Gminy w Sadowiu organizuje spotkanie w dniu 30.01.2012 r. (...)

Dopłaty do materiału siewnego 2012 r.

        Od 15 stycznia 2012 r. w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.01.2012 r.

        W dniu 27.01.2012 r. (piątek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się pierwsza w bieżącym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

XX Finał WOŚP w Sadowiu...

        W dniu 08.01.2012 r., po raz kolejny w Sadowiu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gminny Finał odbył się podobnie jak rok temu w sali gimnastycznej ZS w Sadowiu. Organizatorzy przygotowali mnóstwo (...)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi dotycząca zwrotu podatku akcyzowego...

        Urząd Gminy w Sadowiu podaje informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. zwrotu podatku akcyzowego.Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać (...)

Uroczyście na Sesji Rady Gminy Sadowie...

        W dniu 28.12.2011 r. (środa) miała miejsce ostatnia w 2011 r. Sesja Rady Gminy Sadowie. Koniec roku to przeważnie czas podsumowań - tak było i tym razem. W sesji, oprócz Radnych, (...)

Jasełka w Szkole Podstawowej w Biskupicach...

        ,,Bóg się rodzi – zrób miejsce dla miłości”. To hasło spotkania opłatkowego  w naszej szkole, na które  przybyli także zaproszeni goście. M.in. Pani Wójt M. Urban – Żelazowska, p.dyrektor Zespołu Szkół (...)

Bożonarodzeniowe Spotkanie Świąteczne...

        W dniu 17.12.2011 r. (sobota), w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadowiu odbyło się Bożonarodzeniowe Spotkanie Świąteczne, w którym wzięli udział mieszkańcy Gminy oraz jej władze. Jego organizatorami byli: Urząd Gminy w (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 28.12.2011 r...

        W dniu 28.12.2011 r. (środa) o godzinie 12.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się ostatnia w mijającym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do (...)

Sukces Gimnazjum w Sadowiu...

        Dnia 6 grudnia 2011 roku reprezentacja Gimnazjum w Sadowiu odebrała nagrodę w postaci telewizora Sony Bravia za zdobycie  III miejsca w programie „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady" . Organizatorem programu jest Ekologiczny (...)

Lista uzupełniająca na "przydomówki"...

        Urząd Gminy w Sadowiu informuje, że w dniach 01.01 - 31.01.2012 r. prowadzone będą zapisy osób chętnych do budowy na swoich posesjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapisy prowadzone będą w związku z (...)

Lista rankingowa - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej...

        W dniu 7 grudnia 2011 r. uchwałą nr 777/11 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach II naboru wniosków dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i (...)

Odbiory dróg w miejscowościach Ruszków, Ruszkowiec i Czerwona Góra...

        W dniu 10.11.2011 r. dokonano odbiorów kolejnych w bieżącym roku inwestycji w zakresie infrastruktury dróg gminnych. Były to „Remont drogi gminnej nr 003306T Ruszkowiec – Czerwona Góra – Garbacz o długości (...)

Kolejna dotacja dla Gminy Sadowie...

        W dniu 28.11.2011 r. Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka - Koruba zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój" (...)

Uwaga - Czad - cichy zabójca!

        W związku z sezonem grzewczym podajemy poniżej link do informacji związanych z bezpieczeństwem gospodarstw domowych i ochroną ich przed tlenkiem węgla potocznie zwanym "czadem".Czad - cichy zabójca! (...)

Informacja o kredytach preferencyjnych dla rolników...

        Urząd Gminy w Sadowiu informuje, że rolnicy z terenu Gminy Sadowie, którym w wyniku gradobicia oszacowano szkody powyżej 30% mogą zgłaszać się do Banku Spółdzielczego w Sadowiu w sprawie przyznania kredytu (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 25.11.2011 r...

        W dniu 25.11.2011 r. (piątek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:1)    Otwarcie sesji i (...)

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego...

        Rusza IV edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”, w której przewiduje się wypłacenie stypendiów za okres 12 miesięcy w wysokości 3 600,00 zł (tj. 300,00 zł za (...)

Zaproszenie do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012...

        Wójt Gminy Sadowie, na podstawie § 5, ust. 2 Uchwały Rady Gminy Sadowie nr XI/63/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi (...)

Patriotycznie w ZS w Sadowiu...

        11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. W przeddzień tego wielkiego święta w naszej szkole odbyła (...)

Grano i zbierano dla Adama...

        W dniu 05.11.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadowiu odbył się koncert charytatywny połączony ze zbiórką publiczną na rzecz Adama - mieszkańca Gminy Sadowie, dotkniętego chorobą nowotworową.Pomysłodawcami koncertu byli przyjaciele (...)

Pasowanie na Przedszkolaka...

        W dniu 25.10.2011 r. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „PRZEDSZKOLANDIA” w Sadowiu odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka, do którego przystąpiło 20 dzieci. W uroczystości wzięli udział rodzice i zaproszeni goście, wśród nich (...)

Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej...

        Corocznie, w dniu 14 października, w całej Polsce obchodzony jest uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Również w Gminie Sadowie to święto ma zawsze niezwykłą oprawę.W tym roku Akademie w szkołach odbyły się (...)

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne...

         (...)

Odbiór kolejnej inwestycji drogowej...

        W dniu 18.10.2011 r. miał miejsce odbiór kolejnej w tym roku inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w Gminie Sadowie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Zwola o długości 235 mb”. Wartość (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 28.10.2011 r...

         W dniu 28.10.2011 r. (piątek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie (...)

Bezpłante spotkanie informacyjne na temat rozliczania projektów...

          ROZLICZANIE PROJEKTÓW! 26 Października 2011 bezpłatne spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Opatowie (godz. 11.00-14.00). Szkolenie prowadzą konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dotyczy pomocy beneficjentom realizującym projekty współfinansowane przez Unię Europejską (...)

Dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne...

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu informuje, że Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające prawo (...)

Mapa atrakcji turystycznych LGD "Krzemienny Krąg"...

        Poniżej zamieszczamy do pobrania mapę atrakcji turystycznych Lokalnej Grupy Działania "Krzemienny Krąg", do której należy również Gmina Sadowie.Mapa atrakcji turystycznych LGD "Krzemienny Krąg" (...)

Wyniki rekrutacji - projekt "Jadę do pracy!"

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" informuje o wynikach rekrutacji do projektu "Jadę do pracy!". W wymaganym terminie do biura projektu wpłynęło 23 komplety formularzy zgłoszeniowych. Lista podstawowa osób zakwalifikowanych (...)

Przekazanie samochodu dla OSP w Sadowiu - 02.10.2011 r.

        W dniu 02.10.2011 r. w Sadowiu odbyło się uroczyste przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na placu apelowym przed Remizą OSP w Sadowiu, następnie odbył (...)

Rekrutacja do projektu "Jadę do pracy!" trwa nadal...

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" informuje, że rekrutacja do projektu "Jadę do pracy!" trwa nadal.W okresie 23 - 30.09.2011 r. wpłynęło do biura projektu 15 kompletów formularzy zgłoszeniowych, w (...)

Przekazanie samochodu strażackiego dla OSP w Sadowiu - zaproszenie...

        Wójt Gminy Sadowie - mgr Marzena Urban - Żelazowska oraz Komendant Gminny OSP w Sadowiu - mgr Marek Czarnecki serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na uroczystość przekazania samochodu strażackiego dla OSP w (...)

Rekrutacja do projektu "Jadę do pracy!" rozpoczęta...

        Informujemy, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" rozpoczyna rekrutację do projektu "Jadę do pracy!". Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.Dokumenty można składać od dnia 23.09.2011 r. (godzina 09.00) do dnia (...)

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej..

         Zarządzenie Nr 0050.18.2011 Wójta Gminy Sadowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.   Na podstawie art.  182 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy (...)

Głosowanie przez pełnomocnika...

        Wyborca: •    niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. (...)

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych...

        Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.Dla celów głosowania (...)

Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania ...

        Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez (...)

Informacja o godzinach i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sadowie...

        Wójt Gminy informuje, że zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sadowie można dokonywać do 16.09.2011 r. (piątek), w Urzędzie Gminy w Sadowiu, pok. nr 5 - Pani Katarzyna (...)

OSP w Sadowiu otrzymała zestaw ratownictwa przedlekarskiego...

        W dniu 11.09.2011 r. w czasie Dni Województwa Świętokrzyskiego w Baćkowicach, Wójt Gminy Sadowie - mgr Marzena Urban - Żelazowska oraz strażacy z OSP w Sadowiu otrzymali z rąk Członka Zarządu (...)

Odbiór remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruszków...

        W dniu 06.09.2011 r. odbył się odbiór remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w  miejscowości Ruszków. Remont został wykonany przez MPRD Sp. z.o.o w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość zadania wyniosła 72 380,75 (...)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie z dnia 05.09.2011 r.

         (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 15.09.2011 r.

        W dniu 15.09.2011 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia: 1)  Otwarcie sesji i przyjęcie (...)

Bezpłatne konsultacje z języka angielskiego...

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu serdecznie zapraszają dzieci na bezpłatne konsultacje z języka angielskiego. Odbywać się one będą w każdą środę, w godzinach (...)

Ogłoszenie o stypendiach szkolnych...

         OGŁOSZENIE WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE             Urząd Gminy w Sadowiu informuje, iż do dnia 15 września 2011 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012. Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w (...)

Rozbrzmiał pierwszy dzwonek w szkołach Gminy Sadowie...

        1 września to dla wszystkich uczniów czas powrotu do szkoły. W szkołach Gminy Sadowie odbyły się tego dnia uroczyste inauguracje roku szkolnego 2011/2012. Wcześniej uczniowie i nauczyciele wzięli udział w mszach (...)

Wyniki naboru wniosków do Działania "Małe projekty" w LGD Krzemienny Krąg"...

        W dniach 02 i 09.08.2011 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej LGD "Krzemienny Krąg", na którym oceniane były min. wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru do Działania "Małe projekty".Z terenu (...)

Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych...

        Wójt Gminy Sadowie Zarządzeniem Nr 0050.14.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku wyznacza na obszarze Gminy Sadowie tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach jako miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i (...)

Kolejny projekt RoSy...

        Miło nam poinformować, że kolejny wniosek o dofinansowanie złożony przez Stowarzyszenie "RoSa" do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro PO KL został wysoko oceniony. Tym razem dotyczy on realizacji projektu "Jadę (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 11.08.2011 r.

        W dniu 11.08.2011 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:1)  Otwarcie sesji i (...)

Puchar Wójta Gminy Sadowie - piłka nożna - kategoria open - 24.07.2011 r.

        Rozgrywki odbyły się na boisku sportowym w Jacentowie w dniu 24.07.2011 r. w kategorii OPEN. W turnieju udział wzięło 4 drużyny. Po zakończeniu rozgrywek rozdano dyplomy, puchary i nagrody, które wręczyła (...)

Kolejna promesa dla Sadowia...

        W dniu 21.07.2011 r. w Sandomierzu Wójt Gminy Sadowie - Pani Marzena Urban - Żelazowska odebrała z rąk Ministra MSWiA - Pana Jerzego Millera i Wojewody Świętokrzyskiego - Pani Bożentyny Pałki (...)

Gmina Sadowie w projekcie „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"...

        Gmina Sadowie uczestniczy w projekcie „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST".Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 (...)

Ostrzeżenie metereologiczne...

        Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Odział w Krakowie ostrzega przed wystąpieniem gwałtownych burz na terenie całego województwa świętokrzyskiego w okresie od 13.00 w dniu 20.07.2011 r. do 02.00 w dniu (...)

Ostrzeżenie metereologiczne

        Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Odział w Krakowie ostrzega przed wystąpieniem gwałtownych burz na terenie całego województwa świętokrzyskiego w okresie od 13.00 do 22.00 w dniu 19.07.2011 r. W czasie (...)

XVII Zjazd Sołtysów w Wąchocku...

        W dniach 25 - 26.06.2011 r. w Wąchocku odbył się XVII Zjazd Sołtysów połączony z dorocznym turniejem sołtysów. Obrady dorocznego Zjazdu Sołtysów w Wąchocku rozpoczęły się od wręczenia wyróżnień w konkursie (...)

Konkurs wędkarski w Bogusławicach...

        W dniu 10.07.2011 r. na zbiorniku wodnym w Bogusławicach odbył się Konkurs Wędkarski o Puchar Wójta Gminy Sadowie. Organizatorami imprezy była Radna Gminy Sadowie - Pani Maria Jarosz, Koło Wędkarskie w (...)

Ostrzeżenie meteorologiczne...

        Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Odział w Krakowie ostrzega przed wystąpieniem gwałtownych burz na terenie całego województwa świętokrzyskiego w okresie od 12.00 do 21.00 w dniu 15.07.2011 r. W czasie (...)

Mecz piłki nożnej KLASA A : KLASA B...

        W rozegranym na stadionie PIASTA w Osieku meczu piłki nożnej, w którym zmierzyły się reprezentacje KLASY A i KLASY B naszego województwa padł sprawiedliwy remis 1:1. Miło nam poinformować, że strzelcem (...)

Społeczna praca mieszkańców na placu zabaw w Jacentowie...

        Aktywni mieszkańcy osiedla w Jacentowie postanowili zadbać o teren swojej miejscowości. Własnymi siłami wyremontowali i odświeżyli część urządzeń na placu zabaw, poprawione zostało również jego ogrodzenie.Wykonana społecznie praca sprawiła, że centrum (...)

Zakończenie projektu „Równajmy szanse – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze szkół Gminy Sadowie"...

        Dzwonek kończący rok szkolny był także symbolicznym dzwonkiem obwieszczającym zakończenie projektu „Równajmy szanse …” 25 i 27 czerwca 2011 uczniowie uczestniczyli jeszcze w zajęciach wyjazdowych  w Kielcach i sportowych w Ostrowcu (...)

Spis Kontrolny...

        W dniach do 1 do 11 lipca 2011 r. w wylosowanych mieszkaniach zostanie zrealizowany spis kontrolny. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, poprawności (...)

Od 01.07.2011 r. Gmina Sadowie w SISMS.pl...

        O awariach, utrudnieniach w ruchu, a przede wszystkim o sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu będą w ciągu kilkunastu sekund informowani wszyscy mieszkańcy Gminy Sadowie, którzy zarejestrują się od 01.07.2011 r. (...)

Gimnazjaliści z Gminy Sadowie najlepsi w powiecie!!!

        Miło nam poinformować, że Gimnazjaliści z naszej gminy okazali się najlepsi w powiecie w tegorocznym egzaminie.Informacja ze strony WWW Echa Dnia. (...)

Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2012-2015...

         OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sadowie   w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zasadach zgłaszania Radzie Gminy Sadowie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie i do Sądu Rejonowego w Sandomierzu.               Na podstawie art. 160 § (...)

Reprezentanci Gminy Sadowie uczestniczyli w Turnieju Firmy TYMBARK...

        W dniach 08.06 i 15.06.2011 r. Reprezentanci Gminy Sadowie uczestniczyli w rozgrywkach Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku".Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” to (...)

IV Polski Kongres Odnowy Wsi...

        Od 9 do 11 czerwca 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej samorządowcy i działacze społeczni spotkali się w ramach IV Polskiego Kongresu Odnowy Wsi. Podczas trzech dni uczestnicy zjazdu (...)

SP Biskupice z Certyfikatem za Jodłę Papieską...

        W Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w dniu 13 czerwca 2011 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu ,, Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II” oraz wręczenie Certyfikatów Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Świętokrzyski (...)

"JuraPark" za darmo dla mieszkańców LGD "Krzemienny Krąg"...

         Przypominamy o akcji JuraParku Bałtów skierowanej do wszystkich mieszkańców "Krzemiennego Kręgu" polegającej na możliwości nieodpłatnego zwiedzania JuraParku.W dniach 13 - 19 czerwiec 2011 r. szczególnie zapraszamy wycieczki szkolne, ponieważ w tym (...)

Puchar Wójta Gminy Sadowie - piłka nożna - gimnazjum - 11.06.2011 r.

        Rozgrywki odbyły się na boisku sportowym przy ZS w Sadowiu w dniu 11.06.2011 r. w kategorii Gimnazjum. W turnieju udział wzięło 6 drużyn. Po zakończeniu rozgrywek rozdano dyplomy, puchary i nagrody. (...)

"Krzemienny Krąg" na wyjeździe szkoleniowym w "Naszyjniku Północy"...

        W dniach 26 - 28 maja 2011 roku członkowie organów statutowych, pracownicy  oraz mieszkańcy obszaru LGD „Krzemienny Krąg” wspólnie wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym do Fundacji „Naszyjnik Północy”, której siedziba mieści (...)

Nabór wniosków do LGD "Krzemienny Krąg"...

        Informujemy, że nabór wniosków na Działania: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" rozpocznie się 15.07.2011 i potrwa do 29.07.2011 r. Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków (...)

Protokół odbioru końcowego remontu drogi...

        W dniu 13.06.2011 r. odbył się odbiór końcowy zadania "Remont drogi powiatowej nr 0698T Obręczna - Drzenkowice - do dr. woj. Nr 755 w m. Grocholice" o długości 0,343 km i (...)

Wybory ławników na lata 2012 - 2015...

        Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. Prezydent RP podpisał zmianę przepisów o ławnikach sądowych.Informujemy, że zmianie uległy przepisy (...)

Puchar Wójta Gminy Sadowie - piłka nożna - szkoły podstawowe - 04.06.2011 r.

        Rozgrywki odbyły się na boisku sportowym przy ZS w Sadowiu w dniu 04.06.2011 r. w kategorii Szkoła Podstawowa. W turnieju udział wzięło 3 drużyny. Po zakończeniu rozgrywek rozdano dyplomy, puchary i (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 22.06.2011 r.

        W dniu 22.06.2011 r. (środa) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Proponowany porządek posiedzenia: 1)     Otwarcie sesji i przyjęcie (...)

Sposób głosowania na lokalizację placu zabaw w Biskupicach...

        Poniżej podajemy link, za pomocą którego można oddawać głosy na lokalizację placu zabaw w Biskupicach. Za wszystkie oddane głosy z góry dziękujemy.http://www.100latnivea.pl/glosowanieChcesz zagłosować na plac zabaw?Zarejestruj sięZaloguję sięWybierz lokalizacjęZagłosuj (...)

Gmina Sadowie przystąpiła do Konkursu Super Samorząd 2011 w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór...

        Gmina Sadowie i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" przystąpiły do konkursu "Super Samorząd 2011" organizowanego w ramach akcji "Masz Głos, Masz Wybór". Organizatorami konkursu są Fundacja im. Stefana Batorego (...)

Prorodzinna zabawa w Biskupicach...

        Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Biskupicach był okazją do bardzo miłego spotkania o charakterze prorodzinnym. W taki sposób postanowiono w tym roku uczcić Dzień Matki i Dzień Dziecka. Wśród licznie (...)

Grasroots Day w Sadowiu...

        W dniu 25.05.2011 r. na boisku sportowym przy ZS w Sadowiu odbył się Turniej Piłki Nożnej organizowany w ramach "UEFA Grasroots Day 2011". Otwarcia Turnieju dokonali: Sekretarz Gminy Sadowie - Pani (...)

Umowa podpisana...

        W dniu 31.05.2011 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta - mgr Marzenę Urban - Żelazowską i Skarbnika - inż. Irenę Nowakowską podpisała z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. (...)

Głosujmy na Biskupice...

        Gmina Sadowie przystąpiła do konkursu organizowanego przez firmę NIVEA z okazji jubileuszu 100-lecia marki NIVEA. Na tę okoliczność firma wybuduje 100 placów zabaw na terenie kraju (2 wzorcowe na terenie Gliwic (...)

Zapraszamy na UEFA Grassroots Day w Sadowiu...

        Organizatorzy: Gmina Sadowie, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa", ZS w Sadowiu. GOK w Sadowiu, KS "MAROL" Jacentów oraz SOSW Niemienice zapraszają serdecznie na UEFA Grassroots Day, który odbędzie się (...)

Uczestniczyliśmy w spotkaniu konsultacyjnym projektu "Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi"...

        W dniu 18.05.2011 r. w Sandomierzu odbyło się spotkanie konsultacyjne realizowane w ramach projektu "Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi". Uczestniczyli w nim również przedstawiciele naszej Gminy: Pani Marzena Urban (...)

Miejsce zbiórki książek w akcji "dlaLitwy.pl"...

        Wójt Gminy Sadowie, w porozumieniu z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadowiu informuje, że miejsce zbiórki książek w akcji "dlaLitwy.pl" w okresie 18 - 23.05.2011 r. jest Gminna Biblioteka Publiczna w (...)

Sadowie pobiegło...

        W dniu 13.05.2011 r. w ramach Ogólnopolskiej Akcji "POLSKA BIEGA" odbył się również bieg na terenie Gminy Sadowie. Bieg rozpoczął się startem spod sali gimnastycznej ZS Sadowiu, następnie uczestnicy mieli do (...)

Wolne miejsca w punkcie przedszkolnym...

        Przypominamy, że Stowarzyszenia "RoSa" posiada ciągle wolne miejsca (obecnie trzy) prowadzonym przez siebie Punkcie Przedszkolnym "PRZEDSZKOLANDIA". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panem Piotrem Wójtowiczem - Menagerem Punktu Przedszkolnego - (...)

Zapraszamy na Dzień Matki z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sadowiu...

         (...)

Gmina Sadowie bierze udział w akcji "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA"...

        Gmina Sadowie bierze udział w akcji "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA". Z okazji 100. jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w (...)

Gmina Sadowie podpisała umowę o dofinansowanie kolejnego projektu unijnego...

        W dniu 11.05.2011 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta - mgr Marzenę Urban - Żelazowską i Skarbnika - inż. Irenę Nowakowską podpisała z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. (...)

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 19.05.2011 r.

        W dniu 19.05.2011 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:1)    Otwarcie sesji i (...)

dlaLitwy.pl - świętokrzyska akcja pomocy dla Polaków mieszkających na Litwie...

        Między 16 a 22 maja, na terenie naszego województwa jest organizowana akcja pod tytułem „dlaLitwy.pl”. Jej celem jest zebranie jak największej ilości książek napisanych po polsku z przeznaczeniem do polskich bibliotek (...)

Bierzemy udział w akcji "POLSKA BIEGA 2011"...

        W majowy weekend 13 - 15 maja 2011 r. Gazeta Wyborcza organizuje już po raz siódmy akcję "POLSKA BIEGA 2011".Również podmioty z terenu Gminy Sadowie postanowiły ponownie dołączyć się do tej (...)

Majowa lekcja historii w SP Biskupice...

        Konstytucja 3 Maja jest ważnym momentem w historii naszego narodu. Aby młode pokolenie wiedziało coś więcej na ten temat, a samo Święto uchwalenia Konstytucji nie kojarzyło się tylko z dniem wolnym (...)

Żywe Pomniki Beatyfikacji Jana Pawła II - SP Biskupice - 29.04.2011 r.

        W dniu 29.04.2011 r. o godzinie 12.oo,w Szkole Podstawowej w Biskupicach odbyło się niecodzienne spotkanie, upamiętniające uroczystość beatyfikacji Naszego Wspaniałego Rodaka - Jana Pawła II. Dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia, szkoła (...)

Zapraszamy na spotkanie dotyczące problematyki zatrudniania osób w gospodarstwach rolnych...

        STAROSTA OPATOWSKIOKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KIELCACHWÓJT GMINY SADOWIEZAPRASZAJĄWszystkich zainteresowanych rolników i przedsiębiorców rolnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 12.05.2011 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (...)

Zapraszamy na spotkanie ogranizacyjne punktu przedszkolnego...

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" zaprasza Rodziców/Opiekunów dzieci zapisanych do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "PRZEDSZKOLANDIA" w Sadowiu na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 04.05.2011 r. (środa) o godzinie (...)

Uroczystość z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadowiu...

        Dnia 29 kwietnia 2011 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji beatyfikacji  papieża Jana  Pawła II.  "Wyjątkowy pontyfikat" - pod takim hasłem młodzież gimnazjum zaprezentowała montaż słowno - muzyczny. (...)

Nabór do punktu przedszkolnego zostaje przedłużony...

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" informuje, że nabór do punktu przedszkolnego w Sadowiu zostaje przedłużony do dnia 02.05.2011 r. (godz. 14.00) ze względu na niedostateczną liczbę osób chętnych (12 (...)

Misterium w ZS w Sadowiu...

        W dniu 20.04.2011 r. w ZS w Sadowiu odbyło się tradycyjne spotkanie związane tematycznie ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. W tym roku miało ono postać Misterium Męki Pańskiej. Uczniowie wcielili się (...)

X Tydzień Kultury Ekologicznej...

        Hasłem przewodnim  X Tygodnia Kultury Ekologicznej obchodzonym w Szkole Podstawowej w Biskupicach było ,,Las całkiem blisko nas”. O randze tematu świadczy  fakt, iż ONZ ogłosiła rok 2011 – Międzynarodowym Rokiem Lasów. (...)

Porządki w Bogusławicach...

        Aktywni mieszkańcy Bogusławic postanowili zadbać o teren swojej miejscowości. Pod wodzą Radnej Gminnej - Pani Marii Jarosz uporządkowali gruntownie otoczenie zbiornika wodnego i bloków mieszkalnych. Własnymi siłami wyremontowany został również przystanek (...)

Zbiórka publiczna na rzecz pomocy dzieciom, tragicznie zmarłych Państwa Chyców z Truskolas...

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”, działając na podstawie Decyzji Starosty Opatowskiego nr 1/2011 z dnia 21.04.2011 r.  udzielającej pozwolenia, zaprasza wszystkich ludzi dobrego serca do udziału w zbiórce publicznej (...)

Nabór do punktu przedszkolnego rozpoczęty...

        STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY SADOWIE „RoSa”  JAKO ORGAN PROWADZĄCYNIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ‘PRZEDSZKOLANDIA” W SADOWIUOGŁASZA ZAPISY DZIECI NA ROK 2011FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIAKOMPLET DOKUMENTÓW (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, KSEROKOPIE DOWODÓW OSOBISTYCH OBOJGA RODZICÓW, (...)

Wyjazd do Ożarowa w ramach projektu „Równajmy szanse..."...

        W dniu 7 kwietnia 2011 r. uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach, biorący udział w projekcie „Równajmy szanse …” wyjechały do Domu Kultury w Ożarowie. Dzieci z grup teatralnej, (...)

Zapraszamy do udziału w projekcie...

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” i Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu serdecznie zapraszają Gimnazjalistów z terenu Gminy Sadowie, do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie pn. „Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie…”, który (...)

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie...

        Z przyjemnością informujemy, że do dnia 15.05.2011 r. prowadzona jest bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Pomoc świadczona jest w każdy wtorek i czwartek, w godzinach 08.00 - 14.00 (...)

XIX Tydzień Kultury Języka...

        W Zespole Szkół w Sadowiu odbył się Tydzień Kultury Języka Polskiego. Impreza ta na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości szkolnych. Z tej okazji nauczycielki języka polskiego - Wioletta Zawada, Małgorzata (...)

Informacja na temat Wyborów do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej...

        Informujemy, iż w związku z przedłużającym się remontem wewnętrznym budynku Gminnego Ośrodka Kultury wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej odbędą się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sadowiu. (...)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

        Wójt Gminy Sadowie informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie przez okres 21 dni, począwszy od dnia 04.04.2011 r. (poniedziałek) zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz (...)

Uczestniczyliśmy w II Turnieju Piłki Siatkowej LGD "Krzemienny Krąg"...

        (Artykuł cytowany za stroną WWW LGD "Krzemienny Krąg")W dniu 26 marca 2011 roku już po raz drugi odbył się Turniej Piłki Siatkowej w ramach Pikniku Sportowego Integrującego Mieszkańców Obszaru (...)

Zapraszamy na Spotkanie Informacyjne o Funduszach Europejskich...

        Gmina Sadowie oraz Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kielcach zapraszają serdecznie wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje poruszające temat możliwości pozyskiwania środków pochodzących z funduszy UE. Odbędą się one:16.05.2011 r. (...)

Nowe godziny pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadowiu...

        Informujemy, że od dnia 04.04.2011 r. (poniedziałek) Gminna Biblioteka Publiczna w Sadowiu czynna będzie w następujących godzinach:poniedziałek: 07.30 - 18.00wtorek: 08.00 - 16.00środa: 07.30 - 18.00czwartek: 08.00 - 16.00piątek: 07.30 - (...)

Umowa na kolejny "unijny" projekt podpisana...

        W dniu 28.03.2011 r. (poniedziałek), w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro PO KL w Kielcach Wójt Gminy Sadowie - Pani Marzena Urban - Żelazowska oraz Skarbnik Gminy Sadowie - (...)

Uwaga - Pilna informacja Prezesa GUS...

        Pod poniższym linkiem zamieszczamy pilną informację Prezesa GUS dotyczącą Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 r.Informacja Prezesa GUS (...)

UWAGA - ZMIANA MIEJSCA SESJI W DNIU 29.03.2011 R.

        Informujemy, że w związku z przedłużającym się remontem wewnętrznym budynku GOK w Sadowiu, najbliższa Sesja Rady Gminy w Sadowiu odbędzie się w sali nr 113 ZS w Sadowiu. Termin nie ulega (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 29.03.2011 r.

        W dniu 29.03.2011 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:1)    Otwarcie sesji i (...)

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy...

        Informujemy, że począwszy od dnia 18.03.2011 r. (piątek) ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Gminy w Sadowiu. Urząd będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 07.00 - 15.00, natomiast w piątki, (...)

"RoSa" zaprasza na Walne Zebranie Członków...

        Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" zaprasza członków na Walne Wyborcze Zebranie CzłonkówMiejsceŚwietlica GOK w SadowiuTermin I 25.03.2011 r.godz. 17.00II Termin 25.03.2011 r.godz. 18.00Porządek obrad:   1. Rejestracja członków.   2. Powitanie (...)

Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich o Puchar Wójta Gminy Sadowie - kat. open

        W dniu 14.03.2011 r. (poniedziałek), w hali sportowej ZS w Sadowiu odbyły się rozgrywki piłki siatkowej drużyn amatorskich o Puchar Wójta Gminy Sadowie w kategorii open. W rozgrywkach wzięło udział 4 (...)

Turniej Wiedzy Pożarniczej...

        W dniu 14.03.2011 r. w gminie Sadowie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".Na szczeblu gminnym turnieju udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół w Sadowiu i Szkoły Podstawowej w Biskupicach.  (...)

Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich o Puchar Wójta Gminy Sadowie - kat. do lat 16

        W dniu 13.03.2011 r. (niedziela), w hali sportowej ZS w Sadowiu odbyły się rozgrywki piłki siatkowej drużyn amatorskich o Puchar Wójta Gminy Sadowie w kategorii do lat 16. W rozgrywkach wzięło (...)

Dzień Kobiet w GOK w Sadowiu...

        W dniu 08.03.2011 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Licznie przybyłe Panie powitał Dyrektor GOK - Pan Marek Czarnecki. Wśród (...)

Dzień Kobiet w ZS Sadowie...

        8 marca w Zespole Szkół w Sadowiu o godz. 11.00 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet, której towarzyszyło hasło " Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się (...)

Dzień Kobiet w SP Biskupice...

        ,,Kobieto, królowo, szatanie, aniele,Motylu, głazie, kwiecie,Duchu z niebios w ludzkim ciele,Nie ze świata, a na świecie… ‘’8 marca to miła okazja, aby  kobietom w dniu Ich święta składać życzenia i obdarowywać  (...)

Radosna Szkoła w Biskupicach...

        W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” gmina Sadowie otrzymała w 2010 roku wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Biskupicach. Dzięki temu udało się stworzyć odpowiednie warunki do (...)

Zapisy na "przydomówki"...

        Urząd Gminy w Sadowiu informuje, że zapisy osób zainteresowanych montażem przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu unijnego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), którego realizacja planowana jest przez (...)

Zapraszamy na VII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sadowie...

         (...)

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na imprezę z okazji Dnia Kobiet...

        Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu serdecznie zaprasza wszystkie Panie - małe i duże, na imprezę z okazji Dnia Kobiet, która odbędzie się w świetlicy GOK, w dniu 08.03.2011 r. o godzinie (...)

Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu będzie nieczynny...

        Informujemy, że począwszy od dnia 25.02.2011 r. (piątek), aż do odwołania nieczynny będzie Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu. Spowodowane to jest remontem wewnętrznym budynku, a co za tym idzie względami bezpieczeństwa. (...)

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych zaprasza na seminarium...

        Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych zaprasza na 2 - dniowe seminarium nt. "Zarządzanie firmą równych szans", w ramach realizacji projektu "Świętokrzyska Firma Równych Szans", które odbędzie się w dniach 3-4 marca 2011 (...)

Wybory do Izb Rolniczych...

        Urząd Gminy w Sadowiu uprzejmie informuje, iż Krajowa Rada Izb Rolniczych na dzień 3 kwietnia 2011 roku (niedziela) zarządziła wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym również do Świętokrzyskiej Izby (...)

Co dalej z punktem przedszkolnym?

        Informujemy, że w dniu 21.02.2011 r. Rada Gminy w Sadowiu uchwaliła budżet na rok 2011. Równocześnie została podjęta Uchwała nr 5/21/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu (...)

Uczestnicy projektu „Równajmy szanse …” z wizytą na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym UJK w Kielcach...

        W sobotę 19 lutego 2011 roku grupa 35 uczestników projektu „Równajmy szanse – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze szkół gminy Sadowie” gościło w Kielcach, w Instytucie Fizyki. Uczniowie gimnazjum w (...)

Bal Karnawałowy w Gminnym Ośrodku Kultury - 10.02.2011 r.

        W dniu 10.02.2011 r. (czwartek) w świetlicy GOK w Sadowiu odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Na ponad 3 godziny sala balowa wypełniła się kolorowo przebranymi postaciami - nie zabrakło czarownic, (...)

Rozstrzygnięto Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Sadowie - kategoria open...

        W dniu 20.02.2011 r. (niedziela) na hali ZS w Sadowiu odbył się kolejny Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Sadowie. Tym razem rozgrywki były prowadzone w kategorii "open". W turnieju (...)

Gmina Sadowie podpisała porozumienia o współpracy...

        21.01.2011 r. Gmina Sadowie, reprezentowana przez Wójta - Panią Marzenę Urban - Żelazowską podpisała porozumienie o współpracy przy realizacji projektu systemowego "Decydujmy razem", który realizowany jest przez Stowarzyszenie CAL, w Priorytetu (...)

Sadowie w Katalogu Dobrych Praktyk Stowarzyszenia CAL...

        Niezmiernie miło nam poinformować, że w Katalogu Dobrych Praktyk Stowarzyszenia CAL znalazł się tekst poświęcony Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa". Serdecznie zapraszamy do lektury katalogu (tekst o "RoSie" znajduję (...)

Uwaga - zestawienie 20 sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami...

        W związku z różnorodnością sprawozdań, które należy przedkładać marszałkom województw, zamieszczamy poniżej zestawienie 20 sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami.Z uwagi na fakt, iż nieprzedkładanie oraz nieterminowe składanie niektórych sprawozdań wiąże się z (...)

Informacja - dyżury Spec. ds. lasów niepaństwowych

        Urząd Gminy w Sadowiu informuje, że w każdy drugi czwartek miesiąca, w godzinach 09.00 - 11.00 w siedzibie tutejszego Urzędu, pokój nr 3, interesantów przyjmuje Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych - Pan (...)

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sadowie - 13.02.2011 r.

        W dniu 13.02.2011 r. (niedziela) na Hali Sportowej ZS w Sadowiu odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sadowie. W sumie udział w turnieju wzięło udział 27 uczestników. (...)

Atrakcyjne ferie zimowe 2011 r. w SP Biskupice...

        Na czas ferii zimowych w Szkole Podstawowej  Biskupice zaplanowano kilka imprez dla dzieci.  Główną atrakcją była zabawa karnawałowa, na której licznie bawiły się dzieciaki i młodzież okolicznych miejscowości. Zabawę poprowadził zespół (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 21.02.2011 r.

        W dniu 21.02.2011 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:1)    Otwarcie sesji i (...)

Zapraszamy na kolejny Turniej Piłki Nożnej Halowej...

        Zapraszamy na kolejny Turniej Piłki Nożnej Halowej "O Puchar Wójta Gminy Sadowie". Tym razem będą to rozgrywki w kategorii "OPEN". Szczegóły dostępne są tutaj. (...)

Zwycięski MAROL z Pucharem Starosty...

        Z przyjemnością podajemy informację ze strony WWW Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej:"Korzystając z  zimowej przerwy w rozgrywkach ligowych Podokręg Sandomierz ŚZPN zorganizował cykl turniejów halowych w piłkę nożną nad którymi patronat objął (...)

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (PIT-Y)...

        Z przyjemnością informujemy, że, w ramach porozumienia Gminy Sadowie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa", dostępna będzie BEZPŁATNA pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (PIT-Y), dla mieszkańców Gminy Sadowie.Pomoc (...)

Zapraszamy na Bal Karnawałowy...

        Serdecznie zapraszamy na Bal Karnawałowy... (...)

Bezpłatne Porady Prawne dla mieszkańców Gminy Sadowie...

        Gmina Sadowie i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" informują, że począwszy, od dnia 14.02.2011 r. będzie możliwość korzystania z Bezpłatnych Porad Prawnych przez mieszkańców Gminy Sadowie.Porady będą udzielane w (...)

Promesa z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych...

        W dniu 07.02.2011 r. w Kielcach, Skarbnik Gminy Sadowie - Pani Irena Nowakowska odebrała Promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczącą zadania "Remont drogi gminnej Wszechświęte - Grocholice". Zadanie to będzie (...)

Cykl "Zwykli - niezwykli"...

        Informujemy, że począwszy od 14.02.2011 r., systematycznie na stronie WWW Gminy Sadowie pojawiać się będą artykuły z cyklu "Zwykli - niezwykli". Będą one prezentować ciekawe osoby mieszkające, bądź działające na terenie (...)

Zabawa Karnawałowa w SOSW w Niemienicach - 27.01.2011 r.

        W dniu 27.01.2011 r. w SOSW w Niemienicach odbyła się Zabawa Karnawałowa. Zgromadziła ona licznie: podopiecznych, wychowanków, kadrę, rodziców i przyjaciół ośrodka, przedstawicieli Stowarzyszenia "RoSa". W spotkaniu uczestniczyła również Pani Wójt (...)

Rozgrywki piłki nożnej halowej drużyn amatorskich o Puchar Wójta Gminy Sadowie - 22,29.01.2011 r.

        W dniach 22 i 29.01.2011 r. odbyły się Rozgrywki piłki nożnej halowej drużyn amatorskich o Puchar Wójta Gminy Sadowie. 22.01. mecze rozgrywała kategoria szkół podstawowych, tydzień później odbyły się rozgrywki gimnazjum. (...)

Zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego...

        Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w "Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sadowie". Szczegółowe informacje dostępne są tutaj. (...)

Informacje o Sadowiu w grudniowym Biuletynie Wydarzeń Krajowej Sieci Grup Partnerskich...

        Miło nam poinformować, że w kolejnym już numerze "Biuletynu Wydarzeń Krajowej Sieci Grup Partnerskich" znalazły się informacje dotyczące naszej Gminy, a konkretnie przedszkolaków z punktu w Sadowiu. Serdecznie zapraszamy do lektury (...)

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu

         (...)

Wniosek "RoSy" wysoko oceniony...

        Niezmiernie miło nam poinformować, że złożony przez Stowarzyszenie  Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie..." został wysoko oceniony.Wniosek został złożony do Działania 9.5 (...)

Dzień Babci i Dziadka w SP Biskupice...

        Co roku, w styczniu swoje święto obchodzą osoby bardzo ważne w życiu każdego z nas – Babcie i Dziadkowie. Z tej okazji w piątek 21 stycznia w Szkole Podstawowej w Biskupicach (...)

Zapraszamy na eliminacje do programu "Jaka to melodia?"...

        Szanowni Państwo zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców powiatu opatowskiego, których pasją jest muzyka, jak i chęć przeżycia przygody przed kamerą na eliminacje do programu "Turniej Miast - Jaka to melodia?".Eliminacje przeprowadzone zostaną (...)

Spotkanie kończące projekt "Przedszkolem czas zacząć..."- 24.01.2011 r.

        W dniu 24.01.2011 r. na Hali Sportowej ZS w Sadowiu odbyło się uroczyste spotkanie kończące realizację projektu "Przedszkolem czas zacząć...".W spotkaniu udział wzięli: Rodzice, dzieci - beneficjenci projektu, Kadra Zarządzająca Projektem (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 28.01.2011 r.

        W dniu 28.01.2011 r. (piątek) o godzinie 13.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:Otwarcie sesji i przyjęcie porządku (...)

Harmonogram zebrań wiejskich w związku z wyborem Sołtysa i Rady Sołeckiej, przeprowadzonych w dniach 07.02. - 11.03.2011 r.

        Poniżej do pobrania "Harmonogram zebrań wiejskich w związku z wyborem Sołtysa i Rady Sołeckiej, przeprowadzonych w dniach 07.02. - 11.03.2011 r." (...)

Laboratorium Animacji Społecznej Stowarzyszenia LGD "Krzemienny Krąg"...

        W dniu 21.01.2011 r. (piątek), w Hotelu "Magnat" (Jacentów, Gmina Sadowie) odbyło się  Laboratorium Animacji Społecznej Stowarzyszenia LGD "Krzemienny Krąg". Laboratorium było kolejnym elementem realizacji projektu "Decydujmy Razem", w którym uczestniczy (...)

Informacje o ilości zebranych pieniędzy w ramach WOŚP...

        Informujemy, że w ramach 19 Finału WOŚP (09.01.2011 r.) na terenie Gminy Sadowie zostały zebrane następujące kwoty:2 684,85 zł (9 puszek) - dla sztabu w Ostrowcu Świętokrzyskim2 047,54 zł (5 puszek) (...)

UWAGA - ZMIANY ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE GMINY (TELEFONY WEWNĘTRZNE I POKOJE)

        W dniu 12.01.2011 r. w Urzędzie Gminy w Sadowiu nastąpiły zmiany organizacyjne mające na celu poprawienie poziomu obsługi interesantów. Ośrodek Pomocy Społecznej został przeniesiony na parter budynku, pokój nr 10 (wejście (...)

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące realizację projektu "Przedszkolem czas zacząć..."

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”, Gmina Sadowie, Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu i Zespół Szkół w Sadowiu serdecznie zapraszają rodziców i dzieci – uczestników projektu „Przedszkolem czas zacząć…” na (...)

WOŚP zagrała w Sadowiu...

        W dniu 09.01.2011 r., w Sadowiu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gminny Finał odbył się w hali sportowej ZS w Sadowiu. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Całość koncertu brawurowo poprowadzili Pani Wioletta (...)

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010...

        Miło nam zaprezentować "Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010". Są to materiały przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie we współpracy ze wszystkimi Wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi. Celem tych materiałów jest pozwolenie mieszkańcom Polski (...)

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu...

        Sadowie, 05.01.2011 r.Informacja o przesunięciu terminu składania ofert w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuTermin składania ofert w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu przesuwa (...)

         (...)

Zmiana numeru rachunku bankowego

        Urząd Gminy w Sadowiu informuje, że z dniem 03.01.2011 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sadowiu dotyczący wpływów z podatków oraz opłat skarbowych. Nowy numer rachunku to:RACHUNEK URZĘDU (...)

Przedszkolne "Jasełka"...

        W dniu 29.12.2010 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbyły się tradycyjne „Jasełka” przygotowane przez dzieci – beneficjentów projektu „Przedszkolem czas zacząć…”.Przedstawieniu przyglądali się licznie zgromadzeni goście: rodzice, dziadkowie, (...)

Zapraszamy na Gminny Finał WOŚP 2011...

        Serdecznie zapraszamy na Gminny Finał WOŚP 2011, który odbędzie się 9 stycznia 2011 r., na sali gimnastycznej ZS w Sadowiu, w godzinach 15.30 - 20.00. Organizatorami są: Gmina Sadowie, Gminny Ośrodek (...)

Umowa na kolejny projekt podpisana...

        W dniu 28.12.2010 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biuro PROW w Kielcach, Gmina Sadowie podpisała umowę na realizację projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łężyce i Wszechświęte wraz z (...)

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWIU - WYMIAR CZASU PRACY: ½ ETATU...

                                                                                                                                                      KIEROWNIKOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWIUOGŁASZANABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACYGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWIUWYMIAR CZASU PRACY: ½ ETATU.1.    Wymagania niezbędne: a)    posiadanie obywatelstwa polskiego,b)    pełna zdolność do czynności (...)

WÓJT GMINY SADOWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADOWIU...

        Sadowie, 22.12.2010 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE   Wójt Gminy Sadowie ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu   Ustala się następujące wymogi kwalifikacyjne wobec kandydatów na dyrektora:   Niezbędne:   1.      Wykształcenie wyższe (preferowane: (...)

W dniu 24.12.2010 r. Urząd Gminy będzie nieczynny...

        Informujemy, że w dniu 24.12.2010 r. Urząd Gminy w Sadowiu będzie nieczynny. W tym dniu zostanie odebrany wolny dzień za Święto Bożego Narodzenia przypadające w tym roku w sobotę.Za wszelkie utrudnienia (...)

Zaprzysiężono nowego Wójta Gminy Sadowie...

        W dniu 14.12.2010 r. w czasie sesji Rady Gminy Sadowie zaprzysiężono nowego Wójta. Jest nim Pani Marzena Urban - Żelazowska. W uroczystej sesji, oprócz Radnych i Sołtysów, wzięli również udział goście: (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 14.12.2010 r.

        W dniu 14.12.2010 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się sesja Rady Gminy Sadowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia: 1.      Otwarcie sesji i przyjęcie (...)

Św. Mikołaj odwiedził Przedszkolaków...

        W dniu 06.12.2010 r. Przedszkolaków - beneficjentów projektu "Przedszkolem czas zacząć..." odwiedził Św. Mikołaj. Gość przybył do naszego punktu przedszkolnego w asyście Śnieżynki. Na plecach przydźwigał wór pełen prezentów. Dzieci cierpliwie (...)

Środki z LGD "Krzemienny Krąg" dla Sadowia...

        Na stronie internetowej LGD Krzemienny Krąg pojawiła się lista ocenionych wniosków składanych przez podmioty z terenu LGD w ramach tzw. "małych grantów" oraz Działania "Odnowa Wsi".Wszystkie wnioski złożone przez Gminę Sadowie i podmioty z (...)

Gmina Sadowie wybrała Wójta...

        W dniu 05.12.2010 r., w II turze Wyborów Samorządowych, mieszkańcy Gminy Sadowie wybrali nowego Wójta, którym została Pani Marzena Urban - Żelazowska. Zdobyła ona 51,62% głosów. Natomiast jej Kontrkandydat - Pan (...)

FINAŁ AKCJI ,,ZBIERAMY, SEGREGUJEMY I PRZETWARZAMY ODPADY”

        Szkoła Podstawowa w Biskupicach może cieszyć się kolejnym sukcesem w zakresie działań proekologicznych. W dniu 22 listopada 2010 r. komisja Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki dokonała oceny raportów nadesłanych z 35 (...)

Zabawa Andrzejkowa w punkcie przedszkolnym...

        W dniu 30.11.2010 r. w  punkcie przedszkolnym "Przedszkolandia" w Sadowiu odbyła się Zabawa Andrzejkowa 2010. Dzieci - Beneficjenci projektu "Przedszkolem czas zacząć.." bawiły się wspólnie ze swoimi Opiekunami. Nie zabrakło dobrej (...)

I Sesja Rady Gminy Sadowie w VI kadencji...

        W dniu 01.12.2010 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbyła się I Sesja Rady Gminy Sadowie w VI kadencji 2010 - 2014. Nowo wybrani Radni otrzymali z rąk Przewodniczącej (...)

Zaproszenie na pierwszą sesją VI kadencji Rady Gminy w Sadowiu...

        W dniu 01.12.2010 r. (środa) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się pierwsza sesja Rady Gminy Sadowie kadencji 2010 - 2014.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia: 1.     (...)

Podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2010...

        19.11.2010 r. (piątek) w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyła się konferencja prasowa - Podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2010.Poniżej zamieszczamy prezentowane materiały:Powszechny Spis Rolny 2010 - prezentacja Powszechny Spis Rolny 2010 w mediach - (...)

Wyniki Wyborów Samorządowych 2010 - Gmina Sadowie

        Poniżej prezentujemy odnośnik do strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Są na niej zamieszczane na bieżąco wyniki wyborów z całej Polski, w tym również z Gminy Sadowie. Wyniki są cały czas aktualizowane.http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/260000/260606.html (...)

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania...

        Miło nam poinformować, że projekt "Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łężyce i Wszechświęte wraz z poprawą bieżącego utrzymania podjazdu i doposażeniem boiska przy świetlicy wiejskiej we Wszechświętych"  został Uchwałą Nr 2982/10 (...)

Ostatnia Sesja Rady Gminy Sadowie w kadencji 2006 – 2010…

         W dniu 10.11.2010 r. odbyła się ostatnia, w tej kadencji, Sesja Rady Gminy Sadowie. Wzięli w niej udział, oprócz Wójta Gminy, Sołtysów i Radnych, także liczni zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Starosty Opatowskiego (...)

V edycja programu -Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady-

         Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sadowiu uczestniczy w kolejnej edycji programu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. W ramach programu szkoły podejmują różnorodne działania mające na celu poprawę świadomości ekologicznej uczniów. 8 listopada 2010 roku (...)

Skład obwodowych komisji wyborczych - Gmina Sadowie - Wybory Samorządowe - 21.11.2010 r.

         Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Sadowie Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: (...)

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 10.11.2010 r.

        W dniu 10.11.2010 r. (środa) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:1.    Otwarcie sesji i przyjęcie (...)

Wycieczka do Skarżyska i Starachowic...

        W dniu  16 października 2010 w ramach projektu „Równajmy szanse …” w ramach działania nr 8 Zajęcia terenowe i wyjazdowe odbyła się wycieczka  do muzeów: Broni im. Orła Białego w Skarżysku (...)

Wycieczka rowerowa po Gminie Sadowie...

        W dniu  24 września 2010 w ramach projektu „Równajmy szanse …” odbyła się wycieczka rowerowa po terenie gminy Sadowie. Wycieczka  odbyła się w ramach Działania nr 8 Zajęcia terenowe i wyjazdowe. (...)

Dyplom dla Gminy Sadowie za uczestnictwo w akcji "20 lat wspólnie"...

         (...)

Kieleckie24.pl...

        Lokalne informacje z Twojej gminy, audycje turystyczne i kulturalne poświęcone regionowi świętokrzyskiemu – między innymi to usłyszeć można na antenie Regionalnego Radia Informacyjnego Kieleckie24.pl, którego programu można słuchać przez całą dobę (...)

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Sadowiu...

         W dniu 15 października 2010 roku odbyła się w Zespole Szkół w Sadowiu uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej z mottem przewodnim – „Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas (...)

Powstanie świetlica wiejska w Rżuchowie…

         Powstanie świetlica wiejska w Rżuchowie. Gmina Sadowie zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji do LGD „Krzemienny Krąg”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa Wsi”. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja (...)

Miejsce wypoczynku w miejscowości Jacentów...

        W ostatnich dniach trwał montaż urządzeń zabawowo - rekreacyjnych w miejscu realizacji projektu "Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Jacentów".Wyspecjalizowana firma dostarczyła i zamontowała już wszystkie urządzenia, jednak do 22.10.2010 (...)

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Sadowie...

        W dniu 22.10.2010 r. (piątek) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany (...)

GS w Sadowiu ma nowego właściciela...

         Teren po byłym GS – ie w Sadowiu ma nowego właściciela. W drodze licytacji komorniczej został on zakupiony przez firmę „Ekobiomasa”. Firma zajmuje się wytwarzaniem ekologicznych alternatywnych paliw min. ze słomy i kukurydzy. Taką (...)

Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych...

        W Y K A Zmiejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.Miejscami do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych wszystkich komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń w sołectwach.Wójt Gminy  (...)

Skład i terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Sadowiu

        SKŁADGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJw  SADOWIUpowołanej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.1.     Danuta Pronobis - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, zam. Sadowie2.     Ewa Wójcik  - Z-ca Przewodniczącej Gminnej (...)

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Biskupicach…

         ,,Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem…”. Pod takim hasłem odbyła się w Szkole Podstawowej w Biskupicach uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu z nauczycielami (...)

Gmina Sadowie w pilotażowym lokalnym programie rewitalizacji społecznej…

         Gmina Sadowie przeszła pomyślnie procedurę selekcji do pilotażowych programów rewitalizacji społecznej realizowanych w partnerstwach objętych projektem systemowym „Rewitalizacja społeczna”. Tym sam znaleźliśmy się w wąskim gronie 126 gmin z całej Polski (10 z województwa świętokrzyskiego, (...)

Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Sadowie zmierza ku końcowi…

         Do końca zbliża się realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Sadowie”. Obecnie trwają prace wykończeniowe systemu elektronicznego sterowania siecią oraz ostanie prace przygotowawcze do odbioru całej inwestycji. Sprawdzane są: oznakowanie trasy wodociągu, (...)

Trwa remont drogi gminnej Ruszków – Podlesie – Czerwona Góra…

         Trwa remont drogi gminnej Ruszków – Podlesie – Czerwona Góra na odcinku w miejscowości Ruszków. Długość drogi objętej inwestycją wynosi 530 mb. Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departament Rozwoju (...)

Stowarzyszenie RoSa zaprasza do konsultacji wyglądu miejsca wypoczynku w Jacentowie...

        Stowarzyszenie RoSa zaprasza do konsultacji wyglądu miejsca wypoczynku w Jacentowie... (...)

Stowarzyszenie RoSa zaprasza do pomocy przy przygotowaniu miejsca wypoczynku w Jacentowie...

         (...)

18 października ruszają nabory do tegorocznych konkursów w LGD "Krzemienny Krąg"...

        Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  „Odnowa i rozwój wsi” „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”„Małe projekty" w ramach działania „Wdrażanie (...)

Rodzinne spotkanie w przedszkolu...

        W dniu 28.09.2010 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbyło się Rodzinne Spotkanie...Wzięły w nim udział: Dzieci - Beneficjenci Projektu "Przedszkolem czas zacząć...", Rodzice, Kadra Projektu... Dzieci zaprezentowały krótki (...)

Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu podpisał umowę na remont...

         W dniu 27.09.2010 r. w Kielcach, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu - Pani Marzena Urban - Żelazowska, podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu "Wyposażenie  świetlicy i remont  budynku Gminnego (...)

Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu podpisał umowę na remont...

        W dniu 27.09.2010 r. w Kielcach, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu - Pani Marzena Urban - Żelazowska, podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu "Wyposażenie  świetlicy i remont  (...)

Naszym przedszkolaków odwiedził Ratownik Medyczny...

        W dniu 24.09.2010 r. Przedszkolaków z Sadowia odwiedził Pan Marek Czarnecki - ratownik medyczny, pracujący na co dzień w szpitalach, w Opatowie i Ostrowcu.Spotkanie było ciekawą okazją do zapoznania najmłodszych z (...)

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 27.09.2010 r.

        W dniu 27.09.2010 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia: 1)     (...)

Spotkanie w sprawie miejsca wypoczynku w Jacentowie...

        W dniu 20.09.2010 r. na "starym osiedlu" w Jacentowie odbyło się spotkanie w sprawie planów budowy miejsca wypoczynku w tej miejscowości. W spotkaniu udział wzięli: Przedstawiciele Stowarzyszenia "RoSa" - wnioskodawcy i (...)

Spotkanie z Policjantem - 16.09.2010 r.

        W dniu 16.09.2010 r. w ramach cyklu „Spotkanie z ciekawą osobą”. Przedszkolaków z Sadowia odwiedził Aspirant Karol Wojciechowski – Dzielnicowy Gminy Sadowie. Jego wizyta była doskonałą okazją do przybliżenia dzieciom codziennej (...)

Komunikat Koordynatora Projektu "Równajmy szanse..."

         W dniach od 1 do 30 września 2010 trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu „Równajmy szanse – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze szkół gminy Sadowie” Nowy rok szkolny jest jednocześnie drugim rokiem trwania projektu realizowanego (...)

Stowarzyszenie "RoSa" podpisało umowę na budowę i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Jacentów...

        W dniu 02.09.2010 r. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia "RoSa" podpisali w Kielcach umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Jacentów". Całkowity koszt zadania wyniesie: 33 (...)

Ochotnicza Straż Pożarna zaprasza do udziału w projekcie...

        Dokumentacja zgłoszeniowa do pobrania (...)

Rozpoczęcie roku szkolnego...

        W dniu 01.09.2010 r. w szkołach Gminy Sadowie odbyły się uroczyste rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2010/2011. Poprzedzone zostały one Mszami Św. odprawionymi w kościołach parafialnych w Biskupicach i Ruszkowie. Następnie młodzież, (...)

Przedszkolaki odwiedziły Góry Świętokrzyskie...

        W dniu 27.08.2010 r. Dzieci/Beneficjenci projektu "Przedszkolem czas zacząć..." wyjechały na wycieczkę, której celem były tym razem Góry Świętokrzyskie.Na początek dzieci miały okazję odwiedzić Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, gdzie (...)

List Rzecznika Praw Dziecka na rozpoczęcie roku szkolnego 2010/11...

         Poniżej prezentujemy list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, skierowany do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011.Tekst listu (...)

Dostarczanie żywności dla najuboższych...

         Jak co roku, także i obecnie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" uczestniczy w programie "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludnośći UE PEAD". W tym roku dzięki umowie zawartej przez stowarzyszenie ze Świętokrzyskim (...)

Piknik sportowy w Jacentowie...

        W dniu 22.08.2010 r. na boisku sportowym w Jacentowie odbył się Piknik Sportowy. Był on jednocześnie podsumowaniem realizacji dwóch projektów Klubu Sportowego "MAROL" Jacentów. Pierwszym z nich był projekt "Nasza Gmina (...)

Zawody w jeździe ekstremalnej na rowerach - Projekt "Nasza Gmina..."

        W dniu 21.08.2010 r. na boisku sportowym w Jacentowie odbyły się zawody w jeździe ekstremalnej na rowerach organizowane w ramach projektu "Nasza Gmina - Sportowa Rodzina".W sumie w zawodach wzięło udział (...)

Obóz szkoleniowy KS MAROL JACENTÓW...

        W dniach 16 - 21.08.2010 r. zawodnicy i trenerzy KS MAROL Jacentów przebywali na obozie szkoleniowo - sportowym w Janowie Lubelskim.W czasie wyjazdu, oprócz zajęć typowo sportowych, odbyły się również zajęcia profilaktyczne, (...)

Dni Województwa Świętokrzyskiego 2010 w powiecie opatowskim...

        Już po raz drugi Urząd Marszałkowski organizuje cykl 14 pikników rodzinnych, które przez cały wrzesień odbywać się będą w każdym z powiatów naszego regionu. Imprezy mają na celu nie tylko integrowanie mieszkańców „małych Ojczyzn” (...)

Piszą o nas...

        Miło nam poinformować, że na stronie WWW ROEFS w Ostrowcu Św. pojawił się artykuł dotyczący naszej Gminy i podpisanego ostatnio „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich Gminy Sadowie”. Cały artykuł (...)

Materiały promocyjno - informacyjno - Powszechny Spis Rolny 2010

        Informujemy, że w dziale "Do pobrania" został zamieszczony komplet materiałów promocyjno - informacyjnych dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. (...)

Ułatwianie startu młodym rolnikom 2010

        W dniu 17.08.2010 r. rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanychprzez młodych rolników ma ich zachęcać do (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie...

         W dniu 16.08.2010 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie (...)

Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika Rżuchów - Jacentów...

        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Kielce rozstrzygnęła przetarg na "Budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 na odc. Rżuchów-Jacentów od km 75+856,17 do km 78+374,61" (2.518,44 mb). Chodnik zostanie (...)

Zapraszamy na Piknik Sportowy...

         (...)

Zapraszamy na zawody w jeździe ekstremalnej na rowerach...

         (...)

Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Sadowie – projekt „Nasza Gmina – Sportowa Rodzina”

        W dniach 07 - 08.08.2010 r. na boisku sportowym w Jacentowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Sadowie, organizowany w ramach projektu "Nasza Gmina - Sportowa Rodzina".Poniżej podajemy wyniki Turnieju w (...)

Dwa wolne miejsca w projekcie "Przedszkolem czas zacząć..."

        W związku z rezygnacją dwóch uczestników z listy podstawowej uczestników projektu "Przedszkolem czas zacząć..." Zarząd Stowarzyszenia "RoSa" ogłasza nabór osób z listy rezerwowej na 2 wolne miejsca.Nabór będzie prowadzony od 10.08.2010 r. do 19.08.2010 (...)

MAROL zaprasza na obóz...

        Zarząd KS „MAROL” Jacentów serdecznie zaprasza swoich członków do uczestnictwaw 6 - dniowym obozie szkoleniowo – treningowym, który odbędzie się w dniach16 – 21.08.2010 r. w Janowie Lubelskim. Wyjazd przeznaczony jest (...)

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadowie - Projekt "Nasza Gmina - Sportowa Rodzina"

        W dniach 24 - 25.07.2010 r. na boisku sportowym w Jacentowie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadowie, organizowany w ramach projektu "Nasza Gmina - Sportowa Rodzina".Poniżej podajemy (...)

Wysokie pozycje Sadowia w rankingach...

         W dniu 21.07.2010 r. „Rzeczpospolita” opublikowała swój doroczny krajowy ranking samorządów. Miło nam poinformować, że znalazła się w nim również nasza Gmina. Pod względem wykorzystania funduszy unijnych w 2009 r. (...)

Porozumienie podpisane...

        W dniu 29.07.2010 r., z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św., zostało podpisane „Porozumienie o Współpracy Na Rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich Gminy Sadowie”.Sygnatariuszami porozumienia zostali:    * Gmina Sadowie    (...)

Powstanie młodzieżowa drużyna pożarniczo - medyczna...

        W dniu 28.07.2010 r. w Kielcach została podpisana umowa na realizację projektu pn. „STWORZENIE I WYSZKOLENIE MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY STRAŻACKO - MEDYCZNEJ I INTEGRACJA JEJ W SPOŁECZEŃSTWIE LOKALNYM”.Umowa została zawarta pomiędzy Ochotniczą (...)

Odbiór końcowy remontów dróg...

        W dniu 28.07.2010 r. odbył się odbiór końcowy remontów dróg gminnych: Zochcin – Łężyce (Nr 003302T) oraz Ruszkowiec – Czerwona Góra – Podlesie (Nr 003310T) o łącznej długości 1595 mb i (...)

Obchód przedspisowy przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010 r.

        Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Sadowie - Pan Stanisław Olszański informuje mieszkańców Gminy Sadowie, że w dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze odwiedzą wszystkie gospodarstwa rolne na (...)

Metamorfoza centrum...

        Nie ustają roboty przy realizacji projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Sadowie – etap I”. Korzystając z pięknej pogody, pracownicy Wykonawcy inwestycji – firmy „TOM” Tomasz Gromski wykonują poszczególne jej elementy.W chwili obecnej (...)

Sztafety lekkoatletyczne...

        W dniach 17 – 18.07.2010 r. na terenie boiska sportowego w Jacentowie odbyły się sztafety lekkoatletyczne, które były kolejnym etapem realizacji projektu „Nasza Gmina – Sportowa Rodzina” realizowanego przez Klub Sportowy (...)

Wycieczka do Bałtowa...

        W dniu 22.07.2010 r. dzieci – beneficjenci projektu „Przedszkolem czas zacząć…” uczestniczyły w wycieczce do Bałtowa. Na początek przedszkolaki zwiedziły JuraPark. Pan Przewodnik w ciekawy sposób przybliżał historię Ziemi i ewolucji (...)

Kolejne działania w projekcie "Nasza Gmina - Sportowa Rodzina"...

         (...)

Powszechny Spis Rolny 2010

        W okresie od 1 września do 31 października na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Badanie będzie dotyczyło stanu na dzień 30 czerwca 2010, godz. 24.00 PSR 2010 będzie (...)

Wyjazdy na basen...

         W dniach 08 – 09.07.2010 r. (...)

"MAROL" podpisał umowę...

         W dniu 12.07.2010 r. w Kielcach została podpisana umowa na realizację projektu pn. „AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ WSPIERAMY NASZ POTENCJAŁ – OBÓZ SZKOLENIOWY DLA CZŁONKÓW KLUBU MAROL JACENTÓW”. Umowa została zawarta pomiędzy KS „MAROL” Jacentów, a (...)

Spotkanie profilaktyczne z Dietetykiem...

         W dniu 07.07.2010 r. w świetlicy (...)

Świetlice już oddane do użytku...

         W dniu 30.06.2010 r., w (...)

Będzie chodnik przy 9 - ce...

         W dniu 01.07.2010 r. Generalna Dyrekcja (...)

Konkurs "Archiwum wspomnień JP2"

        W 2009 roku  obchodziliśmy 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, która odbyła się w czerwcu 1979 – niecały rok po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W czasie swojego pontyfikatu (...)

Wyniki II tury Wyborów Prezydenckich - Gmina Sadowie - 04.07.2010 r.

        Poniżej prezentujemy wyniki II Tury Wyborów Prezydenckich - Gmina Sadowie odbytych w dniu 04.07.2010 r. (...)

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Skuteczne raportowanie i rozliczanie projektów" z Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrowcu Św.

        Regionalny Ośrodek EFS w Ostrowcu Św. zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. skutecznego raportowania i rozliczania projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z generatorem wniosków płatniczych (...)

Zapraszamy do udziału w projekcie "Tu zostaję i zakładam własną firmę"...

         Stowarzyszenie Sanatorów wraz ze Starostwem Powiatowym w Opatowie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pt. "TU ZOSTAJĘ I ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI, działanie 6.2 Projekt (...)

II tura wyborów prezydenckich - trwa głosowanie...

         O godz. 6 rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich - na terenie kraju otwartych zostało ponad 25 tys. lokali wyborczych. Uprawnionych do głosowania jest 30 618 066 osób. Głosuje (...)

Zapraszamy na Dzień Profilaktyki i Darmowe Wyjazdy na Basen - Projekt "Nasza Gmina - Sportowa Rodzina"

         (...)

Uczestniczyliśmy w English Teaching Market

         W dniach 28 – 30.06.2010 r. (...)

Rewitalizacja idzie pełną parą

         Cały czas trwają prace przy realizacji projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Sadowie – etap I”. W chwili obecnej wykonywane są chodniki i ścieżki rowerowe, na placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sadowiu, na (...)

Święto Rodziców w Przedszkolandii

         01.07.2010 r. w Punkcie Przedszkolnym „Przedszkolandia” (...)

OSP w Sadowiu otrzyma nowy samochód bojowy

         W dniu 01.07.2010 r. został rozstrzygnięty (...)

Zdjęcia lotnicze Gminy Sadowie

        Poniżej zamieszczamy link do zdjęć lotniczych Gminy Sadowie. LINKZapraszamy serdecznie do oglądania zdjęć. (...)

"JuraPark" za darmo w wakacje dla mieszkańców LGD "Krzemieny Krąg"

        Miło jest nam poinformować, że LGD "Krzemienny Krąg" wspólnie z JuraPark Bałtów przygotowało dla Państwa wakacyjną niespodziankę. Do końca wakacji mieszkańcy gmin wchodzących w skład LGD „Krzemienny Krąg” mogą za darmo (...)

Elektrośmieci? Tylko do punktu zbiórki!

        Dzikie wysypiska śmieci to znany temat. Ale co ze śmieciami, które nie powinny się znaleźć nawet na śmietniku?!Wyrzucając na śmietnik zużyte baterie, stary czy niesprawny sprzęt RTV i AGD często nie (...)

Wolne miejsce na liście uczestników projektu "Przedszkolem czas zacząć..."

        W związku z rezygnacją jednego uczestnika z listy podstawowej uczestników projektu "Przedszkolem czas zacząć..." Zarząd Stowarzyszenia "RoSa" ogłasza nabór osób z listy rezerwowej na wolne miejsce.Nabór będzie prowadzony od 01.07.2010 r. do 08.07.2010 r. (włącznie) (...)

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 30.06.2010 r.

        W dniu 30.06.2010 r. (środa) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia: 1.      Otwarcie (...)

Wyniki I Tury Wyborów Prezydenckich - Gmina Sadowie - 20.06.2010 r.

        Poniżej prezentujemy Wyniki I Tury Wyborów Prezydenckich - Gmina Sadowie - 20.06.2010 r. (...)

Głosowanie rozpoczęte...

         O godzinie 6 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. W całej Polsce otwarto ponad 25 tysięcy lokali wyborczych. Głos będzie można oddać do godz. 20.00. W niektórych obwodach zagranicznych głosowanie (...)

Punkt przedszkolny w Sadowiu otrzymał Tytuł "Kubusiowi Przyjaciele Natury"...

        Niezmiernie miło nam poinformować, że Punt Przedszkolny "PRZEDSZKOLANDIA" w Sadowiu, prowadzony przez Stowarzyszenie "RoSa" w ramach projektu "Przedszkolem czas zacząć...",  otrzymał Certyfikat potwierdzający przyznanie zaszczytnego Tytułu "Kubusiowi Przyjaciele Natury". Program „Kubusiowi (...)

Plakat projektu "Nasza Gmina - Sportowa Rodzina"...

        Poniżej prezentujemy plakat projektu "Nasza Gmina - Sportowa Rodzina", który realizowany jest przez KS "MAROL" Jacentów ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w partnerstwie z Gminą Sadowie, GOK w Sadowiu i (...)

Odbiór techniczny świetlic wiejskich we Wszechświętych i Łężycach...

        W dniu 14.06.2010 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Sadowie dokonała odbioru technicznego świetlic wiejskich w miejscowościach Wszechświęte i Łężyce. W skład Komisji weszli: pracownicy UG, przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor Nadzoru i (...)

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Sadowiu odwiedziły "FIKOLAND"...

        W dniu 14.06.2010 r. dzieci - beneficjenci projektu "Przedszkolem czas zacząć..." wyjechały na wycieczkę do miejsca zabaw "FIKOLAND" w Ostrowcu Św. Na początek najmłodsi zostali zapoznani z Regulaminem, dzięki któremu pobyt (...)

Rozstrzygnięto VII Międzyszkolny Turniej Tańca o Puchar Dyrektora ZS w Sadowiu...

        W dniu 10.06.2010 r. na sali gimnastycznej ZS w Sadowiu odbył się VII Międzyszkolny Turniej Tańca o Puchar Dyrektora ZS w Sadowiu.W imprezie wzięło udział 5 zespołów w kategorii - Szkoła (...)

Podziękowanie od Zawodników i Zarządu KS MAROL Jacentów...

        Zawodnicy i Zarząd Klubu Sportowego "MAROL" Jacentów składają serdeczne podziękowania Przewodniczącemu Rady Gminy, Sołtysom Gminy Sadowie i innym osobom, dzięki którym możliwy stał się zakup pralki. Sprzęt ten na pewno ułatwi (...)

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadowie roztrzygnięty...

        W dniu 09.06.2010 r. na boisku ZS w Sadowiu odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadowie. Rozgrywki były prowadzone w dwóch kategoriach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.W turnieju wzięło (...)

Zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadowie...

        Serdecznie zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sadowie, który odbędzie się w dniu 09.06.2010 r. na boisku ZS w Sadowiu od godz. 08.00.Rozgrywki będą prowadzone w dwóch kategoriach (...)

Realizacja projektu "Nasza Gmina - Sportowa Rodzina" rozpoczęta...

        Mamy przyjemność poinformować, że w ostatnich dnia rozpoczęła się realizacja projektu „Nasza gmina – sportowa rodzina”, który został złożony przez Klub Sportowy „MAROL” Jacentów. Wniosek będzie realizowany w ramach Programu „Świętokrzyska Akademia Sportu (...)

VII Międzyszkolny Turniej Tańca...

        Informujemy, że w dniu 10.06.2010 r. (czwartek) w Sali Gimnastycznej ZS w Sadowiu (Sadowie 94, 27 - 50 Sadowie) odbędzie się VII Międzyszkolny Turniej Tańca o Puchar Dyrektora ZS w Sadowiu. (...)

Dyplom za udział w konkursie "Świętokrzyskie - moja mała Ojczyzna"...

         Poniżej prezentujemy dyplom, który Punt (...)

Kolejny sukces Patryka...

        W dniu 28 i 29 maja 2010 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbył się IV Konkurs Piosenki "Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców". Do pierwszego etapu  konkursu zgłosiło się ponad 50 (...)

Nietypowy Dzień Dziecka...

        Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach spędzili w tym roku Dzień Dziecka w bardzo nietypowy sposób. W godzinach porannych przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z Opiekunem i p. Dyrektor zostali zaproszeni przez władze samorządowe (...)

Program Rozwoju Instytucjonalnego...

        W dniu 26 maja 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie odbyła się Konferencja dotycząca Programu Rozwoju Instytucjonalnego realizowanego w ramach projektu „Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców (...)

Specjalni goście na sesji Rady Gminy w Sadowiu...

        We wczorajszej sesji Rady Gminy w Sadowiu wzięli udział specjalni goście. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach wraz ze swoją Panią Dyrektor - Ewą Nowak i jednym z nauczycieli (...)

Dzień Dziecka w Punkcie Przedszkolnym w Sadowiu...

        W dniu 01.06.2010 r. w Naszym punkcie przedszkolnym odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Dziecka przygotowana przez Panie Przedszkolanki i Rodziców naszych milusińskich. W tym, jakże ważnym dla wszystkich dzieci, dniu Rodzice wraz z (...)

Gminny Finał Ogólnopolskiej Akcji - 20 lat wspólnie

         W dniu 27.05.2010 r., dokładnie w (...)

Zbiórka darów na rzecz powodzian w ZS w Sadowiu

        Społeczność nauczycieli, uczniów, pracowników Zespołu Szkół w Sadowiu oraz rodziców bierze aktywny udział w akcji zbierania darów na rzecz powodzian. Z inicjatywy nauczycielki języka polskiego, Pani Małgorzaty Gierczak w budynku Zespołu (...)

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 01.06.2010 r.

        W dniu 01.06.2010 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku zwyczajna sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia: (...)

Dzień Matki i Finał Akcji "Trzymaj Formę" w Biskupicach...

        W dniu 26.05.2010 r. w SP w Biskupicach odbyły się uroczyste obchody Dnia Matki połączone z Finałem Akcji "Trzymaj Formę".Imprezę rozpoczęła Dyrektor SP - Pani Ewa Nowak, która powitała licznie zgromadzonych (...)

Dzień Otwarty w SOSW Niemienice...

        W dniu 25.05.2010 r. odbył się "Dzień Otwarty" w SOSW Niemienice. Imprezę rozpoczęła Dyrektor Placówki - Pani Elżbieta Firmanty, która przywitała licznie zgromadzonych gości w tym min. przedstawicieli władz samorządowych, rodziców, (...)

W Sadowiu na rolkach...

         W ramach projektu „Równajmy szansę…” w (...)

Akademie w ZS w Sadowiu…

         W dniu 05.05.2010 r., w (...)

Kolejna umowa na „Radosną szkołę” podpisana…

         W dniu 30.04.2010 r. w Kielcach została podpisana umowa między Kuratorium Oświaty w Kielcach, a Gminą Sadowie, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Jej przedmiotem jest sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw (...)

Wniosek złożony...

         W dniu 12.05.2010 r.  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie został złożony przez Gminę Sadowie wniosek o dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych wyrządzonych przez ubiegłoroczne ulewy. Wniosek został złożony w oparciu (...)

Odwiedzili Gombrowicza...

        W dniu 22.05.2010 r. odbył się Rajd Rowerowy "Odwiedzamy Gombrowicza", który został zorganizowany w ramach Ogólnopolskiej Akcji "POLSKA NA ROWERY 2010".W rajdzie wzięło udział 9 uczestników, którzy dzielnie pokonali prawie 30 (...)

Praca konkursowa - Świętokrzyskie - moja mała Ojczyzna

        Poniżej prezentujemy pracę konkursową, która została złożona przez  Punkt Przedszkolny w Sadowiu do konkursu "Świętokrzyskie - moja mała Ojczyzna". Konkurs jest organizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego - p. Bożentynę Pałkę - Korubę w ramach kampanii (...)

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zachowania szczególnej ostrożności związanej z sytuacją powodziową

        Szanowni PaństwoDyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele,Rodzice uczniów w województwie świętokrzyskim Ze względu na zaistniałą sytuację powodziową oraz niepokojące sygnały dotyczące nieodpowiednich i groźnych dla życia zachowań uczniów pozostawionych bez opieki dorosłych zwracam się z apelem o (...)

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich...

        Urząd Gminy w Sadowiu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, które odbędzie się w dniu 21.05.2010 r. (piątek) w godzinach 09.30 - 11.30 w (...)

Sesja absolutoryjna...

        W dniu 28.04.2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadowiu odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Gminy. Jednym z jej punktów była dyskusja, a następnie głosowanie Radnych w sprawie (...)

Stroje dla "MAROLU"...

        W dniu 07.05.2010 r. nastąpiło oficjalne przekazanie kompletu strojów piłkarskich dla KS „MAROL” Jacentów. Ich zakup sfinansowała Firma „REMONDIS” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Stroje przekazał Prezes Firmy – Pan Hubert Januszewski. Stroje (...)

Sadowie pobiegło...

        07.05.2010 r. w Sadowiu odbył się bieg uliczny w ramach akcji Gazety Wyborczej „POLSKA BIEGA”. Inicjatorami i organizatorami imprezy byli: Gmina Sadowie, GOK w Sadowiu, ZS w Sadowiu, Stowarzyszenie "RoSa", KS (...)

Konkurs na plakat promujący Europejski Fundusz Społeczny w Polsce...

        Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs ogólnopolski na przygotowanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny w Polsce. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wieku:1. „Dzieci” (szkoła (...)

Uczestniczyliśmy w szkoleniu wyjazdowym LGD "Krzemienny Krąg"...

        W ramach współpracy międzyregionalnej LGD „Krzemienny Krąg” w dniach 23-25 kwietnia 2010 odbyło  się szkolenie wyjazdowe, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Gminy Sadowie:Pani Marzena Urban - Żelazowska - Dyrektor GOK, Gminny (...)

GOK w Sadowiu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym...

        Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu organizuje konkurs fotograficzny pt. „Najciekawsze miejsca w mojej Gminie”. Zdjęcia można składać do 30.05.2010 r. do: Pani Anny Nowak (Biskupice), Pani Elżbiety Firmanty (Niemienice), Pana Dariusza (...)

Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich

        Mamy przyjemność poinformować, że Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2010 r. został przyjęty do dofinansowania projekt „Nasza gmina – sportowa rodzina”, który został złożony przez Klub Sportowy „MAROL” Jacentów. Wniosek (...)

Bierzemy udział w akcji "POLSKA BIEGA 2010"...

        W majowy weekend 7 - 9 maja 2010 r. Gazeta Wyborcza organizuje już po raz szósty akcję "POLSKA BIEGA 2010".Również podmioty z terenu Gminy Sadowie postanowiły ponownie dołączyć się do tej (...)

Nowy termin Rajdu Rowerowego "Odwiedzamy Gombrowicza"...

         W imieniu Organizatorów informujemy, że Rajd (...)

Wiosenne przedstawienie w punkcie przedszkolnym w Sadowiu...

        22.04.2010 r. w punkcie przedszkolnym w Sadowiu odbyło się przedstawienie zorganizowane z okazji Dnia Ziemi nawiązujące swoją tematyką do wiosny. Głowna sala przedszkolna zamieniła się w piękną łąkę, pełną żabek i (...)

Rozdano nagrody w konkursie plastycznym...

        Na uroczystościach z okazji Dnia Ziemi, w SP Biskupicach rozdane zostały nagrody i dyplomy w konkursie plastycznym „Moje Ferie”, który odbył się na przełomie lutego i marca. Nagrody zostały ufundowane przez (...)

Ekologiczna SP Biskupice...

        W tym roku uczniowie SP Biskupice pracowicie i w naukowej atmosferze obchodzili Dzień Ziemi. Systematycznie w ciągu IX Tygodnia Kultury Ekologicznej w szkole odbywały się spotkania i prelekcje poświęcone bioróżnorodności istot (...)

Punkt przedszkolny będzie nieczynny...

        W ZWIĄZKU Z EGZAMINAMI GIMNAZJALNYMI ODBYWAJĄCYMI SIĘ W ZS SADOWIE, INFORMUJEMY, ŻE PUNKT PRZEDSZKOLNY NIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH 27 - 29.04.2010 r. (WTOREK - CZWARTEK). ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY (...)

Uczestniczyliśmy w Targach "Agrotravel" 2010...

        W dniach 9 – 11 kwietnia 2010 roku na terenie Targów Kielce przedstawiciele naszej Gminy, jako członka LGD „Krzemienny Krąg” brali udział w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL (...)

Zaproszenie na przedstawienie w punkcie przedszkolnym w Sadowiu...

        Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci - uczestników projektu "Przedszkolem czas zacząć..." na przedstawienie teatralne. Przedstawienie odbędzie się w najbliższy czwartek (22.04.2010 r.) o godzinie 13.00 w siedzibie punktu przedszkolnego w Sadowiu (Sadowie 94, 27 (...)

Sadowie oddaje hołd ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem...

        Ostatni tydzień jest dla nas wszystkich czasem żałoby i łączenia się w bólu oraz współczuciu z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi ofiar Tragedii pod Smoleńskiem.Gmina Sadowie i jej jednostki organizacyjne, jak również (...)

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 28.04.2010 r.

        W dniu 28.04.2010 r. (środa) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.Proponowany porządek posiedzenia:Otwarcie sesji (...)

Odwołanie Rajdu "Odwiedzamy Gombrowicza"...

         W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego żony oraz członków polskiej delegacji w katastrofie pod Smoleńskiem, chcemy poinformować o odwołaniu Rajdu „Odwiedzamy Gombrowicza”, który planowany był na 17.04.2010 r. na terenie (...)

Nowe zdjęcia w Galerii...

        Informujemy, że w cały czas na bieżąco dodawane są zdjęcia  w zakładce "Galeria" przedstawiające min. przebieg inwestycji prowadzonych w naszej Gminie. Zapraszamy serdecznie do ich oglądania. (...)

Dyskutowano o drodze...

         W dniu 08.04.2010 r. w (...)

Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Akcji "Polska na rowery"...

        "Gazeta Wyborcza" organizuje Ogólnopolską Akcję "Polska na Rowery": "W dniach 17-18 kwietnia chcemy, by w każdym zakątku Polski miłośnicy rowerów wyjechali w trasę. To pierwszy raz, kiedy mamy szansę pokazać siłę (...)

Wolne miejsce w projekcie "Przedszkolem czas zacząć"...

        W związku z rezygnacją jednego uczestnika z listy podstawowej uczestników projektu "Przedszkolem czas zacząć...". Zarząd Stowarzyszenia "RoSa" ogłasza nabór osób z listy rezerwowej na wolne miejsce.Nabór będzie prowadzony od 07.04.2010 r. do 14.04.2010 r. (włącznie) (...)

Ogłoszenie o spotkaniu...

         URZĄD GMINY W SADOWIU, TRANSPROJEKT GDAŃSKI (...)

Społeczna pomoc przy remoncie drogi gminnej...

        Miło nam poinformować, że trwa społeczna pomoc przy remoncie drogi gminnej w miejscowości Obręczna. Pięciu mieszkańców wsi: Marek Rzepka, Artur Sternik, Sławomir Wójcicki, Edward Cebula i Bogdan Spychaj pomagają w transporcie (...)

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy rozstrzygnięty...

         W dniu 22 marca 2010 roku (...)

Reprezentacja Gminy Sadowie wzięła udział w Turnieju Piłki Siatkowej...

        W dniu 20.03.2010 r. w Kunowie miał miejsce Piknik Sportowy Integrujący Mieszkańców Lokalnej Grupy Działania "Krzemienny Krąg". W jego ramach odbył się Turniej Siatkarski, w którym wystąpiła również reprezentacja Gminy Sadowie (...)

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny...

        Gminny Ośrodku Kultury w Sadowiu w dniach od 10.02.2010 do 14.03.2010r. prowadził nabór prac plastycznych do konkursu pod hasłem „Moje ferie”. Konkurs zorganizowany był w kategoriach szkół podstawowych z podziałem na klasy 1-3 (...)

GOK w Sadowiu ma nowe logo...

        Informujemy, że w ostatnim czasie Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu zyskał nowe logo. Jego autorem jest Instruktor Plastyki GOK w Sadowiu - Anna Pokrzywnicka. (...)

„Konkurs wiedzy pożarniczej – młodzież zapobiega pożarom"...

         W dniu 16 marca 2010 (...)

Informacje o Gminie Sadowie w "Biuletynie Wydarzeń Krajowej Sieci Grup Partnerskich"...

        Z przyjemnością informujemy, że informacje dotyczące uczestnictwa Pana Romana Bojka w Targach "BioFach 2010" znalazły się w najnowszym wydaniu "Biuletynu Wydarzeń Krajowej Sieci Grup Partnerskich". Biuletyn Wydarzeń jest zbiorem krótkich tekstów o tym, (...)

Wizyta przedszkolaków w UG w Sadowiu...

        W dniu 08.03.2010 r. Panie pracujące w Gminnym Ośrodku Kultury i Urzędzie Gminy w Sadowiu spotkała miła niespodzianka. Odwiedzone zostały bowiem przez naszych przedszkolaków, które z Okazji Dnia Kobiet obdarowały je kwiatami pięknie wykonanymi z (...)

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Sadowie...

        W dniu 15.03.2010 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. (...)

Nowa strona internetowa GOK - u...

        Informujemy, że działa już nowa strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu. Strona w najbliższym czasie zostanie zauktualizowana o nowe materiały oraz uzupełniona, obecnie jest w fazie prób.Stronę można zobaczyć tutaj (...)

Zaproszenie na Turniej Piłki Siatkowej...

         (...)

Zdjęcia z Targów "BioFach 2010"

        Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zamieszczamy w galerii zdjęcia z Targów "BioFach 2010", które odbyły się w tym roku w Norymberdze w Niemczech. Uczestniczył w nich również przedstawiciel Gminy Sadowie - Pan (...)

Wywiad z Wójtem...

        Informujemy, że w najbliższym wydaniu "Gazety Ostrowieckiej" (z dnia 01.03.2010 r.) ukaże się Wywiad z Wójtem Gminy Sadowie - Panem Stanisławem Olszańskim. Wywiad przeprowadziła Redaktor "GO" - Pani Anna Mroczek.Serdecznie zapraszamy (...)

Punkt przedszkolny w Sadowiu, w "Biuletynie Wydarzeń Krajowej Sieci Grup Partnerskich" ...

        Z przyjemnością informujemy, że informacje dotyczące prowadzonego przez Stowarzyszenie "RoSa" punktu przedszkolnego w Sadowiu znalazły się w najnowszym wydaniu "Biuletynu Wydarzeń Krajowej Sieci Grup Partnerskich". Biuletyn Wydarzeń jest zbiorem krótkich tekstów o tym, co wydarzyło się w (...)

Umowa na "Rewitalizację centrum miejscowości Sadowie - etap I" podpisana...

        W dniu wczorajszym (16.02.2010 r.) w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, Wójt Gminy Sadowie - Pan Stanisław Olszański, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ireny Nowakowskiej, podpisał z województwem świętokrzyskim umowę o (...)

Bal karnawałowy w punkcie przedszkolnym w Sadowiu...

        W dniu 12.02.2010 r. w punkcie przedszkolnym w Sadowiu, prowadzonym w ramach projektu "Przedszkolem czas zacząć..." odbył się bal karnawałowy.Nasze przedszkole na jeden dzień zamieniło się w prawdziwą balową salę, a pięknie i kolorowo (...)

Walne Zebranie Stowarzyszenia "RoSa"

        Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" serdecznie zaprasza wszystkich swoich Członków, jak również sympatyków, lub osoby pragnące wstąpić w szeregi Stowarzyszenia, na Walne Zebranie. Zebranie odbędzie się w dniu 24.02.2010 r. (środa) (...)

Materiały promocyjne Gminy Sadowie...

        Miło nam poinformować, że na naszej stronie internetowej zostały udostępnione do pobrania materiały promocyjne Gminy Sadowie.Znajdują się one tutaj.Natomiast krótki filmik promocyjny dostępny jest tutaj. (...)

Rozgrywki w piłce halowej o "Puchar Wójta Gminy Sadowie"...

         Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu (...)

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z roku 2009...

        W dniu 08.02.2010 r.  w Kielcach Wójt Gminy Sadowie - Pan Stanisław Olszański odebrał Promesę na usuwanie skutków popowodziowych. Wręczał je Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pan Jerzy Miller.W spotkaniu, (...)

Dzień Babci i Dziadka w punkcie przedszkolnym...

        22.01.2010 r. w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa", w ramach projektu "Przedszkolem czas zacząć.." zorganizowany został uroczysty Dzień Babci i Dziadka.W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w (...)

„Krzemienny Krąg” na sportowo - Turniej Siatkarski w Kunowie

         Pan Andrzej Sidor z UMiG Kunów zaprasza wszystkie gminy do udziału w "Pikniku Sportowym Integrującym Mieszkańców Obszaru LGD Krzemienny Krąg" w dniu 20 marca 2010 o godz. 9.00. W ramach tego pikniku zorganizowany (...)

Filmik promocyjny Gminy Sadowie

        Miło nam powiadomić, że jest już dostępny krótki filmik promocyjny Gminy Sadowie. Zainteresowanych informujemy, że jest on dostępny do oglądania/pobierania tutaj. (...)

Przedstawiciel naszej Gminy weźmie udział w Targach "Biofach 2010"...

        Wzorem lat ubiegłych Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego organizuje stoisko wystawiennicze na Targach Biotechnologii "Biofach 2010", które odbywają się w Norymberdze. Corocznie zapraszani są do ekspozycji (...)

Zajęcia w okresie ferii zimowych w szkołach Gminy Sadowie...

         (...)

Trwa akcja odśnieżania dróg gminnych...

        Po raz kolejny tej zimy prowadzona jest akcja odśnieżania dróg gminnych. W dniu dzisiejszym tj. 29.01.2010 r. od godziny 2.00 pracują na terenie naszej Gminy dwa ciężkie pługi. Łączna długość dróg (...)

Młodzieżowa Akcja Obywatelska "20 lat wspólnie"...

         Gmina Sadowie przyłączyła się do realizacji przedsięwzięcia Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą " 20 lat wspólnie" Celem Akcji jest upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypada 27 maja tego roku.  Akcja (...)

Budżet na 2010 r. uchwalony...

        W dniu 27.01.2010 r. na Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sadowiu jednogłośnie został przyjęty budżet na rok 2010.Wcześniej projekt budżetu był omawiany podczas prac poszczególnych Komisji Rady, które mogły zgłaszać do (...)

Konkurs "Świętokrzyskie - moja mała Ojczyzna"...

        Miło nam poinformować, że prowadzony przez Stowarzyszenie "RoSa", w ramach projektu "Przedszkolem czas zacząć...", punt przedszkolny przystąpił do konkursu "Świętokrzyskie - moja mała Ojczyzna". Konkurs organizowany jest w ramach kampanii "Przedszkolak" prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią (...)

Ogólnopolski konkurs grantowy "Równać szanse"

        Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  (...)

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

        Urząd Gminy w Sadowiu włączył się w Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody (...)

Punkt przedszkolny w Sadowiu przystąpił do Programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury"...

        Miło nam poinformować, że prowadzony przez Stowarzyszenie "RoSa", punkt przedszkolny w Sadowiu przystąpił do programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury". Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark – producenta soków KUBUŚ, realizowana we współpracy z Fundacją Partnerstwo (...)

"Małe granty" z LGD Krzemienny Krąg dla Sadowia

        Na stronie internetowej LGD Krzemienny Krąg pojawiła się lista ocenionych wniosków składanych przez podmioty z terenu LGD w ramach tzw. "małych grantów".Wnioski składane przez podmioty z Gminy Sadowie zajęły odpowiednio: 26, 30, 31 i (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie

        W dniu 29.12.2009 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. (...)

Świąteczne spotkania w szkołach...

        W dniach 21 i 22 grudnia w szkołach Gminy Sadowie odbyły się tradycyjne spotkania świąteczne. Zarówno Szkoła Podstawowa w Biskupicach, jak i Zespół Szkół w Sadowiu zorganizowały "jasełka", w których, prócz (...)

Cytomammobus już jest...

        Tylko dziś i jutro (11 i 12.XII) w nowoczesnym Cytomammobusie, w godzinach od 09.00 do 17.00 na terenie miejscowości Sadowie (parking obok Urzędu Gminy za sklepem Państwa Żelazowskich) wykonywane będą bezpłatne badania w (...)

Galeria zdjęć - rewitalizacja centrum miejscości Sadowie

        Zapraszamy serdecznie do galerii zdjęć z prac prowadzonych w ramach inwestycji "Rewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap I", która dostępna jest tutaj. (...)

Wizualizacja zagospodarowania centrum miejscowości Sadowie - rewitalizacja, etap I

        Zapraszamy serdecznie do oglądania koncepcji zagospodarowania centrum miejscowości Sadowie - rewitalizacja, etap I, która dostępna jest tutaj.Autorem koncepcji jest Pani Monika Kasprowicz. (...)

Wizyta Św. Mikołaja w punkcie przedszkolnym w Sadowiu...

        W dniu dzisiejszym punkcie przedszkolnym w Sadowiu pojawili się bardzo ważni i jakże oczekiwani goście... Chodzi oczywiście o Św. Mikołaja i jego pomocnika - Śnieżynkę, którzy postanowili odwiedzić także dzieci w Sadowiu. Maluchy już (...)

Ruszyły prace związane z rewitalizacją centrum Sadowia...

        W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace budowlane związane z rewitalizacją centrum miejscowości Sadowie.Pracownicy firmy "TOM", która jest wykonawcą przedmiotowej inwestycji na razie prowadzą prace przygotowawcze polegające na rozbiórce ogrodzenia pomiędzy Urzędem (...)

Uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego w Sadowiu

        W piątek 27.11.2009 r. w Sadowiu, odbyło się uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" w ramach projektu "Przedszkolem czas zacząć...", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (...)

Cytomammobus w Gminie Sadowie

        Informujemy, że w dniach 11 - 12.XII.2009 r. w godzinach od 09.00 do 17.00 na terenie miejscowości Sadowie (parking obok Urzędu Gminy za sklepem Państwa Żelazowskich) wykonywane będą bezpłatne badania w (...)

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie

        W dniu 30.11.2009 r. o godzinie 10.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Gminy Sadowie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. (...)

Zaproszenie na otwarcie punktu przedszkolnego

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa", Gmina Sadowie, Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu i Zespół Szkół w Sadowiu zaprasza na otwarcie punktu przedszkolnego prowadzonego w ramach projektu "Przedszkolem czas zacząć..."Uroczystość (...)

Umowa na budowę wodociągu podpisana...

        W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Sadowie Pan Stanisław Olszański wraz ze Skarbnikiem Gminy  Panią Ireną Nowakowską podpisali w Kielcach umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy (...)

Wszechświęte w TVP3 Kielce

        Miło nam poinformować, że jeden z materiałów "Informacji" TVP3 Kielce z dnia 01.11.2009 r. dotyczył miejscowości Wszechświęte położonej w naszej Gminie. Całe wydanie można obejrzeć/pobrać klikając tutaj. Materiał dotyczący Wszechświętych rozpoczyna (...)

Rusza przedszkole

        Za niecały tydzień (2.11) rozpocznie w Gminie Sadowie swoją działalność przedszkole alternatywne prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa".Przedszkole prowadzone będzie w ramach projektu "Przedszkolem czas zacząć..." współfinansowanego ze (...)

Rewitalizacja tuż, tuż...

        W najbliższych dniach ruszą prace związane z realizacją inwestycji "Rewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap I". Przypominamy, że w jej ramach zostaną wykonane:1. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i (...)

Gmina Sadowie
Realizacja wersji kontrastowej: Arkadiusz Łapa.