Kontakt   Mapa strony   Wersja kontrastowa   Wersja graficzna  
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości SadowiePrzedszkole w SadowiuKompetencje Kluczowe w Szkole w SadowiuProgram wsparcia osób niesamodzielnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie

Informacja - indywidualne numery rachunków - opłaty za śmieci


Urząd Gminy Sadowie informuje, że dla uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzony został dla każdego gospodarstwa domowego indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać należnych wpłat do 10 dnia każdego miesiąca.

Wpłaty dokonywane dotychczas na ogólny rachunek bankowy Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zostaną przeksięgowane na rachunek indywidualny.

Druki wpłat wraz z numerem indywidualnego rachunku bankowego są rozpropagowywane w miejscowościach przez sołtysów oraz stażystów Urzędu Gminy Sadowie.

Nie otrzymanie druków opłat spowodowane może być błędnie wypełnioną deklaracją, która w najbliższym czasie będzie weryfikowana przez pracowników Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Dodał: P.Wójtowicz dnia 21-08-2013
Gmina Sadowie
Realizacja wersji kontrastowej: Arkadiusz Łapa.