Kontakt   Mapa strony   Wersja kontrastowa   Wersja graficzna  
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości SadowiePrzedszkole w SadowiuKompetencje Kluczowe w Szkole w SadowiuProgram wsparcia osób niesamodzielnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)...


Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

Czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach:   od 07.00 do 15,00,
 
nr telefonu: 500 031 418 lub 500 031 424

Do tego punktu (PSZOK-u) każdy mieszkaniec gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie oraz Samborzec może nieodpłatnie dostarczyć we własnym zakresie odpady komunalne opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie EZGDK.

Zasady przyjęcia odpadów:

•    Przekazujący odpady przy wjeździe do ZUOK powinien zgłosić się do obsługi PSZOK-u w celu ustalenia miejsc rozładunku poszczególnych odpadów;
•    Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich rozładunku w miejscach wskazanych przez obsługę;
•    Po przekazaniu odpadów przyjmujący wystawia każdorazowo „Potwierdzenie przekazania odpadu”. Odpady przyjmowane od przedsiębiorców są potwierdzane na Karcie Przekazania Odpadu.
•    Warunkiem przyjęcia odpadów jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi do biura EZGDK z siedzibą
w Baćkowicach.
Dodał: P.Wójtowicz dnia 11-09-2013
Gmina Sadowie
Realizacja wersji kontrastowej: Arkadiusz Łapa.