Kontakt   Mapa strony   Wersja kontrastowa   Wersja graficzna  
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości SadowiePrzedszkole w SadowiuKompetencje Kluczowe w Szkole w SadowiuProgram wsparcia osób niesamodzielnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie
Biblioteka - Ośrodek Kultury Gminy Sadowie realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury ogólnonarodowej, środowiskowej, pozyskiwania i przygotowania środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, a także tworzenia warunków do rozwoju aktywności kulturalnej.

Biblioteka - Ośrodek Kultury Gminy Sadowie jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem B - OKGS jest Gmina Sadowie licząca 4223 mieszkańców.

B - OKGS od roku 2003 organizuje systematyczne zajęcia nauki tańca nowoczesnego, tańców standardowych i latynoamerykańskich. Efektem tych działań jest zawiązanie w roku 2004 grupy tanecznej „HAND SHAKE”, która pod kierunkiem instruktora tańca i aerobiku bierze udział w częstych pokazach tańca, konkursach i turniejach.

W roku 2004 pod kierunkiem instruktora gry na instrumentach i śpiewu powstała grupa wokalna „Temida”. Dzieci i młodzież należąca do grupy oprócz rozwoju zdolności wokalnych uczy się także gry na pianinie i gitarze. Członkowie grupy uczestniczą w różnego rodzaju festiwalach i konkursach piosenki.

B - OKGS współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz nieformalnymi grupami społecznymi na terenie gminy, powiatu i województwa.

Oficjalna strona Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie
Ostatnio edytował: P.Wójtowicz dnia 03-09-2017
Gmina Sadowie
Realizacja wersji kontrastowej: Arkadiusz Łapa.