Kontakt   Mapa strony   Wersja kontrastowa   Wersja graficzna  
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości SadowiePrzedszkole w SadowiuKompetencje Kluczowe w Szkole w SadowiuProgram wsparcia osób niesamodzielnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie
 

Szkoła Podstawowa w Sadowiu obwodem obejmuje granice administracyjne Gminy Sadowie.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sadowiu jest:

mgr Anna Nowak

Vice Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sadowiu jest:

mgr Wioletta Zawada

W skład placówek edukacyjnych Gminy Sadowie wchodzą:

1.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu.
2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach.

Dysponujemy dwoma autobusami szkolnymi dowożącymi dzieci.

SP w Sadowiu mieści się w kompleksie trzech obiektów – stary budynek o powierzchni użytkowej 657 m2, część nowa z 1997 roku o powierzchni użytkowej1425 m2 i sali gimnastycznej z 2003 roku o powierzchni użytkowej 770 m2. SP w Biskupicach mieści się w dwóch oddzielnych budynkach wykorzystując łącznie 8 sal lekcyjnych.

Oficjalna strona internetowa Szkoły Podstawowej w SadowiuOstatnio edytował: P.Wójtowicz dnia 07-06-2018
Gmina Sadowie
Realizacja wersji kontrastowej: Arkadiusz Łapa.