Kontakt   Mapa strony   Wersja kontrastowa   Wersja graficzna  
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości SadowiePrzedszkole w SadowiuKompetencje Kluczowe w Szkole w SadowiuProgram wsparcia osób niesamodzielnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie
  PARTER  
LP. JEDNOSTKA TELEFON
1. REFERAT FINANSOWY
PODATKI I OPŁATY LOKALNE,
WYMIAR PODATKU
33
2. REFERAT FINANSOWY
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, KASA
34
3. REFERAT FINANSOWY
SKARBNIK GMINY
40
4. SAMODZIELNE STANOWISKO
INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, MPZP,
WODOCIĄG, OCZYSZCZALNIE

SAMODZIELNE STANOWISKO
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH,
PROMOCJA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
41
5. SAMODZIELNE STANOWISKO
GOSPODARKA GRUNTAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

SAMODZIELNE STANOWISKO
DROGOWNICTWO, PRZETARGI, SPRAWY ROLNE,
ŁOWIECTWO, WYCINKA DRZEW
42
  I PIĘTRO  
LP. JEDNOSTKA TELEFON
6SEKRETARZ GMINY31
7 SAMODZIELNE STANOWISKO
SEKRETARIAT, KADRY,
SPRAWY ORGANIZACYJNE
32
8 WÓJT GMINY 35
9 SAMODZIELNE STANOWISKO
STYPENDIA, OBSŁUGA SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO I RADY GMINY
36
10 URZĄD STANU CYWILNEGO

Z-CA KIEROWNIKA - DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

INSPEKTOR DS. OBRONNYCH - SPRAWY OBRONNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

37


37
11 URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK
AKTY URODZENIA, ZGONU, MAŁŻEŃSTWA
38

Dodał: P.Wójtowicz dnia 20-09-2009
Gmina Sadowie
Realizacja wersji kontrastowej: Arkadiusz Łapa.