Kontakt   Mapa strony   Wersja kontrastowa   Wersja graficzna  
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...@KTYWNEŚwięto Chleba...Schematom STOP!Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości SadowiePrzedszkole w SadowiuKompetencje Kluczowe w Szkole w SadowiuProgram wsparcia osób niesamodzielnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr wewnętrzny

1.

Wójt Gminy

Marzena Urban-Żelazowska

35

2.

Sekretarz Gminy

Danuta Pronobis

31

3.

Skarbnik Gminy

Irena Nowakowska

40

4.

Radcy prawni

Obsługa prawna przez:
Kancelaria Prawna
Jakóbik i Ziemba

41 241-80-27

5.

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

Arkadiusz Łapa

38

6.

Z-ca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

Dorota Pokrzywnicka

37

7.

Samodzielny Inspektor
ds. administracyjnych
i obsługi Rady Gminy

Katarzyna Pietrzyk

36

8.

Samodzielny Podinspektor
ds. promocji, pozyskiwania
środków zewnętrznych
oraz współpracy z NGO

Grzegorz Frejlich

41

9.

Inspektor ds. wymiaru
podatków i opłat lokalnych

Ewa Stępień

33

10.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

Marianna Jezierska

34

11.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

Adam Łupisz

34

12.

Podinspektor
ds. księgowości budżetowej

Aneta Gardian

34

13.

Podinspektor
ds. księgowości podatkowej

Szymon Kot

33

14.

Samodzielny
Podinspektor ds. utrzymania dróg gminnych

Milena Dobroczek

42

15.

Samodzielny
Podinspektor
ds. gospodarki gruntami
i ochrony środowiska

Maciej Czajka

42

16.

Inspektor ds. obronnych
i działalności gospodarczej

Kamil Jankowski

37

17.

Samodzielny
Podinspektor
ds. budownictwa

Agnieszka Frańczak

41

18.

Samodzielny Podinspektor
ds. organizacji i kadr

Jolanta Turska

32

19.

Sprzątaczka

Beata Kaptur

---

20.

Robotnik Gospodarczy

Zbigniew Pietruszka

---

 


Dodał: M.Czajka dnia 20-09-2009
Gmina Sadowie
Realizacja wersji kontrastowej: Arkadiusz Łapa.