1

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zamieszczamy Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na terenie województwa świętokrzyskiego. Treść Obwieszczenia dostępna jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadowie.

Treść Obwieszczenia Wojewody