Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

image_pdfimage_print

WÓJT GMINY SADOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania z zakresu pomocy społecznej, skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ww. ustawy prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

Pliki do pobrania:

Skip to content