Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu 2022

image_pdfimage_print

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadowie

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/206/2021 rady gminy Sadowie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2022

Ogłaszam

otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Sadowie w 2022 roku.

Treść ogłoszenia oraz wzór formularza oferty znajduje się na stronie BIP Gminy Sadowie:

https://www.bip.sadowie.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=12&id=1206&x=1&n_id=5353

Zapraszamy do składania ofert!

Skip to content