Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu.

image_pdfimage_print

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. dz. u. 2019r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/142/2020 rady gminy Sadowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2021. Wójt Gminy Sadowie Ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Sadowie w 2021 roku.

Wzor_oferty_regranting   

Skip to content