Aktualności

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI NA TERENIE ICH PAŃSTWA

image_pdfimage_print

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się w Polsce o nadanie numeru PESEL.

PESEL może uzyskać każdy, kto:
• przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
• zgłosi się i złoży wniosek w dowolnym urzędzie gminy

Co trzeba przygotować?
1) Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym jest dostępny w Urzędzie Gminy Sadowie lub do pobrania pod linkiem.
Dane, które wpiszesz we wniosku:
• imię i nazwisko
• data i miejsce urodzenia
• kraj urodzenia, obywatelstwo
• data wjazdu do Polski
• ukraiński numer ewidencyjny ( jeśli jest)
• aby uzyskać profil zaufany ( adres e-mail, polski numer telefonu)

2) Dokument, który potwierdzi dane jakie podajesz we wniosku i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3) Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r. ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

4) Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
• działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem
• adres e-mail, z którego korzystasz.

Wniosek, składa się osobiście w siedzibie organu gminy w postaci papierowej, podpisany, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

W związku z dużym zainteresowaniem nadawania numerów PESEL uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty w Urzędzie Gminy celem usprawnienia pracy.
tel. 15 8692437 wew. 37
Dziękujemy za zrozumienie.

Skip to content