Program „Czyste Powietrze”

image_pdfimage_print

Informujemy, że w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Mieszkańcy Gminy Sadowie złożyli następującą ilość wniosków:


 

Nazwa Gminy Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Gmina Sadowie 83 713 655,88 zł 42


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Sadowie 31.05.2021 r. zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Kielcach dotyczące wspólnej realizacji programu “Czyste Powietrze“. W związku z  powyższym, w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W ramach bezpłatnej pomocy z Punktu Konsultacyjnego można skorzystać codziennie w godzinach pacy Urzędu Gminy Sadowie tj. poniedziałek 8.00 – 16.00 oraz wtorek – piątek 7.00 – 15.00. Do zadań punktu konsultacyjnego należy między innymi udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

logo Programu "Czyste" Powietrze"

 Informacje odnośnie programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie głównej programu czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie: portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Dane zaktualizowane na dzień 31.03.2024 roku.

 

Skip to content