Aktualności

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowie

image_pdfimage_print

W dniu 09.10.2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowie”
Planowany koszt całkowity zadania wynosi 40 000,00 zł, w tym planowane koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość 40 0000,00 zł.
Na kwotę dotacji składają się:
1) Środki WFOŚiGW w Kielcach – 10 000,00 zł, tj. 25 % kosztów kwalifikowanych zadania.
2) Środki NFOŚiGW w Warszawie – 10 000,00 zł, tj. 25 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

 

Skip to content