Aktualności

Rozpoczął się odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Sadowie.

image_pdfimage_print

Realizacja zadania odbywa się w ramach umowy podpisanej przez Gminę Sadowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W ramach umowy dotacji nr 1912/20 z dnia 16.06.2020 r. na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadowie.” Planowany koszt inwestycji 45 tys. zł w tym koszty kwalifikowane 45 tys. zł. Na kwotę dotacji składają się środki:

  1. Środki WFOŚiGW w Kielcach – 22 500 tj. 50% kosztów kwalifikowanych
  2. Środki NFOŚiGW w Warszawie 22 500 tj. 50% kosztów kwalifikowanych

Skip to content