Aktualności

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę środowiska oraz bioróżnorodność w regionie

image_pdfimage_print

Gmina Sadowie wspólnie z 63 gminami, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu oraz organizacjami pszczelarskimi uczestniczy w projekcie pn.: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”, którego inicjatorem jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
W ramach projektu Gmina Sadowie dokonała nasadzeń 30 sztuk drzew i krzewów miododajnych, które umożliwią zwiększenie liczby pszczół i innych owadów zapylających.
Realizacja „Projektu nasadzeń drzew miododajnych” przyczyni się m.in. do:
• zwiększenia ilości i jakości żywności ekologicznej produkowanej w województwie świętokrzyskim oraz zwiększenia ilości pożytków pszczelich,
• ochrony i poprawy jakości środowiska oraz bioróżnorodności obszarów wiejskich,
• poprawy jakości życia poprzez zwiększenie powierzchni zadrzewionych
i zakrzewionych sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców obszarów wiejskich,
• przeciwdziałaniu negatywnym skutkom degradacji środowiska wywołanych przez zmiany klimatyczne,
• promocji walorów ekologicznych obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego.
Jest to projekt pilotażowy, który na większą skalę ma być uruchomiony w 2021 r., przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 


Skip to content