Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Sadowie.

image_pdfimage_print

Konsultacje z mieszkańcami gminy w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Sadowie  prowadzone były w dniach od 16 do 30 grudnia 2019 roku na podstawie § 5, ust. 2 Uchwały Rady Gminy Sadowie nr XI/63/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie w sprawie określenia sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
oraz Zarządzenia nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 6 grudnia  2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych  w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Sadowie.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie, w terminie przewidzianym do konsultacji
nie wpłynęły żadne uwagi oraz propozycje od mieszkańców gminy.

Poniżej treść sprawozdania.

Sprawozdanie

Skip to content