Aktualności,  Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sadowie

Stowarzyszenie „RoSa” oraz Gmina Sadowie uzyskały Unijne Dofinansowanie dla „Przedszkolandii”

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa” w partnerstwie z Gminą Sadowie uzyskało dofinansowane na projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sadowie”

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.

Całkowita wartość projektu wynosi 468 593,75  natomiast dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 383 543,75 zł co stanowi 81,85%

Termin realizacji: Od Lipca 2021 do czerwca 2022. Obejmować będzie cały rok szkolny. Po zakończeniu realizacji projektu  działalności bieżąca nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego będzie prowadzona przez okres minimum 24 miesięcy.

Dzięki wsparciu w wyniku realizacji projektu będą funkcjonować 2 grupy przedszkolne po 15 dzieci, poprzez utworzenie 5 nowych miejsc dla przedszkolaków!

Środki zostaną przeznaczone na:

– Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego, Zapewnienie Funkcjonowanie nowego oddziału, wprowadzenie zajęć dodatkowych oraz organizację wyjazdów edukacyjnych.

W ramach wymienionych zadań:  rozpoczniemy  od adaptacji pomieszczeń na utworzenie nowego oddziału. Zakres prac obejmuje m.in: malowanie, wymianę podłóg, ścianki G-K, remont toalet.
W ramach zadania zakupione zostanie niezbędne wyposażenie: meble, sprzęt, zabawki, pomoce do zajęć itp.

Zatrudnimy wychowawcę  oraz pomoc wychowawcy.

Rodzaj zajęć dodatkowych:

1.j. angielski

  1. zajęcia artystyczne
  2. zaj. logopedyczne
  3. zaj. taneczne
  4. zaj. rytmiczne

Odbędą się też dwa wyjazdy edukacyjne:

1. Wyjazd do Pacanowa do Europejskiego Centrum Bajki

2. Wyjazd do parku miniatur, Lunaparku w Krajnie lub Bałtowa

Dzięki temu projektowi, stworzymy nowe bezpieczne, atrakcyjne, miejsce dla rozwoju naszych dzieci!

(Zdjęcie z podpisania umowy dofinansowania. Na zdjęciu: Grzegorz Frejlich oraz Jolanta Turska – przedstawiciele Stowarzyszenia „RoSa)”

Skip to content