Projekty UE,  Zrealizowane

Święto Chleba – Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

image_pdfimage_print
„Organizacja pikniku rodzinnego „Święto Chleba – Łączymy się w Krzemiennym Kręgu”  skierowanego do mieszkańców LGD „Krzemienny Krąg” i turystów odwiedzających Gminę Sadowie”

Całkowita wartość projektu: 37 422,75 zł

Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
oś IV LEADER (LGD „Krzemienny Krąg”): 29 938,00 zł

Termin realizacji: 20.07.2014 r.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu „Organizacja pikniku rodzinnego „Święto Chleba – Łączymy się w Krzemiennym Kręgu”  skierowanego do mieszkańców LGD „Krzemienny Krąg” i turystów odwiedzających Gminę Sadowie. jest  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”.

Skip to content