Projekty UE,  Zrealizowane

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sadowie

image_pdfimage_print
Całkowita wartość projektu: 4 240 796,69 zł

Wkład własny gminy Sadowie (środki budżetowe + wpłaty mieszkańców): 1 656 819,69 zł

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: 2 583 977,00 zł

Termin realizacji rzeczowej projektu: 20.07.2012 r. – 31.12.2014 r.

Powyższe zadanie zostało również dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w postaci pożyczki, w wysokości: 381 961,80 zł (zgodnie z umową  pożyczki nr 200/14 na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sadowie” z dnia 06.10.2014 r.)
Skip to content