Pracownicy

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko Nr wewnętrzny
1. Wójt Gminy Marzena Urban-Żelazowska 35
2. Sekretarz Gminy Danuta Pronobis 31
3. Skarbnik Gminy Irena Nowakowska 40
4. Radcy prawni Obsługa prawna przez:
Kancelaria Prawna
Jakóbik i Ziemba
41 241-80-27
5. Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
Arkadiusz Łapa 38
6. Z-ca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
Dorota Pokrzywnicka 37
7. Samodzielny Inspektor
ds. administracyjnych
i obsługi Rady Gminy
Katarzyna Pietrzyk 36
8. Samodzielny Podinspektor
ds. promocji, pozyskiwania
środków zewnętrznych
oraz współpracy z NGO
Grzegorz Frejlich 41
9. Inspektor ds. wymiaru
podatków i opłat lokalnych
Ewa Stępień 33
10. Inspektor
ds. księgowości budżetowej
Marianna Jezierska 34
11. Inspektor
ds. księgowości budżetowej
Adam Łupisz 34
12. Podinspektor
ds. księgowości budżetowej
Aneta Gardian 34
13. Podinspektor
ds. księgowości podatkowej
Szymon Kot 33
14. Samodzielny
Podinspektor ds. utrzymania dróg gminnych
Milena Dobroczek 42
15. Samodzielny
Podinspektor
ds. gospodarki gruntami
i ochrony środowiska
Maciej Czajka 42
16. Inspektor ds. obronnych
i działalności gospodarczej
Kamil Jankowski 37
17. Samodzielny
Podinspektor
ds. budownictwa
Agnieszka Frańczak 41
18. Samodzielny Podinspektor
ds. organizacji i kadr
Jolanta Turska 32
19. Sprzątaczka Beata Kaptur
20. Robotnik Gospodarczy Zbigniew Pietruszka