Aktualności

W ramach projektu „Działaj lokalnie” powstaną kluby seniora!

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju gminy sadowie „RoSa” podpisało umowę z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu na dofinansowanie projektu pod nazwą KLUB AKTYWNEGO SENIORA W GMINIE SADOWIE. Wartość projektu wynosi 5 tys. zł.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie czasu seniorów mieszkających w gminie Sadowie, przeciwdziałanie wykluczeniu, ubóstwu, starzeniu się oraz przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom pandemii, poprzez: Stworzenie stałego miejsca spotkań dla seniorów do pobudzenia aktywności osób starszych. Organizacja spotkać, warsztatów, zajęć służących wykorzystaniu potencjału i doświadczenia osób starszych, pobudzenie aktywności ruchowej seniorów jak i potencjału i energii osób młodych, wykształtowanie postaw prozdrowotnych. Zacieśnienie więzi międzyludzkich, integracji między pokoleniowej. Wykształtowaniu wśród osób młodych wrażliwości wobec potrzeb osób starszych. Krzewienie i popularyzacja kultury i sztuki ludowej oraz kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej. W ramach realizacji projektu powstaną dwa Kluby Aktywnego Seniora, w m. Łężyce dla zachodniej części gminy oraz we Wszechświętych dla wschodniej części.

Serdecznie zapraszamy  zainteresowanych uczestnictwem w projekcie!

 

Skip to content