Projekty UE,  Zrealizowane

Wolę Przedszkole!

image_pdfimage_print

Całkowita wartość projektu: 341 816,66 zł

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.1: 290 544,16 zł

Wkład własny Gminy Sadowie: 51 272,50 zł
(42 772,50 zł – wkład finansowy oraz 8 500,00 zł – wkład niefinansowy)

Termin realizacji: 01.08.2012 r. – 31.12.2013 r.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu „Wolę Przedszkole!” jest Gmina Sadowie.

Link do materiałów projektowych

Skip to content