Aktualności

Wyniki konkursu ofert na Inicjatywę Lokalną

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej na 2024 rok.

Wójt Gminy Sadowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2024 rok.

W ramach konkursu do Urzędu Gminy w Sadowiu wpłynęło 12 wniosków. Po ocenie formalnej pod obrady komisji trafiło 12 ofert.

Na podstawie uchwały nr LXVI/370/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, kwota zabezpieczona w budżecie na realizację powyższego celu wynosi 10.000,00 zł. Komisja zadecydowała o przyznaniu dofinansowania dla 5 ze złożonych ofert:

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Wnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji
1 Grupa inicjatywna z Ruszkowa „Remont altany widokowej w miejscowości Ruszków wraz z organizacją ogniska integracyjnego dla mieszkańców”    2 000,00 zł   2 000,00 zł
2 KGW w Bukowianach „Zakup promienników na podczerwień i warsztaty rękodzieła dla mieszkańców”    2 000,00 zł   2 000,00 zł
3 Grupa inicjatywna z Ruszkowca i Czerwonej Góry „Dożynki regionalne przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowcu”    2 000,00 zł   2 000,00 zł
4 Grupa inicjatywna z Biskupic „Wieczór integracyjny dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców wsi Biskupice”    2 000,00 zł   2 000,00 zł
5 Grupa inicjatywna z Jacentowa „I sportowo – rodzinny Oldbojów Marol Jacentów”     2 000,00 zł   2 000,00 zł

Powyższe rozstrzygnięcia zostały podjęte przez członków komisji jednogłośnie.

Wybrani beneficjenci są zobowiązani dostarczyć do 17.06 budżet oraz harmonogram rzeczowo-czasowy. Wzory dokumentów dostępne są do pobrania Budżet wzór Harmonogram rzeczowo-czasowy oraz w Urzędzie Gminy w Sadowiu.

Skip to content