ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

image_pdfimage_print

Rada Gminy Sadowie przyjęła uchwałę nr XXXV/168/2017 z dnia 9 maja 2017r. w sprawie „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. W § 1 tej uchwały stwierdzono, że Studium uwarunkowań oraz zmiany nr 1 i 2 do Studium – zdezaktualizowało się w wielu aspektach prawnych oraz w zakresie kształtowania polityki zagospodarowania przestrzennego i powinno zostać opracowane ponownie w całym zakresie. Odnośnie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie” przyjętego uchwałą nr XXII/79/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30.09.2008r. – jest w dużej mierze poprawny, może on jednak wymagać zmiany ustaleń po przyjęciu nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennych oraz w wyniku zmiany stanu przepisów prawnych i lokalnych uwarunkowań przestrzenno-gospodarczych. W roku 2020 trwały prace nad opracowywaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2020 roku przyjmowano wnioski mieszkańców do uwzględnienia w projekcie studium, które przygotowano do konsultacji i publicznego wyłożenia.

Rada Gminy Sadowie Uchwałą Nr XXXIII/178/2021 z dnia 26 maja 2021 r. uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie. Całość prac planistyczno – wykonawczych trwała od 2019 r.

Ponadto w roku 2021 nastąpiło opracowanie Zmiany Jednostkowej nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie, którą Rada Gminy Sadowie przyjęła Uchwałą Nr XXXII/171/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Rok 2021 przyniósł kolejny, długo oczekiwany krok w kierunku zmiany funkcjonującego od 2008 r i aktualizowanego w roku 2016 MPZP Gminy Sadowie. Opracowanie oraz zatwierdzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego umożliwiło podjęcie decyzji o przystąpieniu do opracowań zmian Miejscowych:
• Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie obejmującego sołectwo Sadowie i Jacentów w zakresie Uchwały Nr XXXI/157/2021 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 marca 2021 r.;
• Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie obejmującego sołectwo Rżuchów w zakresie Uchwały Nr XXXI/158/2021 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 marca 2021 r.;
• Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie obejmującego sołectwo Łężyce w zakresie Uchwały Nr XXXI/159/2021 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 marca 2021 r.;
• Zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie obejmującego sołectwo Zochcin w zakresie Uchwały Nr XXXI/160/2021 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 marca 2021 r.;
• Zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie obejmującego sołectwo Ruszkowiec w zakresie Uchwały Nr XXXI/161/2021 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 marca 2021 r.;
• Zmiany Nr 9 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie obejmującego sołectwo Czerwona Góra w zakresie Uchwały Nr XXXI/162/2021 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 marca 2021 r.;
• Zmiany Nr 10 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie obejmującego sołectwo Zwola w zakresie Uchwały Nr XXXI/163/2021 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 marca 2021 r.

Skip to content