Zaprasza do udziału w spotkaniu podsumowującym konsultacje społecznych w sprawie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Sadowie

Zakończyliśmy projekt  „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” realizowany na podstawie umowy z Fundacją Wspomagania Wsi.

Zapraszamy do udziału  w spotkaniu  podsumowującym projekt, gdzie omówimy jakie zmiany wprowadzono i na ile są korzystne dla mieszkańców.

W spotkaniu będzie brał udział urbanista  przygotowujący uchwalone zmiany  w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy!