Aktualności

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 399) nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Sadowie o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Sadowiu do dnia 31 lipca 2024 r.

Właściciele budynków podłączonych do sieci kanalizacji wypełniają jedynie pierwszą część zgłoszenia.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Gminy w Sadowiu – sekretariat lub pok. nr 3 i 4.
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Sadowiu, Sadowie 86, 27-580 Sadowie lub
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  epuap.gov.pl    Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Wykaz jednostek posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sadowie
Lp. Nazwa firmy Adres Kontakt Decyzja nr
z dnia
Data obowiązywania
 

1.

 

WC Serwis Sp. z o. o.

Spółka Komandytowa

 

 

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

 

32 2734531

 

Decyzja GŚ.6235.2.2017 z dnia 03.01.2018 r.

 

03.01.2028 r.

 

2.

 

PGKiM sp. z o.o.

 

ul. Partyzantów 42

27-500 Opatów

 

 

15 8682787

 

Decyzja GŚ.6235.1.2019 z dnia 28.06.2019 r.

 

03.01.2029 r.

 

3.

 

Wywóz nieczystości ciekłych
Jacek Pastuszko

 

 

Nietulisko Małe 11A

27-415 Kunów

 

500211651

 

Decyzja GŚ.6235.1.2022 z dnia 10.05.2022 r.

 

10.05.2032 r.

 

4.

 

Usługi Asenizacyjne Bogusław Czwojdziński

 

 

Nowa Dębowa
Wola 39

27-400 Ostrowiec Św.

 

609464915

 

Decyzja GŚ.6235.1.2023 z dnia 26.10.2023 r.

 

26.10.2033 r.

 

5.

 

BASKO

Piotr Baska

Usługi Asenizacyjne

 

 

Złota 156

27-650 Samborzec

 

503903093

 

Decyzja GŚ.6235.1.2024 z dnia 16.02.2024 r.

 

16.02.2034 r.

 

6.

 

Usługi Asenizacyjne – Sławomir Śmigas

 

 

ul. Małachowska 57

27-4115 Kunów

 

607350275

 

Decyzja GŚ.6235.2.2024 z dnia 21.05.2024 r.

 

28.05.2034 r.

 

 

 

Skip to content